background design element dropbackground design element dropbackground design element drop

Digitální transformace v 2020: Proč by vás měla zajímat?


Vít Uličný
Aktualizováno:13.04.2021· 8 min. čtení
Facebook iconTwitter iconLinkedIn icon

V poslední době se ze stále většího počtu médií, blogů a firem začíná objevovat podivné slovní spojení: „digitální transformace“. Položme si tedy dnes otázku, co to v kostce je a jak to může být prospěšné právě vašemu podniku?

Definice digitální transformace

Digitální transformace je proces využití digitálních technologií k vytvoření nových (či úpravě existujících) obchodních a firemních procesů, firemní kultury a zkušeností zákazníků, jenž mají splnit moderní a divoce se měnící trendy, i obchodní a tržní podmínky. Jde o přetransformování tradičního businessu do digitálního věku.

Digitální transformace mění cesty, jakými se vykonává business, čímž (ne zase tak moc paradoxně) často vytváří business zcela nový. Není to tak dávno, co se čekalo na to, až zákazník přišel k vám (zavolal na hotline, zašel do firmy, …), nicméně se stále většími podíly prakticky všech moderních sociálních médií je to z hlediska potenciálu těžký pravěk. Progresivní firmy již dávno podobná média přizpůsobily svým potřebám, jelikož jim usnadňují cestu k zákazníkovi. Proč byste tedy právě vy měli zůstat pozadu?

Digitální transformace diagram
Přehled oblastí digitální transformace

Je to ale věc, jenž se pozvedá nad tradiční role a prvky jako jsou obchody, marketing, služba zákazníkovi, … Spíše jde o co největší přechod od tradičního myšlení (tj. papíru a tabulek) ke smart-aplikacím, technice apod. Je nejvyšší čas totiž opět revolucionizovat to, jak my všichni děláme business.

Máme jedenadvacáté století, takže vytvářet dnes business podle starých podnikových infrastruktur by se vám nemuselo dlouhodobě vyplatit. Je také zbytečné začít dnes s nějakou firmou a poté ji v řádu roku-dvou měnit. Je důležité (ba nezbytné!) začít chytře již v tom největším firemním hledisku.

Jak se liší „digitální transformace“ od „digitizace“ a „digitalizace“?

 • Digitizace – jde o přechod od médií analogových k digitálním (náhrada papíru a analogových pásek nejprve disketami a posléze pevnými disky či dnes cloudem).
 • Digitalizace – konkrétní proces konverze a přechodu na digitální data.
 • Digitální transformace – digitální transformace mění cesty, jakými se business děje. S digitální transformací firmy opětovně prostudují veškeré procesy, co se zde dějí. Od interních systémů až po interakci se zákazníky a v obou moderních formách (online i offline) a pak se ptají i na velké otázky typu:

„Můžeme náš proces změnit ve stylu, že umožní a přinese lepší rozhodovací procedury, neuvěřitelnou efektivitu měnící pravidla na trhu, nebo lepší zážitek zákazníka s větším důrazem na osobní kontakt?“

Jak to vše pomohlo třeba u Netflixu a jak to může pomoci i vám?

Celá tato výše řečená věc dala Netflixu nejenom šanci streamovat videa přímo zákazníkům, ale i sekundárně přístup k bezprecedentnímu objemu dat o svých zákaznících: jako jaké mají zvyky při sledování, co sledují a kdy, … Tato data využívají pak k lepší informovanosti všech ve firmě – od designu, přes uživatelskou zkušenost až po programátory.

Od doby, kdy se poprvé vysílalo jen pro pár insiderů v rámci testů, až dodnes jim tato digitální transformace pomohla a pomáhá stále.

Jde tedy o využití digitální informace doslova za běhu: využívají výhod dostupných technologií, aby věděli, jak jim jejich business běží.

Fakta o digitální transformaci, jenž vám možná zatím unikala

Abyste si lépe uvědomili dopad digitální transformace na jakýkoliv business, tak zde je pár statistik:

 • 27 % lidí na pozici senior executive hodnotí digitální transformaci nyní jako otázku přežití na moderním trhu.
 • Třetina ze seniorských marketingových vedoucích na nově se formujících trzích věří, že se jejich firma stane známou jako digitální business do pěti let.
 • 71 % z digitálně vyzrávajících firem naznačilo, že se jim daří lákat nové talenty hlavně skrze digitální cesty a technologie. Jen 10 % to ale zatím opravdu dělá, zdá se.
 • 51 % lidí ze seniorské exekutivy věří, že je kritické implementovat digitální transformaci do 12 měsíců.
 • Více jak 1/3 z CMO říká, že digitální marketing bude v dalších pěti letech tvořit 75 % firemních nákladů.
 • Pouze 16 % lidí z marketingu má pocit, že jejich organizace doručí zákazníkovi skutečně zážitek a službu jen té nejvyšší formy. Celé 2/3 přiznaly, že je to spíše náhodně se střídající a 14 % má pocit, že jejich snahy vyznívají zcela vniveč.

S čísly podobnými těmto je zřejmé, že když přijde na moderní obchod, je digitální transformace klíčová. Je to také něco, co se musí udělat strategicky a plánovitě, aby úspěch byl udržitelný. Počet kanálů jakými zákazníci s firmami komunikují stále radikálně roste, takže podchytit je všechny bude oříšek. Samozřejmě ale v návalu euforie nesmíte důležitého zákazníka odradit nedotaženou formou.

Jaké fáze digitální transformace bude v každé firmě mít?

Stejně jako v jakémkoliv jiném typu businessu, ani zde neexistují zcela stoprocentní a nikdy neselhávající metody, jenž vždy povedou k úspěchu. Když ale přijde na digitální transformaci, tak to nejlepší je vzít to dle filozofie krok za krokem.

Je zde celkem šest kroků, jakými si musí projít každá firma, jenž o digitální transformaci uvažuje:

 1. Obchod jako obvykle – organizace v této věci operují se svým starým známým odkazem, s jakým možná začaly a doufají, že takto v nezměněné formě vydrží navždy. Procesy, rozhodování, metrika, to vše jde postaru ještě a doufá se, že to na udržení digitální relevance firmy bude stačit.
 2. Firma je aktuální a aktivní – začínající experimentování zde již probouzí digitální osvícenost a kreativitu (i když stále ještě leckde ve firmě nevyrovnaně) a snaží se aktualizovat a zlepšit určité oblasti a procesy.
 3. Firma je formalizovaná – experimentování ze strany zaměstnanců a vedení je cílené a míněné, exekutiva v této fázi musí maximálně podpořit nové a originální nápady. Cokoliv vyžadujícího nové zdroje či technologie je nutno pečlivě zvážit u vedení.
 4. Firma je strategická – firma již rozpoznala sílu a radost ve své digitální kolaboraci a z toho, jak ji její výzkum, práce a sdílený pohled na věci směřují k totální digitální transformaci.
 5. Firma je konvergovaná – dojde ke zformování na digitální transformace dedikovaného týmu specialistů, jenž má na bedrech další strategie a inovace v procesech i operacích, jejichž filozofií je co nejspokojenější zákazník.
 6. Firma je inovativní a adaptabilní - digitální transformace se stane doslova firemní filozofií a jediným smyslem jejího businessu. To dá vzniknout novému firemnímu prostředí, lidem a nové firemní kultuře, jenž je aktuální i poplatná dnešku. Firemní kultura je etablovaná natolik, že firma nemá ani ten nejmenší problém přizpůsobit se téměř okamžitě jakékoliv nové technologii a technice či tržním trendům a ty maximálně využít k práci v malém a nakonec i v masovém měřítku.


Potřebujete poradit?