O projektu

Mobilní (tabletová) aplikace pro iPadOS, která prostřednictvím rozšířené reality vizualizuje data získaná z Geografického informačního systému (GIS).

OpenDataScience AR je aplikace určená pro tablety od společnosti Apple – iPady s iPadOS. Hlavním cílem tohoto vzdělávacího projektu bylo ukázat možnosti využití volně dostupných dat a moderních technologií (rozšířená realita) k praktickým účelům – v tomto případě k vizualizaci proměny krajiny v průběhu času.

Klient

ČVUT

Oblast podnikání

Vzdělávání

Funkce aplikace a systému

  • purple triangleinteraktivní mapa České republiky
  • purple triangle3D AR model dat z GIS
  • purple triangleprolnutí 3D modelu v rozšířené realitě se skutečnou mapou ČR
  • purple trianglesledování vývoje proměny krajiny v průběhu času
  • purple trianglenapojení aplikace na Google Cloud Storage (stahování podkladů)
Chci konzultaci
customer survey

Zadání

Univerzita ČVUT nás oslovila s myšlenkou na vytvoření nativní AR aplikace pro iPadOS, znázorňující geografický vývoj České republiky v průběhu několika posledních let.

Z konceptu projektu jsme byli nadšení. V Rascasone rádi vymýšlíme řešení, která v sobě snoubí moderní technologie a praktické využití. AR aplikace od ČVUT všechny tyto vlastnosti spojuje a přidává jeden malý bonus –⁠ je totiž ukázkou toho, že rozšířená realita nemusí být využívána pouze ve hrách nebo na sociálních sítích, ale i ve vzdělávacích aplikacích a jako marketingový prostředek.

Technologie a služby

Technologie

Swift
AR kit

Služby

Design UI/UX
Vývoj mobilní aplikace
Vývoj AR aplikace
Konzultace pro rozšířenou realitu
duration

Doba trvání projektu

2 měsíce
team

Tým

1 vývojář
objective

Vývoj AR aplikace pro ČVUT v 10 krocích

V rámci spolupráce s ČVUT jsme vytvořili aplikaci pro tablety s operačním systémem iPadOS, pracující s rozšířenou realitou.

  1. Klient nás oslovil s relativně jasnou představou o tom, co by aplikace měla umět a obsahovat. V úvodních konzultacích jsme zúročili naše zkušenosti s vývojem mobilních aplikací a prací s rozšířenou realitou a jeho představu doplnili.
  2. Když jsme si ujasnili představu, přistoupili jsme k přípravě wireframů a uživatelského rozhraní aplikace.
  3. Poté již přišlo na řadu samotné technické řešení, napojení na Google Cloud Storage, práce s AR Kit a programování backendu i frontendu aplikace v jazyku Swift.
  4. Dalším krokem bylo finální testování aplikace nestrannými uživateli.
  5. Po sérii optimalizací už přišlo na řadu nasazení aplikace na App Store.
V současnosti aplikaci udržujeme a dále rozvíjíme v návaznosti na požadavky či připomínky klienta i uživatelů.
Chci konzultaci
solution

Detail řešení

Práci na jakémkoli projektu začínáme úvodní konzultací, kde si my i klient ujasníme, o jaký typ spolupráce se bude jednat a jaká je nosná myšlenka zamýšleného digitálního produktu.
Prostřednictvím několika meetingů jsme tak vytvořili náčrt koncepce aplikace a definovali míru využití rozšířené reality.
Následovala příprava wireframů a UX/UI designu aplikace. Mnohem více práce nás ovšem tentokrát čekalo na backendu, kde bylo nutné vyřešit nejen fungování mobilní aplikace jako takové, ale i AR nadstavbu.
Navrhli jsme koncepci řešení toku dat a napojili AR aplikaci na Google Cloud Storage, kam se nahrávají podklady, ze kterých mapa čerpá data.
Poté bylo nutné open data z GIS zpracovat do AR modelu, v tomto případě 3D mapy, která s využitím animace zobrazí vývoj krajiny zvoleného úseku mapy v průběhu času. Pod AR model jsme přidali klasickou mapu ČR, kterou lze prolnout s modelem a sledovat tak například vývoj zalesnění v konkrétním městě či vesnici.
Chci konzultaci

Jak jsme pomohli

Tým Rascasone navrhl a realizoval technické i grafické řešení AR mobilní aplikace zpracovávající volně dostupná data z GIS.

Podařilo se nám vytvořit digitální produkt, který v sobě spojuje technologické trendy, open-source projekty i moderní marketingové principy.
Jsme rádi, že jsme se mohli na tvorbě tohoto digitálního produktu podílet a věříme, že se nejedná o poslední projekt tohoto typu.
Chci konzultaci

Další projekty

PRO KONZULTACI ZDARMA NÁS KONTAKTUJTE

Email

INFO@RASCASONE.CZ

Telefon

+420 604 475 745

Adresa

PROSECKÁ 24, PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA