WEBOVÉ STRÁNKY

Rentalio

Responzivní prezentační web s moderním designem

O projektu

Prezentační web Rentalio seznamuje s projektem, který si klade za cíl zprostředkovat pronájem bytů a komunikaci mezi nájemcem a nájemníkem. Jedná se o jednoduché webové stránky, jejichž hlavním úkolem je motivovat k objednání nabízených služeb.

Funkce aplikace a systému

Chci vlastní aplikaci
 • moderní design

 • responzivita

 • kontaktní formulář

 • pop-up okno s kontaktním formulářem

 • formulář pro nacenění bytu

 • interaktivní mapa se sídlem společnosti

 • tři jazykové mutace

Chci vlastní aplikaci

Zadání

Tým Rentalio nás oslovil s požadavkem na vytvoření návrhu jednoduchého prezentačního webu, který potenciální klienty motivuje k využití nabízených služeb.

Chci vlastní aplikaci

Důležitým faktorem tak bylo vyzdvihnout všechny přednosti projektu a zaujmout návštěvníky atraktivním designem.

Chci vlastní aplikaci
CO JSME POUŽILI

Technologie a služby

Realizace projektu trvala 3 měsíce. Podíleli se na ní dva vývojáři (backend, frontend), UX designer, projektový manažer.

 • UX/UI design, Tvorba webových stránek, Testování

 • Keystone.js, React, Next.js

PROCES TVORBY V 9 KROCÍCH

Tvorba webových stránek

V rámci spolupráce jsme navrhli a vytvořili moderní prezentační webové stránky, které návštěvníkům elegantním způsobem představují smysl projektu a motivují je k využití nabízených služeb.

Chci vlastní aplikaci
 1. 1Úvodní konzultace

  Prvním krokem spolupráce byla série konzultací, v rámci níž jsme si s klientem ujasnili představu ohledně struktury a obsahu jednotlivých stránek webu.

 2. 2Průzkum trhu a konkurence

 3. 3Příprava prototypu a wireframu

 4. 4Výběr technologického stacku

 5. 5Plán vývoje a cenová nabídka

 6. 6Návrh UX/UI designu

 7. 7Sestavení vývojářského týmu

 8. 8Testování a optimalizace

 9. 9Nasazení webu na produkci

Chci vlastní aplikaci

Detail řešení

Spolupráci na tvorbě webových stránek Rentalio jsme zahájili konzultacemi, během nichž jsme společně s klientem vytvořili návrh struktury webu.

Chci vlastní aplikaci
Následně jsme provedli průzkum konkurenčních nástrojů a shrnuli jejich klady a zápory. Poznatky z úvodních setkání a analýzy trhu jsme shrnuli do wireframu, který nám podal konkrétnější obraz o struktuře jednotlivých stránek.

Wireframe jsme opět konzultovali s klientem a po odsouhlasení vytvořili prototyp, který klientovi znázornil provázanost jednotlivých stránek. Díky prototypu pak klient a následně vývojář věděl, kam přesně odkazuje které tlačítko a mohl si na vlastní kůži vyzkoušet intuitivnost používání webu.

Jakmile jsme měli jasnou představu o struktuře a znali jsme počet jednotlivých stránek, přišel na řadu výběr technologií a návrh UI designu.

Vzhledem k rozsahu projektu bylo jasné, že musíme zvolit řešení, které nám umožní stránky vytvořit co nejrychleji a nejjednodušeji, jelikož projekt nemá žádné specifické vlastnosti ani nároky na funkcionalitu. Zvolili jsme proto Keystone.js, který umožňuje rychle vytvořit jednoduché CMS (rozhraní administrace webu), Next.js pro zajištění backendu webu a knihovnu React ke kódování uživatelského rozhraní.

Zvolením těchto nástrojů jsme získali lepší představu o délce trvání a náročnosti práce na projektu, díky čemuž jsme klientovi mohli zaslat cenovou nabídku a plán vývoje. Po jejich schválení přišla na řadu práce na grafickém návrhu webu.

V rámci přípravy návrhu uživatelského rozhraní jsme se zaměřili zejména na způsob prezentace jednotlivých informací a konverzní prvky. Zvolili jsme minimalistický styl, který stručně avšak srozumitelně vysvětluje cíle a princip nabízených služeb. Konverzní prvky jsme zvolili dva:
 • Kontaktní formulář (klasický a formou pop-up okna), který návštěvník využívá ke sjednání konzultace.
 • Formulář pro nacenění bytu, který klientovi (Rentalio) slouží jako prostředek ke sběru e-mailových adres a otevírá dveře do světa e-mailového marketingu.
Po schválení návrhu přišlo na řadu samotné kódování. Vývojáři postupně vytvořili jednotlivé komponenty uživatelského rozhraní a napojili je na backend. Následně stránky optimalizovali v oblasti rychlosti načítání webu a responzivního designu, aby bylo možné web pohodlně používat na zařízeních různých úhlopříček.
Chci vlastní aplikaci
PŘIDANÁ HODNOTA

Jak jsme pomohli

Tým Rascasone nadesignoval a naprogramoval responzivní webové stránky, které prezentují klientem nabízené služby a zprostředkovávají komunikaci se zákazníky.

Chci vlastní aplikaci

Pomohli jsme mu zvýšit povědomí o projektu a vytvořili elegantní web, který mu získá nové klienty a umožní rozšířit marketingovou strategii o nové komunikační kanály. Ceníme si projektů, v rámci kterých do nás klient vloží plnou důvěru a pověří nás přípravou digitálních produktů od začátku až do konce. Děkujeme za spolupráci a přejeme mnoho úspěchů v dalším snažení.

Chci vlastní aplikaci
Rascasone

Chcete vlastní aplikaci?

Napište nám
CTA