O projektu

Responzivní prezentační web s moderním designem

Prezentační web Rentalio své návštěvníky seznamuje se stejnojmenným projektem, který si klade za cíl zprostředkovat pronájem bytů a komunikaci mezi nájemcem a nájemníkem. Jedná se o jednoduché webové stránky, jejichž hlavním úkolem je motivovat čtenáře k objednání nabízených služeb.

Klient

Rentalio

Oblast podnikání

Nemovitosti

Funkce aplikace a systému

 • purple trianglemoderní design
 • purple triangleresponzivita
 • purple trianglekontaktní formulář
 • purple trianglepop-up okno s kontaktním formulářem
 • purple triangleformulář pro nacenění bytu
 • purple triangleinteraktivní mapa se sídlem společnosti
 • purple triangletři jazykové mutace
Chci konzultaci
customer survey

Zadání

Tým Rentalio nás oslovil s požadavkem na vytvoření návrhu jednoduchého prezentačního webu, který potenciální klienty motivuje k využití nabízených služeb.

Důležitým faktorem tak bylo vyzdvihnout všechny přednosti projektu a zaujmout návštěvníky atraktivním designem.

Technologie a služby

Technologie

Keystone.js (CMS)
React
Next.js

Služby

Návrh UI/UX designu
Tvorba webových stránek
Testování
duration

Doba trvání projektu

3 měsíce
team

Tým

1 frontend vývojář, 1 backend vývojář, UX designer a projektový manažer
objective

Tvorba webových stránek Rentalio v 9 krocích

V rámci spolupráce jsme navrhli a vytvořili moderní prezentační webové stránky, které návštěvníkům elegantním způsobem představují smysl projektu a motivují je k využití nabízených služeb.

 1. Prvním krokem spolupráce byla série konzultací, v rámci níž jsme si s klientem ujasnili představu ohledně struktury a obsahu jednotlivých stránek webu.
 2. V návaznosti na konzultaci jsme provedli průzkum trhu a konkurenčních řešení.
 3. Poznatky z průzkumu jsme využili při vytváření wireframu a interaktivního prototypu webových stránek, díky kterému si klient mohl jednotlivé stránky “proklikat” a vyzkoušet průchod webem.
 4. Po odsouhlasení prototypu a wireframu klientem následovala druhá analýza prozatímního stavu projektu, v rámci níž jsme hledali nejvhodnější technologická řešení, která nám umožní webové stránky v co nejkratším čase vypustit mezi uživatele.
 5. Výstupy jsme opět zkonzultovali s klientem a následně jsme dodali plán vývoje spolu s konkrétní cenovou nabídkou.
 6. Následovala příprava UX/UI designu webu, která již přinesla konkrétnější pohled na finální podobu webových stránek.
 7. V návaznosti na zvolené technologie a rozsah projektu jsme z našeho týmu vybrali vývojáře, kteří zajistili kódování frontendu i backendu webových stránek.
 8. Na vytvořeném produktu jsme provedli sérii testování, abychom zajistili co možná nejlepší uživatelský zážitek a optimalizovali rychlost načítání webových stránek.
 9. Po vychytání všech detailů jsme webové stránky nasadili mezi uživatele.
V průběhu jednotlivých kroků a fází tvorby webových stránek jsme vždy aktuální stav zasílali klientovi, aby v rámci agilního vývoje mohl vznášet připomínky.
Chci konzultaci
solution

Detail řešení

Spolupráci na tvorbě webových stránek Rentalio jsme zahájili konzultacemi, během nichž jsme společně s klientem vytvořili návrh struktury webu. Následně jsme provedli průzkum konkurenčních nástrojů, abychom objevili jejich klady a zápory.
Poznatky z úvodních setkání a analýzy trhu jsme shrnuli do wireframu, který nám podal konkrétnější obraz o struktuře jednotlivých stránek. Wireframe jsme opět konzultovali s klientem a po odsouhlasení vytvořili prototyp, který klientovi znázornil provázanost jednotlivých stránek. Díky prototypu pak klient a následně vývojář věděl, kam přesně odkazuje které tlačítko a mohl si na vlastní kůži vyzkoušet intuitivnost používání webu.
Jakmile jsme měli jasnou představu o struktuře a znali jsme počet jednotlivých stránek, přišel na řadu výběr technologií a návrh UI designu.
Vzhledem k rozsahu projektu bylo jasné, že musíme zvolit řešení, které nám umožní stránky vytvořit co nejrychleji a nejjednodušeji, jelikož projekt nemá žádné specifické vlastnosti ani nároky na funkcionalitu. Zvolili jsme proto Keystone.js, který umožňuje rychle vytvořit jednoduché CMS (rozhraní administrace webu), Next.js pro zajištění backendu webu a knihovnu React ke kódování uživatelského rozhraní.
Zvolením těchto nástrojů jsme získali lepší představu o délce trvání a náročnosti práce na projektu, díky čemuž jsme klientovi mohli zaslat cenovou nabídku a plán vývoje. Po jejich schválení přišla na řadu práce na grafickém návrhu webu.
V rámci přípravy návrhu uživatelského rozhraní jsme se zaměřili zejména na způsob prezentace jednotlivých informací a konverzní prvky. Zvolili jsme minimalistický styl, který stručně avšak srozumitelně vysvětluje cíle a princip nabízených služeb. Konverzní prvky jsme zvolili dva:
 • purple triangle

  Kontaktní formulář (klasický a formou pop-up okna), který návštěvník využívá ke sjednání konzultace.

 • purple triangle

  Formulář pro nacenění bytu, který klientovi (Rentalio) slouží jako prostředek ke sběru e-mailových adres a otevírá dveře do světa e-mailového marketingu.

Po schválení návrhu přišlo na řadu samotné kódování. Vývojáři postupně vytvořili jednotlivé komponenty uživatelského rozhraní a napojili je na backend. Následně stránky optimalizovali v oblasti rychlosti načítání webu a responzivního designu, aby bylo možné web pohodlně používat na zařízeních různých úhlopříček.
Chci konzultaci

Jak jsme pomohli

Tým Rascasone navrh a nadesignoval responzivní webové stránky, které klientovi umožňují elegantně prezentovat nabízené služby a zprostředkovávají komunikaci s potenciálními klienty.

Pomohli jsme mu zvýšit povědomí o projektu a vytvořili elegantní web, který mu získá nové klienty a umožní rozšířit marketingovou strategii o nové komunikační kanály.
Ceníme si projektů, v rámci kterých do nás klient vloží plnou důvěru a pověří nás přípravou digitálních produktů od začátku až do konce. Děkujeme za spolupráci a přejeme mnoho úspěchů v dalším snažení.
Chci konzultaci

Další projekty

PRO KONZULTACI ZDARMA NÁS KONTAKTUJTE

Email

INFO@RASCASONE.CZ

Telefon

+420 604 475 745

Adresa

PROSECKÁ 24, PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA