Výpis blogu

Obsah článku

Vývoj mobilních aplikací pod křídly MVP

Vývoj mobilních aplikací je nákladný běh na dlouhou trať, na jehož konci bohužel ne vždycky čeká spojený zákazník. Před tím, než se do tvorby vlastní aplikace pustíte, byste si proto měli vždy ověřit svůj nápad a ujistit se v tom, že uživatelům nabídne přesně to, co jim doposud chybělo. Jedním z prostředků, jak tohoto cíle dosáhnout je tvorba MVP. Jak vývoj mobilních aplikací prostřednictvím tvorby MVP probíhá?

Co je MVP – minimum value product?

MVP (Minimum Value Product) je označení pro digitální produkt, který disponuje funkcemi, které osloví první uživatele mobilní či webové aplikace a zajistí zpětnou vazbu pro další rozvoj.

Minimální životaschopný produkt tedy reprezentuje přidanou hodnotu vyvíjené mobilní či webové aplikace. Ta se s využitím zpětné vazby od reálných uživatelů v jednotlivých fázích tvorby digitálního produktu dále rozšiřuje o doplňující či nadstandardní funkce.

Vývoj mobilní aplikace je tak díky MVP efektivnější a úspornější, jelikož se vývojáři věnují pouze realizaci funkcí, které uživatelé očekávají nebo skutečně používají. Z tohoto důvodu je tvorba MVP atraktivní pro startupy a další projekty, které si potřebují ověřit podnikatelský záměr.

Je ovšem důležité klást důraz na dokončení každé započaté fáze produktu. MVP by nikdy neměl být vypuštěn mezi uživatele s nedokončenou funkcionalitou.

Vývoj mobilních aplikací s využitím MVP

Vývoj mobilních aplikací prostřednictvím MVP úzce souvisí s agilními metodikami, které jsou postaveny na iteračním a přírůstkovém přístupu. Jednou z těchto metodik je Scrum, kde je tvorba aplikace rozdělena do dílčích částí – sprintů. Výstupem každého sprintu je pak dílčí část mobilní či webové aplikace, která je postavena před zadavatele appky, testována uživateli nebo nasazena na produkci, kde čeká na zpětnou vazbu.

vývoj mobilních aplikací mvp

Každý sprint se tedy zabývá specifickou částí aplikace a nikdy se neřeší nic navíc. Funkcionalita, který není nezbytně nutná k používání mobilní aplikace, přibývá až postupně. V návaznosti na popularitu produktu, aktuální stav trhu nebo požadavky uživatelů, kteří si ji stáhli z Google Play či App Store.

Proč zvolit vývoj mobilních aplikací prostřednictvím MVP

Scrum a vývoj mobilních aplikací prostřednictvím MVP tak přináší následující výhody:

  • nižší náklady na vývoj – nezabýváte se realizací funkcí, které uživatelé nebudou používat,
  • rychlejší vývoj – tvorba MVP se ve všech svých fázích zabývá pouze jedinou částí mobilní aplikace, změny se tak k uživatelům mohou dostat mnohem rychleji,
  • spolehlivost a průběžné testování mobilní aplikace – zakončením každého sprintu je důkladné testování a optimalizace aplikace, na chyby se díky tomu přichází postupně a nikoli až po vydání kompletní verze produktu, jak je tomu u standardního přístupu,
  • důraz na uživatelský zážitek – vývoj mobilních aplikací prostřednictvím MVP úzce souvisí se zpětnou vazbou, po dokončení každého sprintu tak máte v ruce reálná data o tom, jak uživatelé aplikaci používají a můžete jim appku snáze přizpůsobit.

Zjednodušeně řečeno se dá říct, že prostřednictvím tvorby MVP lépe poznáte svou cílovou skupinu a můžete jí snáze přizpůsobit svou mobilní aplikaci. Na rozdíl od tradičního přístupu jí tak nenabízíte finální produkt, který následně přizpůsobujete jejím požadavkům, nýbrž představujete koncept, který jí upravíte na míru již v procesu tvorby.

Ve chvíli, kdy narazíte na funkci nebo strukturu, která uživatelům nevyhovuje, tak můžete okamžitě reagovat a soustředit se pouze na to podstatné. Nehledě na to, že si s aplikací průběžně budujete také uživatelskou základnu.

Tvorba MVP mobilní aplikace v praxi

Efektivitu MVP nejlépe dokazují úspěšné digitální produkty, které na tento přístup k vývoji již vsadily. Jedním z nich je Spotify, streamovací služba, jež způsobila revoluci ve zprostředkování a poslechu hudby.

Spotify začínalo jako jednoduchý přehrávač hudby, který se postupně rozrostl o sdílené playlisty a další funkce, jež projektu dodnes přinášejí náskok před konkurencí. Tajemství úspěchu přitom tkví v prostém naslouchání uživatelským požadavkům a sledování toho, jak uživatelé s aplikací pracují.

Vývojáři tak postupně upravovali jednotlivé principy a strukturu tak, aby co možná nejvíce usnadnili průchod nástrojem.

Dalším příkladem může být Instagram. Tato populární sociální síť byla na začátku jednoduchou aplikací, která umožňovala vyfotit fotku, upravit ji a označit lokalitu pořízení. Obsahovala pouze několik filtrů, jejichž množství se postupně rozšířilo, stejně jako doprovodné funkce, jako jsou například stories.

Prostřednictvím MVP vzniklo i mnoho jiných projektů. Patří sem Uber, Facebook nebo Amazon.

Jak sestavit MVP pro vývoj mobilních aplikací

Zbývá zodpovědět poslední věc, a sice, jak MVP pro vývoj mobilních aplikací sestavit.

Pochopte svůj byznys a potřeby trhu

Vývoj mobilních aplikací se neobejde bez průzkumu trhu. Ještě, než sestavíte zadávací dokumentaci pro tvorbu, byste si měli ověřit, zda bude o daný produkt skutečně zájem. S tím souvisí i analýza konkurence, její marketingové strategie či propagačních a komunikačních technik.

Na základě těchto informací si stanovte cíle, kterých chcete tvorbou MVP dosáhnout. Například v případě eshopu se může jednat o 30% zvýšení míry konverze nebo navýšení počtu aktivních zákazníků.

Definujte hlavní přínos aplikace

Ve chvíli, kdy si stanovíte cíle a metriky úspěchu, přichází na řadu jádro problému neboli přidaná hodnota mobilní aplikace. Od tohoto bodu se odvíjí veškerý další vývoj, proto je důležité mít jasno v tom, kdo, kdy a proč bude appku používat.

Měli byste tedy znát svou cílovou skupinu. Vytvořte si persony pro její jednotlivé představitele a naznačte cesty interakce s aplikací. Odkud kam by měl uživatel, ve kterém případě dojít? Nešla by tato cesta zjednodušit? Naplní se touto cestou cíl, jež jste si stanovili v předešlém bodě?

Určete si priority

Odpovědi na předešlé otázky úzce souvisí s prioritizací funkcionality digitálních produktů. Myšlenka MVP je založena na rozložení vývoje mobilních aplikací do několika fází. Každá z fází by se přitom měla zaměřit na určitou část tvorby – funkcionalitu či design.

K tomu, abyste mohli MVP realizovat musíte vědět, které funkce je třeba vyvíjet jako první. Mělo by se jednat o samotné jádro, stěžejní myšlenku digitálního produktu, která je nezbytná pro správnou funkčnost či přidanou hodnotu, díky které vystoupíte nad konkurencí.

Před tím, než se do prioritizace digitálního produktu pustíte, sepište veškerou funkcionalitu, kterou by měla finální mobilní aplikace obsahovat. Jednotlivé části si pak roztřiďte podle důležitosti a ty nejzásadnější zakomponujte do první fáze vývoje mobilní aplikace.

Dbejte přitom na uživatelský zážitek čili když už nějakou část appky budete realizovat, tak ji zadejte tak, aby byla stoprocentně funkční.

Ptejte se, komunikujte a analyzujte

Ve chvíli, kdy tvorbu MVP dokončíte, přichází na řadu nasazení na produkci – mezi uživatele. Zde nastává čas pro sběr zmíněné zpětné vazby a analýzu chování uživatelů. Porovnejte výsledky se svými očekáváními, projděte si uživatelské recenze a na základě toho naplánujte další fázi vývoje.

Dokončili jste tak pomyslné první kolo tvorby aplikace a přichází řada na další prioritizaci, úpravu původního plánu, vývoj a související testování.

Jestliže vás vývoj mobilní aplikace prostřednictvím MVP zaujal, tak nás neváhejte kontaktovat. Poradíme vám s prioritizací, výběrem vhodných technologií a zajistíme pro vás kompletní vývoj – od prvních návrhů až po nasazení mezi uživatele.

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA