Výpis blogu

Obsah článku

Jak na uživatelské testování webu a aplikací

Uživatelské testování zvyšuje šance na úspěch každého digitálního produktu, a proto by mělo být nedílnou součástí tvorby webu, eshopu nebo mobilních aplikací. Přečtěte si náš přehled, jak uživatelské testování probíhá, co všechno k němu budete potřebovat a jaké výhody přinese.

Co je uživatelské testování a k čemu slouží?

Uživatelské testování je analytická metoda reflektující interakci reálných uživatelů s webem, eshopem nebo aplikací. Pracuje tedy se skutečnými zákazníky a pomáhá přeměnit původní dohady a předpoklady v podložená data. Designer nebo programátor tak získává tolik potřebnou zpětnou vazbu přímo od své cílové skupiny.

Každý účastník uživatelského testování figuruje jako představitel cílové skupiny, respektive jejích person. Testující pak zkoumá, jak testovaný chápe jednotlivé principy webu či zda se správně orientuje v jeho struktuře. Díky tomu si můžete udělat reálný obrázek o přehlednosti stránek a jednoduchosti jejich principů.

Uživatelské testování je proto důležitou součástí UX designu, který se snaží weby a eshopy navrhovat tak, aby byly co možná nejsrozumitelnější. Jinými slovy je navrhovat tak, aby při jejich používání nemusel uživatel přemýšlet.

Co zkoumat během uživatelského testování?

Uživatelské testování tedy hledá nedostatky v návrhu nebo struktuře webu a snaží se je upravit podle očekávání dané cílové skupiny. Slouží proto jako prostředek ke zvýšení konverzních poměrů nebo jako zdroj inspirace pro redesign webu a přepracování funkcionality. Můžete tímto způsobem například snížit procento nedokončených nákupů na eshopu.

Zkoumat můžete v podstatě cokoli a za různými účely. Podle toho se uživatelské testování člení do tří větví: formativní, generativní a evaluační. Formativní testování hledá a definuje problém. Generativní hledá řešení u problému, který již byl objeven a evaluační slouží k ověření předpokladu.

Metody testování použitelnosti webu a aplikací

K testování použitelnosti webů a aplikací můžete zvolit několik různých metod a přístupů. V první řadě se musíte rozhodnout, zda se bude jednat o prezenční nebo online formu testu. V případě online testování využíváte některého z online nástrojů a komunikujete s testery na dálku. Při prezenčním testování zůstáváte s testery v jedné místnosti a můžete v reálném čase pozorovat všechny dílčí kroky.

Mezi metody patří testování variant. Nejčastějším přístupem je zde A/B testování postavené na předložení dvou různých variant vzhledu prvků nebo jejich umístění na stránce. Testerům v tomto případě předložíte například dvě varianty principu nákupního košíku a sledujete, která z nich je přijata lépe.

jak na uživatelské testování webu a aplikací

Další možností jsou heat mapy a click mapy, monitorující místa, na která uživatelé klikli, nebo se u nich na delší dobu zastavili. Stejně tak může posloužit i skupinové dotazování, card sorting nebo hloubkový rozhovor a pětisekundový test.

Během pětisekundového testu postavíte před svůj web nebo eshop člověka, který ho nikdy neviděl a necháte ho 5 vteřin vnímat obsah dané stránky. Následně ho vyzvete k tomu, aby vám popsal, k čemu daná stránka slouží a jaké informace se na ní dozví. Tato technika se používá zejména u landing page nebo stránek s nabídkou služeb, které by měly zaujmout již během několika úvodních vteřin po načtení.

Jak na uživatelské testování webů a aplikací

První krokem uživatelského testování je výběr prvků, které je třeba analyzovat. K tomuto účelu můžete využít analytické nástroje, jako je Google Analytics nebo již zmíněné heatmapy. Celý proces, jak uživatelské testování webu nebo aplikace probíhá lze shrnout do následujících bodů:

  • výběr prvků pro testování,
  • výběr vhodných testerů,
  • příprava scénářů pro testování,
  • samotné testování,
  • vyhodnocení výsledků,
  • optimalizace.

Výběr prvků pro testování se může řídit například nejčastějšími aktivitami na webu či eshopu nebo nejslabším místem, třeba stránkou s nejvyšší mírou okamžitého opuštění. Následně přichází na řadu výběr vhodných testerů. Zde byste se měli řídit charakteristikou své cílové skupiny. Celkový počet testerů souvisí s počtem person.

Měli byste se ovšem vejít do rozsahu 3-6 testerů, optimálně pěti. Pro jistotu však mějte v záloze i náhradníky, kteří by se testování mohli zúčastnit ve chvíli, kdy se některý z vybraných nemůže dostavit. Zvolte také vhodnou odměnu. Může jí být ku příkladu slevový poukaz nebo rozumná finanční částka.

Stěžejním bodem uživatelského testování je příprava scénáře. Snažte se v něm přesně specifikovat úkoly, které budete testerům zadávat i doplňující otázky, které jim můžete během testování pokládat. Můžete zakomponovat i testování konkurence, čímž získáte zpětnou vazbu na jejich řešení daného problému. Celková délka testu by neměla přesáhnout hodinu – kvůli soustředěnosti testerů.

Jak probíhá uživatelské testování

Jakmile máte k dispozici testery a připravený scénář, tak můžete spustit samotné testování. Na začátku by mělo zaznít několik úvodních slov, kterými popíšete smysl testu a podobně. Účastníci by měli rovněž podepsat smlouvu, ve které souhlasí s nahráváním záznamu průběhu testu. Tento záznam později využijete při analýze a neměli byste tak na jeho pořízení zapomenout. 

Poznámky si samozřejmě můžete psát již během samotného testování. Lépe tak zachytíte aktuálnost situace a myšlenkové pochody, se kterými se tester při plnění úkolů potýkal.

Testování použitelnosti webu nebo aplikace by se měly mimo testerů účastnit i další osoby, moderátoři a pozorovatel. Moderátor zde slouží jako zadavatel jednotlivých úkolů a měl by se proto nepřetržitě věnovat jednotlivým testerům. Pozorovatel pak má přehled nad všemi z nich.

Po dokončení testu nechte časový prostor pro připomínky a debatu, kde se vy i testovaní můžete doptat na další otázky k zadání. Pak už jen zbývá zúčastněným předat odměnu a pustit se do vyhodnocování.

Během vyhodnocování buďte obezřetní a reagujte pouze na podněty, které mají význam. Nenechte se zmást nepochopením zadání nebo nevhodným výběrem testera, který například nemusí plně zapadat do vaší cílové skupiny.

Pokud máte o UX optimalizaci nebo audit svého webu a aplikace zájem, tak nás neváhejte kontaktovat. Rádi pro vás zajistíme redesign či zcela nový návrh uživatelského rozhraní, do kterého se budou uživatelé rádi vracet.
 

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA