Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Rascasone s.r.o., se sídlem Prosecká 527/24, Libeň, 180 00 Praha, IČ: 06286569, spisová značka: C 279510 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

    -    jméno a příjmení,

    -    název společnosti,

    -    adresa,

    -    email,

    -    telefonní číslo,

    -    IČ, DIČ,

    -    cookies,

    -    životopis,

    -    IP adresa,

 2. Tyto osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem obchodním, nabídky zaměstnání a marketingovým. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

 3. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies: aktuálně žádné.

 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti uvedené na stránce kontaktu.

 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

    -    Právní zástupce firmy Rascasone s.r.o.,

    -    Účetní firmy Rascasone s.r.o.,

    -    Poskytovatel hostingu Heroku.com,

    -    Poskytovatel hostingu Vercel.com,

    -    Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

    -    vzít souhlas kdykoliv zpět,

    -    požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

    -    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

    -    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

    -    na přenositelnost údajů,

    -    podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud,