background design element dropbackground design element dropbackground design element drop

Změní technologie blockchain celý svět?


Michaela Kadlecová
Aktualizováno:15.11.2020· 5 min. čtení
Facebook iconTwitter iconLinkedIn icon

Technologie blockchain je najednou všude plno. Hovořit se o ní začalo hlavně v souvislosti s boomem obchodování s kryptoměnami, ale nyní se ukazuje, že jde o technologii, kterou lze uplatnit v libovolném počtu oborů, na libovolném počtu míst.

Co přináší tak převratného a jde skutečně o řešení, které dokáže změnit svět? I česká vláda se rozhodla, že bude blockchain oficiálně podporovat, proto jistě není na místě být pozadu.

blockchain

Blockchain odstartoval bitcoin

První známá kryptoměna bitcoin je dobrým příkladem, jak toto technologické řešení funguje a je logické, že se blockchain zmiňuje v souvislosti s bitcoinem. Bitcoin coby měna, která není vydávána žádnou oficiální autoritou, předpokládá vysoký stupeň důvěry mezi uživateli.

Boom tohoto virtuálního platidla prokázal, že nejde o důvěru, která byla vystavěna jen na vodě hrstkou hráčů počítačových her, ale že jde o měnu, se kterou je třeba do budoucnosti počítat a považovat ji za plně autorizovanou.

Jak se to ale stane, pokud zde neexistuje žádná oficiální „velká“ důvěryhodná organizace? Ač se to zdá pro laiky k nevíře, je to počítačová technologie, která jí dodává na důvěře. Technologie propracovaná do důsledku, která nepřipouští žádné pochybení, blockchain.

Bitcoin

Blockchain umožňuje být jedinečný

Internet je místem, kde se ukázalo, že klasické vlastnictví je prázdný pojem. Jak jednoduché je zcizit něčí text, stáhnout video, či uložit fotografii?

Kopírování čehokoliv, třeba včetně zdrojového kódu stránky, je tak jednoduché, že jej zvládne i malé dítě. Jedinečnost zde přestává být jedinečností.

Je ale mnoho okamžiků, kdy je třeba věřit, že určitý záznam, určitá data jsou jedinečná a neopakovatelná. Že jsme přišli do styku s jedinečným exemplářem svého druhu.

V případě bitcoinu je to jedinečný a pravý bitcoin, se kterým lze provádět platební operace. Pokud by šlo bitcoin namnožit jako kterýkoliv obrázek do nekonečna, postrádala by jeho existence smysl.

A ještě z jiného úhlu, je mnoho těchto platidel, pokud by měla existovat jedna, či více autorit, které by jeho platnost a svébytnost ověřovaly, internet by se patrně zhroutil.

Právě to ale řeší systém blockchain, tedy databáze, která není centralizovaná, ani decentralizovaná, ale zcela distribuovaná.

Ověřování, odměny a blockchain

Taková databáze nemá jednoho jediného správce, existuje nekonečně mnoho těch, kdo mohou do databáze vkládat záznamy a ověřovat je.

Vkládání záznamů do takové databáze je ovšem podmíněno, a to konsensem, tedy hlasováním zapojených účastníků.

Zatímco při ověřování jednou autoritou může jednak dojít k omylu a také je takové ověřování zdlouhavé a náročné, v tomto případě se jedná o ověřování mnoha uživateli.

Právě to, že prohlásí danou akci za bezpečnou, „posvětí“ zápis do databáze.

Vše se děje pochopitelně automaticky a bez zádrhelů, uživatelé jsou k této činnosti motivováni. Jak? Například jednotkami kryptoměn, obecně však síťovými tokeny.

Tyto jednotky lze směnit za reálná platidla, ovšem obchodování s nimi, jejich kurz a vývoj by vydal za sérii dalších článků.

Důvěryhodnost především

A to je půvab blockchainu. Operace, které se v databázi provedou, jsou důvěryhodné, takže skvěle upravují vztahy mezi stranami, které se navzájem dostatečně, nebo třeba vůbec neznají.

Není třeba oficiálních autorit, přesto jde o operace nezaměnitelné.

Neautorizované zápisy do databáze nemůže provádět ani správce sítě, ani hacker, neboť to zcela odporuje povaze této databáze.

Tím je vyslovena filosofie blockchainu, vše probíhá s všeobecným souhlasem, databázi není možné nějak jednostranně narušovat, jednostranný zásah zkrátka není možný.

Mimochodem, zastavme se ještě u názvu této technologie, v angličtině „řetěz bloků“. Ten ilustruje to, k čemu zde dochází.

Jednotlivé záznamy se navzájem řetězí a toto prolínání vytvoří jedinečné a autorizované záznamy, které jsou důvěryhodné.

Blockchain Trust

Velcí hráči využívají blockchain

Možností využití tohoto principu, či sofistikované a prověřené technologie, je mnoho.

Nedávno oznámila například rakouská společnost Erste, že prostřednictvím blockchainu vydala dluhopisy a tím si ušetřila mnoho kroků, papírování a lidské práce.

Přidávají se i jiné velké firmy, IBM, Oracle, Amazon, e-shopy, banky. Zkrátka každý, kdo cítí příležitost pro budoucnost a chce ušetřit a být tam, kde dochází k něčemu převratnému.


    Potřebujete poradit?