Výpis blogu

Obsah článku

Vývoj webových aplikací s ReactJS, nebo VueJS?

Vue.js a React.js jsou dvě konkurenční technologie určené pro vývoj uživatelských rozhraní webových aplikací. Obě řešení využívají virtuální DOM, architekturu založenou na komponentách a stala se volbou pro realizaci řady významných projektů, jako je Netflix, Facebook nebo PayPal.

Vývoj webových aplikací s knihovnou React

https://reactjs.org

React je javascriptová knihovna určená pro vytváření uživatelských rozhraní webových aplikací a webových komponent. Jedná se o open-source technologii z dílny Facebooku, který se spolu s komunitou nadále podílí na jejím vývoji. V praxi se s Reactem mnohdy setkáváme v kombinaci s běhovým prostředím Node.js, jež se stará o serverovou část appky.

Architektura Reactu je postavena na vrstvě view (pohled) z MVC a principu komponent, díky kterým umožňuje vytvářet atraktivní aplikace s rychlou reakcí na uživatelské požadavky a moderní funkcionalitou. Každá komponenta má specifické chování i funkce, jež lze opětovně využívat v různých částech kódu i mezi weby a aplikacemi. Jedná se tedy o určitou podobu javascriptových tříd.

S komponentami souvisí také virtuální DOM, abstrakce klasického DOMu (Document Object Model), který skrz API komunikuje s JavaScriptem a zajišťuje objektovou reprezentaci HTML. Virtuální DOM po interakci s uživatelským požadavkem porovná svůj obsah s klasickým DOM a obnoví v něm pouze komponentu, která se změnila. Frontend aplikací tak dosahuje vyššího výkonu než v původním řešení, kde se vždy překresloval veškerý obsah.

Právě kvůli svému výkonu bývá ReactJS často využíván pro vývoj single-page aplikací, které dbají na uživatelský zážitek (UX). Své využití ovšem najde i u komplexnějších projektů, jako je Netflix, Facebook nebo PayPal.

Výhody a nevýhody React.js

Kromě vytváření svižných webových aplikací můžeme mezi výhody React.js řadit také množství knihoven, které umožňují rozšířit naše možnosti během psaní kódu a širokou podporu komunity či dokumentaci. Znalost "facebookové" knihovny pak může přinést výhodu také při vývoji nativních mobilních aplikací pro iOS a Android prostřednictvím frameworku React Native, který je z ní odvozen.

Mezi nevýhody Reactu řadíme fakt, že se nejedná o komplexní framework (na rozdíl od Vue) a dříve či později tak budeme odkázáni na použití nástrojů třetích stran. Z druhého pohledu ovšem nejsme tolik vázáni konvencemi a máme na výběr z vícero řešení než u technologií, které například routování (směrování) řeší již v základu.

Druhým záporem může být specifická syntaxe vycházející z JSX namísto klasického JavaScriptu, která je složitější na naučení. Respektive složitější pro programátory, kteří ještě nepřišli s JSX do styku.

Vývoj webových aplikací s frameworkem Vue

https://vuejs.org

VueJS je progresivní javascriptový framework určený pro vývoj jednoduchých a intuitivních aplikací. Podobně jako React rozděluje i Vue appku do několika částí, které lze vyvíjet nezávisle na sobě (odtud označení progresivní) a specializuje se na frontendovou část tvorby webu či webové aplikace, tedy na uživatelské rozhraní.

I v tomto případě je architektura postavena na komponentách a View z MVC. Využívá také virtuální DOM, přičemž sleduje aktuální stav či závislost jednotlivých částí a aktualizuje pouze ty, které po interakci s uživatelem prošly změnou. Optimalizace webových komponent je tak u Vue.js o něco snazší. Rovněž se s ním můžeme setkat u SPA (jednostránkových aplikací). Z významnějších projektů můžeme zmínit například Wizz Air, GitLab nebo Grammarly.

Výhody Vue tedy opět spočívají ve svižnosti a usnadnění tvorby atraktivních uživatelských rozhraní. Svou popularitu ovšem získal především díky své přístupnosti, která umožňuje jeho adaptaci do existujících projektů. Můžeme v něm tak napsat jen některé části funkcionality a zbytek ponechat v původním stavu, případně web či aplikaci předělávat postupně.

Z hlediska syntaxe Vue.js odděluje HTML, CSS a JavaScript, přičemž je typicky snazší na naučení / pochopení. Styl kódování je totiž podobný jako v případě tvorby webu nebo aplikace bez frameworku. Mimo to vývojářům nabídne nativní podporu TypeScriptu i možnost použití JSX, na rozdíl od Reactu zde však není podmínkou a máme tak více volnosti.

React vs. Vue, kterou technologii zvolit?

Obecně můžeme Vue považovat za kompromis mezi Reactem a AngularemJS, přičemž ze všech zmíněných variant nabídne vývojářsky nejpřívětivější (DX) syntax. Vue i React přitom bývají mnohdy považovány za nástupce Angularu, který dříve frontendovému vývoji kraloval.

Z výše uvedeného srovnání již můžeme posoudit, co mají knihovna React a framework Vue společné:

  • Efektivní nástroje pro tvorbu uživatelských rozhraní webových aplikací. Specializují se na vrstvu view (pohled) MVC modelu.
  • Architektura postavená na komponentách.
  • Snazší vývoj jednostránkových (single-page) aplikací.
  • Vyšší výkon díky využívání virtuálního DOMu.

vývoj webových aplikací react vue

Jak si ale mezi nimi vybrat? Pro které digitální produkty se víc hodí React a kdy naopak zvolit Vue? Vue.js může být ideálním řešením pro projekty, u kterých se očekává rychlé nasazení, například v případě startupů. Hodí se zejména pro jednoduché aplikace, jež vyžadují svižnou reakci na uživatelské dotazy nebo v případech, kdy chceme s existujícím projektem přejít na novou technologii.

React je zase vhodnější pro komplexnější aplikace a případy, kdy preferujeme JavaScript nad HTML. Lákadlem může být také zaštítění knihovny Facebookem, jež slibuje dlouhodobou podporu. Jednoznačná rada, kterou technologii vybrat ovšem neexistuje.

Pokud se tak chystáte vyvíjet vlastní webovou aplikaci nebo tvořit web, neváhejte využít naší bezplatné konzultace, kde společně zvážíme všechna pro a proti a vybereme to nejlepší řešení. Rádi se také ujmeme celé realizace projektu, ať už ve Vue nebo v Reactu.
 

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA