Výpis blogu

Obsah článku

Co je wireframe webu, proč ho potřebujete a jak ho vytvořit?

Tvorba webu i vývoj webových aplikací jsou založené na posloupnosti řady dílčích procesů. Jedním z těchto procesů je příprava wireframu, který ovlivňuje strukturu webu, rozložení prvků a s tím i uživatelskou přívětivost digitálního produktu. Co si pod pojmem wireframe představit, proč byste ho měli chtít vidět a čeho se držet při jeho přípravě? Na to vše vám odpoví následující řádky.

Co je wireframe webu?

Wireframe, česky drátěný model, představuje základní kostru webu. Jedná se o statickou či interaktivní skicu webových stránek, která naznačuje jejich strukturu, rozložení prvků, funkcionalitu a charakterizuje jednotlivé kontejnery (sekce stránky). S wireframem tak získáváte první hmotnou představu o finální podobě uživatelského rozhraní vašeho webu či aplikace.

Na rozdíl od webdesignu wireframe neřeší konkrétní podobu prvků, jako jsou barvy, tvary či obrázky a ilustrace. Tvorbou wireframu se typicky zabývá UX designer, který připraví právě zmíněnou strukturu či kompozici stránek, a následně předá pomyslné žezlo UI designerovi, který už řeší to, zda bude tlačítko zelené se zaoblenými rohy, nebo modré s rovnými rohy.

Wireframe je tedy možné chápat jako první krok návrhu designu webu. Přičemž designer nejprve vytvoří tuto černobílou kostru, tu vám pošle ke schválení a následně předá UI designerovi, který původní kostru obalí do zajímavého a atraktivního kabátku.

wireframe webu

Statické wireframy jsou pak dnes stále častěji nahrazovány svou interaktivní alternativou, takzvanými prototypy. Ty jsou na rozdíl od statického wireframu webu dynamické, můžete si je tedy proklikat a ověřit, zda web obsahuje všechny části, které požadujete.

Kromě rozložení prvků na stránce zde názorně vidíte provázanost jednotlivých stránek, funkci tlačítek a podobně. Toho můžete využít nejen k utvoření lepší představy o finální podobě webu či aplikace, ale také v rámci uživatelského testování, kdy wireframe předložíte testerům a zkoumáte, do jaké míry je pro ně používání digitálního produktu intuitivní.

Tvorba webu: 5 důvodů proč nejprve vytvořit wireframe

Největším přínosem tvorby wireframu webu je ověření souladu mezi představou designera a zadavatele (vámi). Tvorba webu i vývoj webových aplikací jsou postaveny na vzájemné spolupráci a sdílení nápadů. Ještě před tím, než dodavatele oslovíte byste proto měli připravit takzvanou zadávací dokumentaci čili soubor, ve kterém shrnete svůj koncept.

Designer nebo vývojář si na základě tohoto dokumentu vytvoří v hlavě vlastní představu o tom, jak budou stránky vypadat a tuto představu přenese do wireframu. Následně vám jej předloží a vy můžete ihned připomínkovat případné nedostatky. Ani jedna strana tak nebude trávit čas nad něčím, co by bylo následně nutné předelat – zkrátka a dobře si vyjasníte podobu digitálního produktu ještě před tím, než se začne skutečně vyvíjet.

1. Časová a finanční efektivnost

Wireframing šetří čas všech zainteresovaných stran. Náčrtek budoucího webového rozhraní je skvělým materiálem pro klienta i realizační tým nejen díky tomu, že dovoluje rychlou validaci všech úvah. Hlavní výhodou je skutečnost, že umožňuje vzájemné pochopení a realizaci okamžitých změn.

Měnit cokoliv v již hotovém designu by bylo mnohem zdlouhavější a tím i dražší. Nelíbí se vám velikost záhlaví? Ihned ho zmenšíme. Je výzva k akci zastíněná nějakým prvkem? Zkusíme se na to podívat jinak. Tvorba wireframu zkrátka umožňuje rychlé vylepšování a klienta nechává vidět i postupně posuzovat průběh všech prací.

2. Vizuální ztvárnění informační hierarchie

Náčrtky mění abstraktní povahu vývoje na něco reálného, smyslově uchopitelného. Všechny důležité prvky jsou rozpoznatelné na první pohled, není zde žádný grafický "balast", který by je mohl zastínit. S wireframováním jsou všichni od začátku na jedné vlně, vidí na čem jsou a rozumí podstatným informacím.

co je wireframe webu

3. Vyjasnění veškeré funkcionality

Pro klienta je webová terminologie často nepřehledná. Překreslení specifických objektů a naznačení funkčnosti dovoluje zřetelně komunikovat designerův a vývojářův záměr.

Klient si nic nemusí představovat, hned vidí, jak budou funkce vypadat a kde budou umístěné. Některé funkcionality se tak mohou nakonec objevit jako zbytečné a nekorespondující s cíli. Vidění vlastností bez jakéhokoliv kreativního vlivu umožňuje vývojářům, designerům i klientům zaměřit se na důležité aspekty projektu.

4. Důraz na použitelnost a logiku

Stránky a aplikace jsou vyvíjeny hlavně pro lidi. Cílem je, aby na ně chodili často a aby pro ně byly prospěšné a funkční. Použitelnost a logika designu i funkcí je snad nejdůležitějším aspektem celého wireframingu. Vytváření modelů podporuje objektivní nahlížení. Nejde přitom jenom o snadné používání stránek, ale i o rozvržení cest ke konverzním událostem, umístění navigace a výběr správných funkcí.

Návrhy často upozorňují na nedostatky v architektuře nebo potvrzují, jestli mohou konkrétní funkce fungovat správně. Navíc jsou vhodným materiálem pro testování na osobách z cílových skupin.

5. Návaznost na další procesy

Web či aplikace je většinou jen jednou součástí celé komunikační a prodejní skládačky. Wireframe pomáhá propojit funkčnost, design a brandové aspekty do jednoho funkčního celku. Wireframování dovoluje postupovat krok po kroku, ale přitom nikoho neochudit o možnost včasné zpětné vazby.

Ke správnosti projektu se musí ze strany klientů často vyjadřovat větší množství kolegů, nejen lidé z marketingu, ale i obchodníci či lidé z technických oddělení. Pokud by se proces tvorby wireframu přeskočil, feedback na rozpracované věci by se opozdil a změny ve fázi hotového designu by celý projekt výrazně prodražily.

Přínos wireframování ve zkratce:

  • úspora času i peněz,
  • pohled na reálné zobrazení,
  • pomoc při komunikaci struktury a rozvržení,
  • prostředek k testování a zpřesňování uspořádání, navigace a funkčnosti,
  • materiál pro rychlou zpětnou vazbu.

Jak připravit wireframe webu?

Příprava wireframu webu vyžaduje spolupráci hned několika oborů – UX designu, UI designu, marketingu a copywritingu. Dobrý wireframe nejen, že ukazuje strukturu stránek, ale i naznačuje takzvaný konverzní trychtýř neboli reflektuje marketingovou strategii produktu. Tvůrce wireframu tedy rovnou bere v potaz uživatelskou zkušenost a snaží se web nebo aplikaci navrhnout tak, aby byla co možná nejjednodušší.

V ideálním případě jsou součástí drátěného modelu i texty, které se objeví na finální verzi stránek. Designer pak ví, kolik prostoru budou jednotlivé sekce vyžadovat a s kolika sekcemi počítat. Díky tomu zvolí i vhodné provedení například položek ve formuláři.

Wireframe webu krok za krokem

  1. Udělejte si průzkum konkurence a cílové skupiny.
  2. Připravte seznam (site mapu) stránek.
  3. Připravte návrh struktury webu, určete, jak bude vypadat menu, z kolika stránek se bude web skládat a definujte jaké bude rozložení jednotlivých stránek.
  4. Navrhněte průchod uživatele napříč celými internetovými stránkami.

Již během tvorby wireframu se dozajista nevyhnete práci s textem. Měli byste připravit alespoň základní popisky a vymezit prostor pro obsah, který následně dodá copywriter. V praxi se setkáte buď s variantou, kdy designer předloží hotový design a copywriter napíše texty tak, aby sedly do připraveného prostoru nebo nejprve připravíte texty a designer jim uzpůsobí vzhled. Obě varianty jsou možné a ani jedna není špatně.

Nástroje pro tvorbu wireframu

Chcete si tvorbu wireframů sami vyzkoušet? Sáhněte po některém z free programů. Pro začátečníky se skvěle hodí Balsamiq, dále doporučujeme Mockplus, interakčně zajímavý je Moqups a dobře poslouží také MockFlow. Funkčně ale dobře poslouží i tužka a papír.

Profesionálové wireframy tvoří ve specializovaném softwaru. Mezi ty nejpoužívanější dnes patří vektorový editor Adobe XD, který je součástí balíku Creative Cloud, přičemž si ho můžete vyzkoušet zdarma v rámci sedmidenní trial verze. Další častou platformou pro tvorbu wireframu webu je pak Figma, která funguje ve webovém prostředí. I v tomto případě se můžete bezplatně zaregistrovat a vyzkoušet si návrh UX/UI designu na vlastní kůži.

Pokud máte o tvorbu webu, jeho redesign či vývoj webových aplikací zájem, tak nás neváhejte kontaktovat. Rádi se postaráme o realizaci celého procesu, od wireframu, přes prototyp až po vývoj a nasazení na produkci.

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA