Výpis blogu

Obsah článku

MVP pro startupy: vše, co potřebujete vědět

Každý den vznikají statisíce digitálních produktů, s jediným cílem – oslovit zákazníky a vybudovat si pevnou pozici na trhu. Jestliže se tedy do takového projektu pustíte, tak budete potřebovat nejen dobrý nápad, ale i efektivní strategii, díky které nezapadnete v konkurenci. Jednou takovou strategií je tvorba MVP. Připravili jsme pro vás stručný přehled, kde se dozvíte vše, co startupy o MVP potřebují vědět.

Co je MVP a proč s ním začít?

MVP (minimální životaschopný produkt) je první použitelná verze digitálního produktu, která je připravená na nasazení mezi uživatele. Může se jednat například o vývoj mobilní aplikace, kdy aplikace obsahuje pouze základní funkcionalitu a soustředí se tak hlavně na představení své přidané hodnoty.

Jakmile vývoj, typicky agilní, dosáhne této mety, začíná aplikace sbírat zpětnou vazbu od reálných uživatelů. Ti upozorňují na nedostatky a přidávají vlastní podněty na další úpravy aplikace.

Díky tomu, že je funkcionalita osekaná na kost, si ověříte, zda má skutečně potenciál pro budování uživatelské základny. Ušetříte tak nejen náklady na vývoj, ale i svůj čas, který byste jinak strávili tvorbou digitálního produktu, který nakonec nebude mít úspěch, protože přišel ve špatnou chvíli nebo je podobnými nástroji již přehlcený trh.

MVP pro startupy tedy znamená:

  • rychlé nasazení mezi uživatele,
  • ověření potenciálu nápadu,
  • menší riziko krachu.

V případě, že MVP hned v začátku zaznamená úspěch, hned víte, že jdete správným směrem a rovnou získáte prostředky na další vývoj. Ten se orientuje podle přání uživatelů, v podstatě tak vyvíjíte produkt, přesně podle poptávky a víte tak, že dané funkce vaše cílovka skutečně využije.

Zmínka o dalším vývoji pak již nakousla související tematiku lean startupů, které vycházejí z podobné myšlenky jako MVP – udělat co nejméně, za co nejkratší dobu, zanalyzovat úspěšnost a pustit se do dalšího vývoje. Lean principy, stejně jako agilní přístup, se tak s tvorbou MVP často prolínají.

Jak sestavit MVP pro startupy

Prvním krokem, jak sestavit MVP pro startupy, je samozřejmě samotný nápad. Jakmile máte už určitou představu v hlavě, tak ji sepište na papír, formulujte svůj záměr a následně proveďte průzkum trhu. Zaměřte se na to, kdo je vaše konkurence, prozkoumejte její slabiny i silná místa a snažte se být lepší.

Ujasněte si, komu je například vývoj mobilních aplikací určen a vytvořte si persony svých potenciálních zákazníků. Analýza je nedílnou součástí tvorby všech MVP, nejen pro startupy, proto na ni rozhodně nešetřete a zapojte do něj i reálné uživatele. Můžete si tak ještě před započetím vývoje vytvořit představu o tom, jaké funkce očekávají a které jim v dosavadních řešeních chybí.

mvp pro startupy

Navrhněte ideální model uživatelovy interakce s digitálním produktem a stanovte si měřitelné cíle. Důležité je zejména slovíčko „měřitelné“. Analýzu MVP byste totiž měli provádět po každém nasazení na produkci a pokud nebudete mít správně sestavené cíle, tak jen těžko zjistíte, jak si na tom váš produkt vlastně stojí.

Jak na prioritizaci MVP pro startupy

Kromě analýzy je důležitou součástí tvorby MVP také prioritizace funkcionality čili sestavení žebříčku stěžejních vlastností aplikace, webu či jiné formy digitálního produktu. U každé z položek seznamu si pak dobře rozmyslete, zda sem skutečně patří nebo její nasazení může ještě počkat. Vycházet z domněnek ovšem nestačí, všechna stanoviska tak proberte v rámci týmu nebo ještě lépe, zeptejte se svých uživatelů.

Na základě vytvořeného seznamu priorit a byznys plánu sestavte finanční rozvahu. Zde je zapotřebí dostatek střídmosti, abyste všechny prostředky nevyčerpali hned s prvním nasazením MVP.

Hned v úvodu promyslete i formy propagace. Sestavte si propagační strategii, která vypíchne zásadní části digitálního produktu, a věnujte se její realizaci stejně pečlivě jako vývoji. Mnoho startupů dělá chybu v tom, že propagaci začíná až s nasazením. Nebojte se tedy svůj produkt propagovat již od začátku, například prostřednictvím landing page. Vzbudíte tak v uživatelích zájem a potřebnou nedočkavost.

Všechny své poznatky poté shrňte do zadávací dokumentace pro vývoj. Vývojáři si tak vytvoří lepší představu o vašich očekáváních a spíše dokáží zrealizovat vaši představu. Vy si tak ve výsledku ušetříte spoustu času, dohadování i pěněz.

Jak má vypadat MVP

V první řadě je důležité upozornit na to, že byste nikdy neměli před zákazníky předložit nehotový produkt. MVP musí v každé své fázi splňovat zásadu použitelnosti. Každá představená funkce tak musí být dotažená do konce. Nemusí se vyplatit podceňovat i další fáze vývoje. Například vývoj mobilních aplikací se neobejde bez elegantního designu s důrazem na UX a testování, které odhalí případné nedostatky.

Delší čas strávený vývojem je totiž pořád lepší než výsledek, který na uživatele působí amatérským dojmem nebo neustále padá a nefunguje. MVP tedy v žádném případě není beta verze ani prototyp. Vždy se jedná o hotový produkt – ovšem se zaměřením na to nejdůležitější.

První verze MVP v některých případech ani nemusí být samotný produkt. Pokud jste se například rozhodli nejprve sehnat investory nebo prostředky, můžete v prvním kroku přistoupit k vyhotovení landing page, která na produkt pouze navnadí. Stejně tak se můžete jednat například o intro video, jež vizuálně znázorní všechny klady a přínosy vašeho nástroje.

MVP pro startupy: jak poznat úspěšný digitální produkt

Posledním bodem přehledu toho nejdůležitějšího z tematiky MVP pro startupy je pohled na KPI čili klíčové metriky, které byste měli sledovat, abyste si ověřili, zda má váš produkt skutečně potenciál.

Průběžně sledujte kdo, jak a při jaké příležitosti váš produkt používá. Porovnejte toho chování s vašimi předpoklady a přemýšlejte nad tím, jak dosažený výsledek vylepšit. Neignorujte zpětnou vazbu, například v komentářích na Google Play, případně na sociálních sítích.

Zhodnoťte, zda nasazení MVP splnilo vaše počáteční cíle v počtu registrovaných uživatelů za dané období, zda jste dosáhli kýženého počtu aktivních uživatelů nebo zda se vyplnily vaše predikce v kontextu návratnosti nákladů. Nemusíte se přitom nutně řídit jenom zmíněnými příklady. Existuje řada KPI a pro každý startup mají jinou hodnotu. Důležité je hodnotit a snažit se vylepšit své dosavadní výsledky.

Jestliže se do budování nového digitálního produktu pouštíte, tak nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám pomůžeme s vývojem webu, webových či mobilních aplikací nebo landing pages. Postaráme se o celý proces, od prvního návrhu až po nasazení.

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA