Výpis blogu

Obsah článku

Zadání webu či aplikace aneb jak na zadávací dokumentaci?

Správné zadání webových stránek či aplikace je alfou i omegou úspěšnosti celého projektu. Špatně nebo nedostatečně formulovaná poptávka vede ke špatnému porozumění záměru a může se tak celkem snadno stát, že dostanete úplně něco jiného, než jste si objednali. Pojďme se tedy podívat na to, jak by měla ideální poptávka webu a aplikace vypadat a co by měla obsahovat zadávací dokumentace.

podklady pro tvorbu webu

Co je zadávací dokumentace

Základem úspěchu je oboustranné pochopení či shoda mezi zadavatelem a dodavatelem (vámi a vývojářem). Neměla by se podcenit komunikace a příprava takzvané zadávací dokumentace. Nabízí se otázka, co je zadávací dokumentace. Jedná se o souhrn veškerých požadavků na funkcionalitu a design webu, včetně marketingové strategie a brandingu společnosti.

Zadání tedy nelze shrnout pouze do několika odrážek, jelikož takové zpracování vytváří pouze obecnou představu a výsledek pak nemusí plnit váš záměr. Předtím, než se do zadání webových stránek nebo aplikace vývojáři pustíte je tak nutné připravit následující podklady:

tvorba poptávky webu branding

Jinými slovy je zadání webových stránek podmíněno utvořenou marketingovou strategií a firemní identitou. Díky předem vytvořenému obsahu (pravděpodobně prostřednictvím copywritera) se snáze pracuje s rozložením stránek a současně určuje smysl každé podstránky. Logo manuál pak usnadňuje návrh vzhledu webu, jelikož designer pracuje tak, aby jeho podoba korespondovala s logem a dalšími materiály firmy.

Jak má vypadat zadání webových stránek či aplikací

Pokud máte výše zmíněné podklady k dispozici je možné přistoupit k dalšímu kroku a tím je odeslání zadávací dokumentace vývojáři / agentuře. Během její tvorby byste si měli položit a zodpovědět několik otázek.

 • Čemu se věnuje vaše společnost?
 • Jaký je smysl nového webu / aplikace a co má do podnikání přinést?
 • Jaká bude struktura webu / aplikace?
 • Která stránka bude fungovat jako landing page (vstupní stránka)?
 • Jaké služby nebo produkty bude web nabízet?
 • Pro koho aplikaci či web tvoříte?
 • Jaký typ webu nebo aplikace je pro vaše podnikání nejvhodnější?
 • Kdo bude zajišťovat komunikaci s dodavatelem?
 • Jaké jsou vaše cíle do budoucna?
 • Jak chcete přistupovat k vývoji?
 • Jaká je vaše představa o designu?

Mimo marketingové strategie a brandingu je tedy vhodné provést vlastní analýzu konkurence a nechat se inspirovat funkčními řešeními. S většinou zmíněných kroků (i s analýzou) vám později pomůže i dodavatel, je ovšem nutné utvoření také vlastní představy. Měli byste tedy vědět, jak by měl web či aplikace na zákazníky a uživatele působit, znát podobu informací, které bude web (respektive podstránky) obsahovat a rozhodnout se, jakým způsobem chcete k vývoji webu přistupovat.

Tento přístup pak úzce souvisí s cenou, která je jedním ze stěžejních bodů zadávací dokumentace. Ačkoli je odhad ceny stále jen odhadem, dobře vytvořené podklady pro zadání webu i aplikace napomáhají její přesnosti. Jinými slovy, pokud si dáte tu práci a nepodceníte přípravu, budeme mít vždy k dispozici jen ten produkt, který požadujete a za tu nejnižší možnou částku.

Podklady pro tvorbu webu: cena a přístup k vývoji

Součástí zadání webových stránek je tedy i finální cena. Ta může být řešena několika různými způsoby:

 • orientační cena vytvořená na základě požadované funkcionality,
 • fixní cena vycházející z dostupného rozpočtu,
 • agilní vývoj (agile) čili průběžná úprava ceny na základě průběžných požadavků.

Konkrétní rozhodnutí pak spočívá na povaze projektu, finančních prostředcích zadavatele a času, který je ochoten věnovat vývoji. Rizikem fixní ceny jsou určité kompromisy ze strany vývojářů, kteří se v průběhu vývoje mohou setkat s nečekanými problémy, jež následně řeší pouze tak kvalitně, jak jim umožňuje původní rozpočet. Agilní vývoj může být ve výsledku dražší než původní předpoklad, avšak přináší přesně to, co zadavatel očekává.

Tvorba poptávky webu: typy webu a aplikací aneb z čeho můžu vybírat

Rozhodnutí o typu webu vychází ze zodpovězení dříve uvedených otázek. Je tedy přímo závislé na cíli, zákaznících a obsahu webových stránek či funkcionalitě aplikace. Obecně lze vycházet z těchto typů webů:

 • prezentační web,
 • blog,
 • e-shop,
 • skladové systémy,
 • CRM – řízení vztahů se zákazníky,
 • ERP – správa podnikových zdrojů,
 • CSM.

Webové aplikace pak lze dále členit na progresivní webové aplikace (PWA), vícestránkové aplikace (MPA) a jednostránkové aplikace (SPA). Každá z forem webu i aplikací má své klady i zápory, stejně jako účel. Je proto důležité znát a vnímat vlastní záměr, díky čemuž zvolíte tu správnou variantu a vytvoříte úspěšný projekt. Vhodná je také konzultace s vývojářem / agenturou.

Zadávací dokumentace webu a termíny

Prozatím jsme narazili na šest stěžejních bodů, které by měla poptávka webu obsahovat: marketingovou strategii, grafiku a obsah, specifikovaný záměr, dostupné finanční prostředky a charakterizaci webu. Tím dalším jsou všechny aktuálně známé termíny. Měly by zahrnovat:

 • datum zahájení výběrového řízení,
 • datum ukončení výběrového řízení,
 • naplánování termínů pro jednotlivé fáze vývoje:
 • započetí vývoje,
 • datum, ke kterému je požadováno ukončení vývoje,
 • datum začátku testování,
 • datum nasazení na produkci,
 • termín, do něhož je třeba dořešit poslední ladění případných nedostatků,
 • specifikaci dlouhodobé údržby.

Obecně tak platí, že čím více programátorovi na počátku sdělíte, tím bude průběh spolupráce hladší a přínosnější. Současně se tímto způsobem eliminuje nedodržování termínů a zjednodušuje řešení případných problémů.

Technické zadání webu a aplikace

Zadávací dokumentace by rovněž neměla zapomenout na technickou stránku věci. Tím jsou myšleny použité technologie, jako JavaScriptové frameworky (React, Vue JS…). V tomto ohledu by se mělo zvážit:

 • na čem budou uživatelé aplikaci / web používat (mobil, počítač),
 • zda je třeba řešit optimalizaci pro vyhledávače,
 • jaké jsou požadavky na rychlost webu,
 • jakým způsobem bude webová aplikace nebo web analyzován,
 • jak bude obsah monetizován.

I zde pak může finální rozhodnutí usnadnit konzultace s vývojářem. Je ovšem vhodné všechny uvedené aspekty při zadávání webu nebo aplikace vnímat a počítat s tím, že je třeba tyto otázky řešit. Správně připravená zadávací dokumentace může ušetřit nejen finanční prostředky a usnadnit spolupráci, ale i napomoci úspěšnosti finálního výsledku.
 

Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA