Rascasone Retreat II - Kunčice pod Ondřejníkem

Veronika

Aktualizováno: · 4 min. čtení

„Otevřete se změnám, ale neztrácejte své vlastní hodnoty.“— Dalajláma 14. dalajláma, tibetský duchovní vůdce 1935

Každá rostoucí společnost se dostane do bodu, kdy je třeba znovu přehodnotit, co je jejím záměrem.

Tým Rascasone se za poslední dobu rozrostl a firma tak díky svojí expanzi čelí klasickým výzvám rozrůstajících se společností.

Ačkoli zakladatelé, bratři Marek a Vítek Uliční, založili svoji firmu v Praze, většina týmu pracuje z různých koutů republiky a dokonce i ze zahraničí.

Oddychový pobyt na Retreatu zkombinovaný s workshopem na určení hodnot firmy byl proto vhodným místem, kde se jinak rozcestovaný tým potkal. 

„Hodnoty jsou magnetické. Hodnoty přitahují.“— Jeff Bezos zakladatel obchodního portálu Amazon

Chata Retreat je autorským projektem, za nímž stojí Robert Vlach s Lenkou Papřokovou.

Jejich ideou bylo vytvořit prostor, který podporuje kreativitu a soustředění pro tvoření jednotlivců nebo menších týmů až osmi lidí.

K tomu slouží malý domek se zahradou v Kunčicích pod Ondřejníkem obklopený nádhernou přírodou.

Vše jsme v Rascasone využili v třetím zářijovém týdnu . Náš tým většinu roku pracuje nejen v Praze, ale i v Brně, v Turnově, v Plzni, v Liberci nebo třeba na Ukrajině.

Setkání jsme proto využili nejenom ke společné práci na projektech, ale i jako oddych v přírodě či návštěvě nedalekého pivovaru Ogar. 

„Rozeznat opravdové hodnoty - to člověka obohacuje.“— Benjamin Franklin

Ústředním bodem byl workshop na téma firemní hodnoty, a provedli nás jím Ivo Hrdina a Jaroslav Plavec z týmu JuiceUP.

Ti se ve svých workshopech soustředí na téma hodnot, protože jsou podle jejich názoru základními kameny, na nichž mohou firmy stavět.

Vhodně definované hodnoty mohou pomoci stmelit tým, přitahovat a udržet lidi, kteří s firemními hodnotami rezonují a naopak uchránit ji před těmi, kteří hodnoty nesdílí či nerespektují. 

V rámci workshopu měl každý člen za úkol definovat hodnoty, které jsou pro něj v Rascasone důležité. Jako pět nejdůležitějších vzešly následující:

  • Na jedné lodi,
  • Nezávislost a svoboda,
  • Upřímnost,
  • Růst a inovace,
  • Vize.

Na jedné lodi

Všichni členové týmu chápou, že jsou v projektu každý za sebe, a současně spolu, stejně jako posádka na jedné lodi.

Z toho většina týmu odvozuje vlastní zodpovědnost, protože tou ovlivňuje ostatní.

Není však důležité, pokud někdo něco neumí či nezvládá, protože vždy se lze s pomocí obrátit na druhé. Každý také vnímá svou vlastní důležitost, jako veslo, které buď pohyb lodě brzdí, nebo urychluje. 

Nezávislost a svoboda

Další hodnotou je nezávislost a svobodná volba.

Protože v Rascasone máme převážně kreativní a tvůrčí práci, je možné využít nezměrně možností odkud, a jak moc chceme pracovat.

To každý člen přirozeně vnímá jako osvobozující, ale zároveň si je vědom odpovědnosti vůči týmu.

Je totiž třeba práci vykonat a dodat, abychom neporušili první hodnotu firmy. 

Upřímnost

Upřímnost je třetí hodnotou, kterou se v Rascasone pyšníme.

Je pro nás důležité být upřímní nejen vůči sobě, ale i navenek.

Proto si projekty vybíráme, nepouštíme se do věcí, které pro nás nemají smysl a zároveň nepřinesou přidanou hodnotu zákazníkovi. 

Růst a inovace

Růst a inovace jsou z definice přirozenou podstatou technologických firem.

Jako menší firma však musíme být inovativnější a adaptibilnější, než jsou velcí hráči na trhu, abychom se dostali k novým příležitostem.

Naše velikost je však v tomto výhodou, protože právě ta nám flexibilitu umožňuje.

Technologie se vyvíjí rychle, stejně jako my. 

Vize

Vize je pro nás důležitá, protože je to cíl, za kterým společně jdeme.

Bez cíle se cesta může rozplynout a může se stát delší.

Všichni chápeme, že dosažení cíle bude trvat a proto jsme trpěliví.

POTŘEBUJETE PORADIT?
KONTAKTUJTE NÁS