Výpis blogu

Obsah článku

Jak začít technologický lean startup

Moderní technologie významně ovlivnily způsoby lidského uvažování. Změnily přístup k výrobě či ekonomice a vytvořily prostor pro efektivnější, rychlejší i produktivnější práci. Tento vývoj se zákonitě projevil i v podnikání a dal vzniknout takzvané lean metodice. Poradíme vám, jak začít technologický lean startup a prozradíme, jak pod křídly tohoto moderního přístupu probíhá vývoj mobilních aplikací.

Co je lean metodika?

Lean metodika je slavná koncepce Erica Rice. Je postavená na třech základních procesech: hledání problému, ověření problému a nalezení řešení. Digitální produkty vyvíjené tímto způsobem pracují se zpětnou vazbou od reálných uživatelů. Díky tomu přesně opisují jejich potřeby.

Snižují se tak nejen náklady, ale i riziko neúspěchu, jelikož při dodržení základních principů lean vývoje například mobilních aplikací, vždy pracujete pouze na tom, po čem je poptávka.

Eric Rice rozhodně není jediný, kdo se problematikou lean přístupu zabývá. Právě on ho však spojil s tvorbou startupů. Za průkopníka základní myšlenky je pokládána japonská Toyota, která ji aplikovala ve svých výrobních halách za účelem optimalizace procesů a odstranění zbytečných výdajů.

Lean metodika pro softwarové startupy

Předchozí odstavce již zmínily, že základem lean vývoje mobilních aplikací a dalších digitálních produktů, je komunikace s koncovým zákazníkem. Prostřednictvím této komunikace musíte identifikovat jeho potřeby nebo očekávání. Důraz na zákaznický přístup byste měli klást ještě před započetím tvorby – čistě pro ověření, zda váš produkt řeší problém, se kterým se uživatelé setkávají, a držet se ho po celou dobu vývoje.

Prvním krokem, jak začít technologický startup s využitím lean metodiky, je tedy formulace hypotézy a stanovení hodnoty, kterou bude váš digitální produkt (například webová aplikace) přinášet. Jakmile máte zformulovanou hypotézu, přichází na řadu její ověření. Průzkum trhu, díky němuž si ověříte, zda má skutečně smysl digitální produkt vytvářet.

jak začít tech startup

S tematikou lean vývoje úzce souvisí pojmy MVP a agilní metodiky. MVP, česky minimální životaschopný produkt, je základním prostředkem pro uvedení digitálního produktu na trh a jeho další růst. MVP je postaven na prioritizaci funkcionality nebo částí aplikace či webu. Prioritizace vám pomůže odsunout všechny kroky, které nejsou nezbytné pro uvedení produktu na trh a urychlí tak jeho nasazení.

MVP, lean a agile pro tech startupy

MVP je tedy v podstatě první verze aplikace se kterou se reální uživatelé setkají. Stejným způsobem je ovšem produkt vyvíjen i nadále. Postup je rozdělen do iterací agilního vývoje a výsledkem každé iterace produkt, který mohou uživatelé používat. V průběhu se přidávají/ubírají funkce, o něž uživatelé projevili/neprojevili zájem nebo se postupuje dále na seznamu priorit.

Sestavením MVP či plánu nasazení však práce nekončí. K tomu, abyste mohli minimální životaschopný produkt analyzovat, budete potřebovat měřící indikátory neboli KPI. Stanovte si tedy cíle, kterých by daná fáze digitálního produktu měla dosáhnout a sestavte trychtýř – postup interakce uživatele s aplikací, od seznámení s produktem, přes instalaci až po používání.

K jednotlivým fázím trychtýře dosaďte hodnoty, prostřednictvím kterých můžete snadno identifikovat, kde nastal problém či ve které fázi se uživatel zastavil a nedokončil předpokládanou konverzi.

Jakmile MVP nasadíte, vyhodnotíte jeho úspěšnost na základě úvodní hypotézy a KPI, zapracujete úpravy a opět pustíte mezi uživatele.

Tvorba webu a vývoj mobilních aplikací pro lean startupy

Princip fungování lean metodiky pro technologické lean startupy lze tedy shrnout do následujících bodů:

 1. Dostanete nápad.
 2. Ověříte si, zda má smysl produkt vytvářet.
 3. Prostřednictvím prioritizace vytvoříte návrh MVP – s tím vám může pomoci i agentura, která bude mít na starosti vývoj.
 4. Stanovíte si KPI a vytvoříte trychtýř interakce uživatele s MVP.
 5. Nasadíte MVP.
 6.  Vyhodnotíte MVP vzhledem k původním hypotézám či KPI.
 7. Zapracujete úpravy na základě analýzy a zpětné vazby.
 8. Nasadíte MVP.

Poslední tři body výčtu se opakují po celou dobu vývoje. Ne vždy se ovšem můžete se svým projektem posunout o krok dále. Tato fáze se nazývá pivot a můžete se z ní dostat několika technikami:

 • Zoom-in – osekání funkcionality pouze na tu, kterou uživatelé skutečně užívají.
 • Zoom-out – přidání více funkcí, jelikož dosavadně nasazené uživatelům nestačí.
 • Změna platformy – například přechod z webové aplikace na mobilní.
 • Změna metody monetizace – například z reklamy na předplatné.
 • Úprava komunikační strategie.

Všechny změny je přitom nutné vždy nějakým způsobem vyčíslit a následně ověřit jejich účinnost. Pokud s technologickým startupem začínáte a chystáte se vyvíjet mobilní nebo webovou aplikaci, tak nás neváhejte kontaktovat. Rádi se postaráme o celý proces, od prvního návrhu až po nasazení.
 

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA