Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Rascasone s.r.o., se sídlem Prosecká 527/24, Libeň, 180 00 Praha, IČ: 06286569, spisová značka: C 279510 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 2.   -    jméno a příjmení,
    -    název společnosti,
    -    adresa,
    -    e-mail,
    -    telefonní číslo,
    -    IČ, DIČ,
    -    cookies,
    -    životopis,
    -    IP adresa.
 3. Tyto osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem obchodním, nabídky zaměstnání a marketingovým. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.
 4. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies: aktuálně žádné.
 5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti uvedené na stránce kontaktu.
 6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 7.   -    Právní zástupce firmy Rascasone s.r.o.
    -    Účetní firmy Rascasone s.r.o.
    -    Poskytovatel hostingu Heroku.com
    -    Poskytovatel hostingu Vercel.com
    -    Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 9.   -    vzít souhlas kdykoliv zpět,
    -    požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
    -    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
    -    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
    -    na přenositelnost údajů,
    -    podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.