WEBOVÁ APLIKACE

Where To Play

Webová aplikace usnadňující marketingovým a vedoucím pracovníkům hledání příležitostí na trhu

O projektu

Aplikace Where To Play podnikatelům a marketingovým pracovníkům pomáhá definovat priority projektu a stanovit dlouhodobé cíle. Usnadňuje tedy vytváření prodejní a marketingové strategie i její sdílení.

Funkce aplikace a systému

Chci vlastní aplikaci
 • Přihlášení pomocí e-mailu a Google účtu

 • Dashboard s výpisem všech zadaných projektů

 • Nástroje pro segmentaci cílové skupiny

 • Nástroje pro hledání příležitostí na trhu

 • Vizualizace prostřednictvím tabulek a grafů

 • Nástroje pro sdílení a export

Chci vlastní aplikaci

Zadání

Tým Where To Play nás oslovil s požadavkem na vytvoření uživatelsky přívětivé webové aplikace pro podnikatele.

Chci vlastní aplikaci

Hlavním cílem projektu je usnadnit podnikatelům a pracovníkům na marketingových či vedoucích pozicích stanovování priorit a dlouhodobých cílů.

Prioritou číslo jedna bylo jednoduché ovládání a přehledný výstup, který usnadní plánování taktických kroků a vyhodnocování příležitostí.

Chci vlastní aplikaci
CO JSME POUŽILI

Technologie a služby

Práce na projektu trvaly 12 měsíců. Podíleli se na něm 2 vývojáři frontendu a backendu, UX/UI designer, inženýr pro zajištění kvality a projektový manažer.

 • Vývoj webové aplikace

 • React, JavaScript, Node.js, Strapi, Heroku

PROCES TVORBY V 7 KROCÍCH

Vývoj cloudové aplikace

V rámci této spolupráce jsme stanuli na prahu zcela nového digitálního produktu. Produktu, který bude disponovat jednoduchým uživatelským rozhraním a responzivitou, aby uživatel mohl všechny projekty pohodlně sledovat i z mobilního zařízení.

Chci vlastní aplikaci
 1. 1Úvodní konzultace

  Prošli jsme několika schůzkami s klientem, abychom si společně ujasnili představu o funkcionalitě a cílové skupině produktu.

 2. 2Příprava UX designu

 3. 3Návrh UI designu aplikace

 4. 4Vývojový tým

 5. 5Výběr technologií

 6. 6Agilní vývoj webové aplikace

 7. 7Testování a nasazení

Chci vlastní aplikaci

Detail řešení

Práce na projektu Where To Play jsme již tradičně započali analýzou. Společně s klientem jsme detailně rozebrali jeho představu nejen o vzhledu, ale i funkcionalitě a cílové skupině této webového aplikace.

Chci vlastní aplikaci
Na základě těchto poznatků jsme začali pracovat na UX designu. Vytvořili jsme několik wireframů a prototyp - první fyzickou podobu původní myšlenky.

Jakmile klient prototyp schválil, přišel na řadu UI design aplikace. Dali jsme dohromady design system a současně s ním klientovi představili plán a časový harmonogram vývoje.

Po odsouhlasení všech podkladů přišla na řadu naše nejoblíbenější část vývoje webových aplikací, a sice realizace technického řešení. Toho se v tomto případě zhostili frontendoví i backendoví vývojáři, jež svou pouť začali výběrem vhodných technologií. Technologií, které umožní tvorbu svižné, spolehlivé a uživatelsky přívětivé webové aplikace.

Přihlašovací stránku jsme navrhli zcela jednoduše. Kromě tradičního přihlášení a registrace přes e-mail jsme přidali také možnost využití Google účtu.

Hlavní stránka aplikace je tvořena přehledem všech zadaných projektů a dashboardem s výpisem všech marketingových příležitostí a dlouhodobých cílů.

Středobodem této webové aplikace je vytváření projektů, které se následně zobrazují na zmíněné domovské stránce. Všechny projekty se do aplikace zadávají ručně, prostřednictvím tří kroků:
 • výčet příležitostí na trhu a segmentace cílové skupiny,
 • zhodnocení zadaných příležitostí z hlediska potenciálu a náročnosti,
 • zhodnocení všech zadaných dat.
Z důvodu přehlednější reprezentace dat jsme pak naprogramovali nástroj, který zadané informace vizualizuje do tabulek nebo grafů. Přidali jsme rovněž export do PDF a nástroje pro snadné sdílení výstupů se zbytkem týmu.
Chci vlastní aplikaci
PŘIDANÁ HODNOTA

Jak jsme pomohli

Tým Rascasone nadesignoval a naprogramoval webovou aplikaci, která pomáhá s prioritizací příležitostí na trhu, stanovováním dlouhodobých cílů a řízením projektů.

Chci vlastní aplikaci

Máme rádi klienty, kteří přicházejí s nápady na projekty, jež přinášejí užitek nejen samotnému klientovi, ale i jeho zákazníkům. Webová aplikace Where To Play do této kategorie bezpochyby spadá a my jsme vděční, že jsme mohli původní myšlenku přetavit v reálný digitální produkt.

Chci vlastní aplikaci
Rascasone

Chcete vlastní aplikaci?

Napište nám
CTA