Výpis blogu

Obsah článku

Digitální transformace v 2024: Proč by vás měla zajímat?

Pojem digitální transformace patří mezi největší buzzwordy posledních několika let. Seskupil kolem sebe řadu kritiků i příznivců, kteří digitalizaci a digitální transformaci vidí jako jedinou cestu k vybudování moderní firmy, která dokáže odpovědět na požadavky moderní společnosti. Co si pod pojmem digitální transformace firmy či podniku můžeme představit? 

Definice digitální transformace

Digitální transformace je proces využití digitálních technologií k vytvoření nových (či úpravě existujících) obchodních a firemních procesů, firemní kultury a zkušeností zákazníků, jež mají splnit moderní a divoce se měnící trendy i obchodní a tržní podmínky. Ve zkratce se tedy jedná o přetransformování tradičního businessu do digitálního věku.

Digitální transformace mění cesty, jakými se vykonává business, čímž (ne zase tak moc paradoxně) často vytváří business zcela nový.

Není to tak dávno, co se čekalo na to, až zákazník přišel k vám (zavolal na hotline, zašel do firmy, …). Příchod sociálních sítí však vše změnil. Progresivní firmy již dávno podobná média přizpůsobily svým potřebám, jelikož jim usnadňují cestu k zákazníkovi. Proč byste tedy právě vy měli zůstat pozadu?

Je to ale věc, jež se pozvedá nad tradiční role a prvky jako jsou obchody, marketing, služba zákazníkovi, … Spíše jde o co největší přechod od tradičního myšlení (tj. papíru a tabulek) ke smart-aplikacím, technice apod. Mění se tedy přístup k samotné podstatě byznysu.

Máme jedenadvacáté století, takže vytvářet dnes byznys podle starých podnikových infrastruktur by se vám nemuselo dlouhodobě vyplatit. Je také zbytečné začít dnes s nějakou firmou a poté ji v řádu roku-dvou měnit. Je důležité (ba nezbytné!) začít chytře již v tom nejzákladnějším firemním hledisku.

Jak se liší „digitální transformace“ od „digitizace“ a „digitalizace“?

 • Digitizace – jde o přechod od médií analogových k digitálním (náhrada papíru a analogových pásek nejprve disketami a posléze pevnými disky či dnes cloudem).
 • Digitalizace – konkrétní proces konverze a přechodu na digitální data.
 • Digitální transformace – digitální transformace mění samotnou podstatu byznysu. Firmy prostudují veškeré procesy a ptají se na otázky typu: „Můžeme proces změnit tak, aby přinesl lepší rozhodovací procedury, nové poptávky nebo lepší zážitek zákazníka?“
Digitální transformace diagram
Přehled oblastí digitální transformace

Digitální transformace pod taktovkou Netflixu

Digitální transformace dala Netflixu přístup k bezprecedentnímu objemu dat o svých zákaznících. Zjistili, jaké mají zvyky při sledování, co sledují a kdy, … Tato data následně mohli využít k optimalizaci všech oblastí ve firmě – od designu, přes uživatelskou zkušenost až po programátory.

Od doby, kdy se poprvé vysílalo jen pro pár insiderů v rámci testů, až dodnes jim tato digitální transformace pomohla a pomáhá stále. Jde tedy o využití digitální informace doslova za běhu: využívají výhod dostupných technologií, aby věděli, jak jim jejich byznys běží.

Digitální transformace v praxi aneb co říkají čísla

Dopad digitální transformace na firmy a podniky pravděpodobně lépe než slova, vykreslí čísla:

 • 27 % lidí na pozici senior executive hodnotí digitální transformaci nyní jako otázku přežití na moderním trhu.
 • Třetina ze seniorských marketingových vedoucích na nově se formujících trzích věří, že se jejich firma stane známou jako digitální byznys do pěti let.
 • 71 % z digitálně vyzrávajících firem naznačilo, že se jim daří lákat nové talenty hlavně skrze digitální cesty a technologie. Jen 10 % to ale zatím opravdu dělá.
 • 51 % lidí ze seniorské exekutivy věří, že je kritické implementovat digitální transformaci do 12 měsíců.
 • Více jak 1/3 z CMO říká, že digitální marketing bude v dalších pěti letech tvořit 75 % firemních nákladů.
 • Pouze 16 % lidí z marketingu má pocit, že jejich organizace doručí zákazníkovi skutečně zážitek a službu jen té nejvyšší formy. Celé 2/3 přiznaly, že je to spíše náhodně se střídající a 14 % má pocit, že jejich snahy vyznívají zcela vniveč.

S čísly podobnými těmto je zřejmé, že když přijde na moderní obchod, je digitální transformace klíčová. Je to také něco, co se musí udělat strategicky a plánovitě, aby úspěch byl udržitelný. Počet kanálů jakými zákazníci s firmami komunikují stále radikálně roste, takže podchytit je všechny bude oříšek. Samozřejmě ale v návalu euforie nesmíte důležitého zákazníka odradit nedotaženou formou.

Fáze digitální transformace

Stejně jako v jakémkoliv jiném typu byznysu, ani zde neexistují zcela stoprocentní a nikdy neselhávající metody, jež vždy povedou k úspěchu. Když ale přijde na digitální transformaci, tak to nejlepší je vzít to dle filozofie krok za krokem.

Je zde celkem šest kroků, jakými si musí projít každá firma, jež o digitální transformaci uvažuje:

 1. Obchod jako obvykle – organizace operují se svým starým odkazem, s jakým začaly a doufají, že takto v nezměněné formě vydrží navždy. Procesy, rozhodování, metrika, to vše jde postaru a doufá se, že to na udržení digitální relevance firmy bude stačit.
 2. Firma je aktuální a aktivní – začínající experimentování již probouzí digitální osvícenost a kreativitu (i když stále ještě v leckteré firmě nevyrovnaně) a snaží se aktualizovat a zlepšit určité oblasti a procesy.
 3. Firma je formalizovaná – experimentování ze strany zaměstnanců a vedení je cílené a míněné, exekutiva v této fázi musí maximálně podpořit nové a originální nápady. Cokoliv vyžadujícího nové zdroje či technologie je nutno pečlivě zvážit u vedení.
 4. Firma je strategická – firma již rozpoznala sílu a radost ve své digitální kolaboraci a z toho, jak ji její výzkum, práce a sdílený pohled na věci směřují k totální digitální transformaci.
 5. Firma je konvergovaná – dojde ke zformování na digitální transformace dedikovaného týmu specialistů, jenž má na bedrech další strategie a inovace v procesech i operacích, jejichž filozofií je co nejspokojenější zákazník.
 6. Firma je inovativní a adaptabilní – digitální transformace se stane doslova firemní filozofií a jediným smyslem jejího byznysu. To dá vzniknout novému firemnímu prostředí, lidem a nové firemní kultuře, jež je aktuální i poplatná dnešku. Firemní kultura je etablovaná natolik, že firma nemá ani ten nejmenší problém přizpůsobit se téměř okamžitě jakékoliv nové technologii a technice či tržním trendům a ty maximálně využít k práci v malém a nakonec i v masovém měřítku.

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA