Výpis blogu

Obsah článku

Android vs. iOS: kterou platformu zvolit pro vývoj mobilní aplikace?

Vývoj vlastní mobilní aplikace se skládá z mnoha dílčích rozhodnutí, která mohou zásadně ovlivnit úspěch finálního digitálního produktu. Jedním z nich je i výběr platformy, pro kterou budete aplikaci tvořit. Světu mobilního vývoje momentálně vládnou dva operační systémy – Android a iOS. Prozradíme vám, v čem dominují, jaké jsou jejich slabiny a pomůžeme vám s výběrem toho správného OS pro váš projekt.

Proč se startupům vyplácí sázet pouze na jednu platformu?

Segment mobilních aplikací patří mezi nejrychleji se rozvíjející odvětví tvorby softwaru. Nastíněná popularita se zákonitě pojí s vysokou mírou konkurence napříč všemi kategoriemi v obchodech s aplikacemi.

Nasycenost trhu v kombinaci s finanční a časovou náročností, které jsou pro vývoj mobilních aplikací typické, tak přímo volá po hledání efektivnějších cest tvorby aplikací, které snižují případné ztráty a zajistí hladší průběh nasazení digitálního produktu mezi uživatele.

Jednou z cest, které činí tvorbu vlastních mobilních aplikací efektivnější či méně riskantní, je vývoj pouze pro jednu platformu / operační systém.

Pro volbu této strategie mluví hned několik faktorů:

  • většina uživatelů používá pouze jednu platformu – je tedy málo pravděpodobné, že by uživatel řešil nedostupnost mobilní aplikace na svém druhém zařízení,
  • vývoj mobilní aplikace pouze pro jednu platformu se pojí s nižšími náklady,
  • jeden vývoj = rychlejší vstup na trh,
  • případná tvorba mobilní aplikace pro druhou platformu se již může poučit ze zpětné vazby od reálných uživatelů.

Pokud tak patříte mezi startupy nebo začínající firmy, které přináší zcela ojedinělý produkt, můžete vývoj mobilní aplikace pouze pro jednu platformu využít k rychlejšímu vstupu na trh, ověření myšlenky a lepšímu poznání vlastní cílové skupiny.

Android, nebo iOS, to je oč tu běží

Důvody, proč začít s vývojem mobilní aplikace pouze pro jednu platformu, jsou více méně jasné. Otázkou ovšem zůstává, který operační systém zvolit?

Android vs. iOS je odvěký souboj, který neměl, nemá a pravděpodobně ani nikdy mít nebude, jasného vítěze. Každá z platforem se hodí pro trochu jiný projekt a oslovuje trochu jinou cílovou skupinu. Právě toho můžete využít při svém rozhodování.

Vývoj mobilních aplikací pro Android: pro a proti

Pomyslný souboj Android vs. iOS se neobejde bez výčtu výhod obou platforem. Pro vývoj mobilních aplikací pro Android rozhodně mluví vyšší míra flexibility. Android je open-source projekt a jako takový vývojářům dává volný prostor, ať už co se týče přístupu k souborovému systému či v rámci přípravy specifické funkcionality.

android vs ios vývoj mobilních aplikací

Zařízení s Androidem dominují většině světového trhu. Díky tomu se vaše aplikace může dostat mezi mnohem vyšší počet uživatelů, přičemž se nemusí nutně jednat pouze o majitele smartphonů či tabletů. Android pohání také chytré hodinky, televize a další prvky chytré domácnosti, čímž opět rozšiřujete své pole působnosti.

Nevýhody tvorby aplikace pro operační systém Android

Různorodost zařízení a široký dosah Androidu se ovšem pojí i s nevýhodami tohoto OS. Tou první je složitější optimalizace a testování mobilní aplikace. Android v sobě mají mobilní telefony různých značek. Ty používají různý hardware a nadstavby operačního systému. Pro vývojáře je proto mnohem těžší zajistit svižný a bezproblémový chod mobilní aplikace.

Uživatelé Androidu navíc často neaktualizují svůj operační systém. Pokud se tedy rozhodnete vyvíjet mobilní aplikaci pro zařízení s Androidem, musíte počítat s tím, že budete muset řešit podporu i pro 5–6 let staré verze OS.

S tím se pojí nevýhoda v podobě vyšších nákladů, nejen za samotný vývoj, ale i průběžnou údržbu aplikace.

Další nevýhoda souvisí se specifiky cílové skupiny. Zatímco uživatelé iPhonů nebo iPadů jsou zvyklí za služby či aplikace platit, u Androidu takovou ochotu nečekejte. Majitelé Androidů preferují spíše bezplatné aplikace a než příplatky za dodatečné služby snesou zobrazení nějaké té reklamy.

Posledním bodem, který je zařízením s Androidem často vyčítán, je zabezpečení. Jak již bylo zmíněno, tato platforma je open-source projekt. A díky své otevřenosti je mnohem náchylnější na napadení než uzavřená platforma Applu.

Vývoj mobilních aplikací pro iOS: pro a proti

Na to navazuje jedna z hlavních výhod a současně nevýhod iOS zařízení, a sice uzavřený systém. Uzavřenost systému a produkce zařízení jediným výrobcem souvisí s nižším počtem telefonů (iPhonů), tabletů (iPadů) a dalších zařízení s iOS.

Vývojáři díky tomu řeší optimalizaci pro mnohem méně modelů a mobilní aplikace jsou tak svižnější i spolehlivější. To stejné platí o celé platformě, která je obecně považována za bezpečnější než Android.

Stejně jako v případě Androidu se vývoj mobilních aplikací pro iOS netýká pouze mobilních telefonů. Uzavřenost Apple ekosystému přináší mnohem vyšší provázanost mezi jednotlivými zařízeními – kupříkladu mezi iPhonem a iPadem. Vývojáři se tak nemusí vůbec omezovat pouze na smartphony.

Poslední výhodou, která souvisí s „exklusivitou“ Applu, jsou vývojové standardy, se kterými se tvorba aplikací pro iOS pojí. Apple programátorům vymezuje mantinely, v nichž by se měli držet a pomáhá tak dosáhnout vyššího uživatelského prožitku výsledných digitálních produktů.

Nevýhody tvorby aplikace pro operační systém iOS

Poslední zmíněná výhoda iOS může být pro mnohé také nevýhodou. Apple se snaží o to, aby všechny aplikace vycházely ze stejného principu a skládaly se ze stejných komponent. Při vývoji tak trochu programátory „drží za ruku“ a vymezuje jim prostor, v němž se mohou pohybovat.

Vývoj aplikace pro iOS tak přináší mizivé možnosti přizpůsobení, ať už co se týče uživatelského rozhraní nebo práce s aplikacemi třetích stran.

Aplikace je před nahráním na App Store podrobena náročnému schvalovacímu procesu, přes který nemusí projít ani v případě, kdy neobsahuje žádné chyby. Může být zamítnuta například z důvodu nedostatečné relevance.

Schvalovací proces pak výrazně prodlužuje dobu potřebnou k uvedení aplikace mezi uživatele. Na druhou stranu ovšem garantuje kvalitu veškerého obsahu App Store.

Android vs. iOS: kterou platformu zvolit pro váš digitální produkt?

Předchozí odstavce nastínily hlavní výhody i nevýhody obou účastníků souboje Android vs. iOS. Jak již bylo zmíněno, každá z platforem se hodí pro trochu jiný digitální produkt, a proto je kromě obecných vlastností operačních systémů vhodné zvážit také specifika kolem potenciálu pro další rozvoj, monetizace nebo cílové skupiny.

Potenciál růstu a podíl na trhu

Zařízení s Androidem v České republice aktuálně zaujímají přes 75 % trhu. Slibují tedy široký záběr aplikací na nejrůznějších zařízeních. iOS má oproti tomu v ČR pouze 23% podíl. Počet uživatelů iPhonů ovšem neustále roste.

Android vs. iOS tvorba mobilní aplikace
Zdroj: https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/czech-republic/#yearly-2018-2021

Monetizace mobilních aplikací

S předchozím bodem úzce souvisí i tematika monetizace mobilních aplikací. Android má sice majoritní podíl na trhu, avšak uživatele iOS zařízení v aplikacích více utrácejí. Ve výsledku tak vývoj aplikace pro iOS může přinést vyšší zisky než v případě Androidu.

Na druhou stranu se ovšem v případě Androidu nemusí spoléhat na to, že budou uživatelé ochotni zaplatit a monetizaci aplikace realizovat prostřednictvím zobrazování reklamních bannerů.

Cílová skupina

Důležitým bodem rozhodování mezi vývojem mobilní aplikace pro Android, nebo iOS je cílová skupina daného digitálního produktu. Výběru platformy by tak měla předcházet jasná představa o funkcionalitě a zaměření aplikace, případně návrh MVP a prioritizace funkcionality.

Ze statistik vyplývá, že zařízení s Androidem využívají zejména absolventi technických a lékařských oborů. Hodí se tedy pro aplikace z kategorií IT nebo financí.

iPhony oproti tomu cílí spíše na manažery, pracovníky médií nebo prodejce. Zhruba polovina majitelů iPhonů je mladší třiceti let, případně pochází z domácnosti s vyššími příjmy.

kterou platformu zvolit pro vývoj mobilních aplikací
Zdroj: https://www.forbes.com/sites/toddhixon/2014/04/10/what-kind-of-person-prefers-an-iphone/?sh=65c8d8f8d1b0

Pokud se s mobilní aplikací chystáte cílit na světový trh, tak s iOS nejlépe pochodíte v Japonsku, USA a v některých zemích západní Evropy. Ve zbytku světa typicky dominuje Android.

vývoj mobilních aplikací android ios
Zdroj: https://www.statista.com/chart/22702/andoid-ios-market-share-selected-countries/

Náklady a rychlost vývoje

Dalším bodem, který může ovlivnit vaše rozhodnutí, jsou náklady na vývoj a rychlost nasazení. V případě iOS se k vývoji mobilních aplikací používá programovací jazyk Swift. Swift je vyvinut přímo pro tento účel a jeho použití tak značně zrychluje a usnadňuje vývoj.

K programování mobilních aplikací pro Android se používá Java. Vývoj je obvykle pomalejší, avšak nesvazuje tolika pravidly. Stejně tak nasazení na Google Play je obvykle rychlejší než na App Store.

Správa a údržba mobilní aplikace

Předchozí odstavce již zmínily, že je Android v důsledku většího množství verzí operačního systému náročnější na údržbu. Apple má v tomto ohledu jasně navrch, kontrola před publikováním v App Store navíc zajistí, že se v aplikaci neprojeví neočekávané chyby, které neobjevilo provedené testování aplikace.

Správa a údržba mobilních aplikací je tak v případě iOS jednodušší a s tím i levnější.

Přístup k zařízení a funkcionalita mobilní aplikace

Android vývojářům zpřístupňuje hardware i souborový systém zařízení. Můžete tak mnohem více experimentovat v oblasti funkcionality. iOS některé přístupy zakazuje a mobilní aplikace tak nelze tolik přizpůsobit. Na druhou stranu jsou ovšem bezpečnější.

Jak vybrat platformu pro vývoj mobilní aplikace?

Již úvodní odstavce zmínily, že souboj Android vs. iOS nemá jasného vítěze. Při výběru platformy je proto důležité promyslet:

  • kdo bude vaše cílová skupina,
  • kolik peněz do vývoje chcete investovat,
  • jak rychle chcete mobilní aplikaci nasadit,
  • do jaké míry vám záleží na unikátnosti uživatelského rozhraní,
  • jaké bude zaměření aplikace,
  • na který trh aplikace cílí.

Android pak volte hlavně v případě, že potřebujete mít při vývoji mobilní aplikace dostatek volnosti. Tvorba aplikace pro iOS je sázka na spolehlivost a bezpečnost.

Pokud vás vývoj mobilní aplikace pro Android, nebo iOS zaujal, tak nás neváhejte kontaktovat. Probereme s vámi váš projekt a poradíme vám nejen s výběrem platformy, ale i technologií a postaráme se o kompletní realizaci. Od prvního návrhu až po nasazení mezi uživatele.

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA