background design element dropbackground design element dropbackground design element drop

Proč zkusit vývoj webu a webových aplikací v Reactu?


Vít Uličný
Aktualizováno:22.09.2020· 7 min. čtení
Počet zobrazení:10938
Facebook iconTwitter iconLinkedIn icon
Obsah článku
Facebook iconTwitter iconLinkedIn icon

React je zde od roku 2013 a už se stihl stát jednou z nejvíce používaných a nejoblíbenějších JavaScript kinhoven pro tvorbu webů a webových aplikací. Neustále se vyvíjí a zdokonaluje stále více společností a projektů používá tuto revoluční technologii. Protože se jedná o tak populární framework, rozhodli jsme se napsat o React.js několik řádků textu.

Co to vlastně ten React je?

React (nebo-li React.js) je JavaScript framework pro vývoj složitějších webů a jejich uživatelských rozhraní nebo-li frontendů.

Ukázka takového příkladu použití Reactu:

Ukázka použití React.js
Ukázka použití React.js

React byl oficiálně představen v roce 2013 Facebookem. Facebook tím řešil vlastní problém nedostatečných technologií pro vývoj jeho frontend rozhraní nejrůznějších aplikací. Ihned si získal velikou oblibu pro svůj novátorský přístup, jednoduchost a rychlost. V Rascasone používáme React od roku 2016 a do produkce jsme nasadili již několik React webů a React aplikací.

Toto o frameworku říká náš React a JavaScript programátor Dominik:

“React je víc framework než pouhá knihovna, protože nabízí daleko víc než knihovny obvykle nabízí a pomáhá struktutovat celý projekt v daném formátu. Oproti ostatní podobným JavaScript frameworků není React typu MVC - Model-View-Controller, ale spíše pouze V, tedy view framework, ale M-model a C-controller se dají do aplikace doplnit dle potřeby pomocí dalších JavaScript knihoven.”

My vidíme React jako moderní, rychle se rozvíjející projekt a způsob jak tvořit lepší weby a lepší uživatelské rozhraní než bylo možné doposud.

Co mají vývojáři a programátoři na Reactu tak rádi?

 1. Mají rádi React protože je jednoduchý, jednoduše se čte a i se rychle píše.
 2. Možnost používat HTML tagy přímo v kódu je ohromná výhoda a ulehčení.
 3. JSX umožnuje programátorům vytvářet HTML šablony, k nim přiřazovat funkce a rozhodovat, co má být vyrenderováno.
 4. V Reactu se používá one-way data flow. Tedy data se předávají jedním směrem z komponenty na komponentu. Každá komponenta je překreslena na základě nového stavu těchto dat.
 5. Každá viditelná komponenta webu vždy reprezentuje daný a aktuální stav svých dat. Tento jednoduchý způsob umožňuje implementovat rozsáhlé a složité webové stránky.
 6. Umožnuje rozdělení do komponent. Tedy celá webová stránka se rozpadne na menší komponenty. Tím způsobem dojde k dekompozici, která není už tak náročná k řešení. Umožňuje také lepší sdílení kódu a komponent.
 7. Oproti JavaScript frameworkům Angular.js nebo Ember.js, což jsou rozsáhlejší webové frameworky, React má větší počet knihoven, kterými lze React aplikaci doplnit dle aktuální potřeby.

Náš kolega Dominik opět shrnuje svoje zkušenosti:

“React je velmi lehký, chcete-li odlehčený, framework a také velmi rychlý. Protože se naplno stará pouze o pohledy komponent, není zde taková duplikace dalšího kódu, jako tomu je například u dalších hlavních JavaScript frameworků. Je to tedy pouze jakési jádro a použití a rozšíření tohoto jádra je zcela na Vás a ve Vaší moci. Můžete jít s davem a použít Redux pro správu stavů nebo můžete použít knihovnu MobX nebo další jinou alternativu. Cokoliv vyhovuje Vám a Vašemu případu použití.”

Porovnání Reactu s Vue.js a Angular

Porovnání s dalšímu populárními JavaScrip frameworky nevypadá pro React vůbec špatně. V oblibě aktuálně vede před svými konkurenty.

Porovnání Reactu s Vue.js a Angular 2019
Porovnání Reactu s Vue.js a Angular 2019

Co mají firmy na React.js tak rády?

React jim pomáhá vytvořit MVP (Minimal Viable Product) daleko rychleji než tomu bylo zvykem s jinými frontend frameworky.

Pokud chtějí vytvořit složitější uživatelské rozhraní nebo prostě poskytnout uživateli lepší web nebo lepší webový prvek, který má třeba mnoho událostí, zdrojů a datových modelů, tak React je dobrá cesta, kterou zvolit.

Tvorba webů v Reactu má mnoho dlouhodobých výhod. React kód je:

 • snadněji udržovatelný,
 • snadněji testovatelný,
 • a funkce a chování React aplikace lépe předvídatelné.

React se velmi hodí pro tvorbu SPA (single-page applications) aplikací

Kromě rozsáhlých komplexních portálů nebo aplikací se React hodí i na tzv. single-page applications (SPA).

React umožnuje webové stránce překreslovat jednotlivé části, komponenty v reálném čase bez nutnosti refreshe nebo reloadu obrazovky. Tohoto právě využívají společnost jako Facebook, AirBnB, Udemy nebo Uber. Psaní kódu v Reactu je prostě zábava. Můžete psát méně a udělat více. K tomu máte dostatek svobody si zvolit vlastní cestu a vlastní architekturu projektu.

V Rascasone věříme, že React má svou světlou budoucnost a chceme toho být součástí. Abychom to shrnuli, tak dodáváme: 

“React má masivní podporu od programátorů a je velmi dobře podporován jeho další rozvoj. To je dobré znamení, které nasvědčuje tomu, že React tu bude ještě velmi dlouho. React už prošel mnoho vylepšeními a proto je jeho kvalita na vysoké úrovni. Protože jeho možnosti jsou značné je jen velmi překážek, které mu brání, aby byl vhodnou technologií na leckterý projekt”

Na co React používáme?

React můžete použít na v podstatě cokoliv, co jste někde na nějakých webových stránkách viděli. React je jen jiný způsob jak psát HTML, CSS a JavaScript. V Rascasone jsme v React.js naprogramovali již několik projektů. Například Esticom pro správu a management stavebních prací v digitálním světě. Dále hotelový online systém pro správu wifi sítí. A posledním příkladem může být aplikace Pinstriped pro online správu Vašich schůzek a přípravu na ně. Také experimentujeme s knihovnami z React ekosystému, obzvlášť pak s knihovnami pro kontrolu stavů a SPA routery.

Nejčastěji používáme React pro tyto komponenty:

 • uživatelské přehledy, tzv. dashboardy,
 • formuláře a vstupy,
 • validace hodnot,
 • tabulky a seznamy,
 • nejrůznější výpočty,
 • grafy,
 • grafické prvky a animace,
 • nebo jakékoli další složitější webové komponenty.

Potřebujete pomoct s React vývojem nebo zvažujete React na projektu?

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně Reactu nebo chcete-li naprogramovat web či aplikaci v Reactu, tak se na nás obraťte a my Vám rádi pomůžeme.

Napište nám email na: info@rascasone.com

Nebo nám zavolejte na: +420 777 963 653

Odebírání novinek


Potřebujete poradit?