background design element dropbackground design element dropbackground design element drop

Vývoj mobilní aplikace: průběh, distribuce, propagace


Barbora Koďousková
Aktualizováno:13.04.2021· 20 min. čtení
Facebook iconTwitter iconLinkedIn icon

Mobilní aplikace patří mezi největší fenomény jednadvacátého století. Jsou snadno ovladatelné, rychlé a mají potenciál pro zefektivnění běžných i pracovních činností. Vytvářejí ovšem také prostor pro zcela nové možnosti napříč nejrůznějšími odvětvími. To je také důvod, proč se řada firem rozhoduje pro vývoj vlastní mobilní aplikace, vytvořené na míru individuálním potřebám.

K tomuto záměru lze přistoupit dvěma způsoby. Prvním z nich je tvorba na vlastní pěst či sestavení interního vývojářského týmu. Častější, a mnohdy také rozumnější, variantou je ovšem uzavření spolupráce s externím dodavatelem, který má s tvorbou typicky více zkušeností a dokáže zajistit bezproblémový průběh celého procesu – od prvních prototypů až po distribuci. Zajímá vás, jak takový vývoj mobilní aplikace pro Android a iOS probíhá, v čem apps programovat a jak přistupovat k jejich propagaci? Tyto a další otázky se pokusíme v následujících odstavcích osvětlit.

vývoj mobilní aplikace

Co je mobilní aplikace

Mobilní aplikace je ve své podstatě software určený pro chytré mobilní telefony (smartphony) či tablety. Obvykle disponuje intuitivním uživatelským rozhraním, přístupností offline a rychlou odezvou. Dotykový displej pak usnadňuje jejich ovládání, které je snadno pochopitelné i pro děti a seniory. Základní aplikace, jako je e-mailový klient, kalkulačka nebo kalendář, bývají v zařízení předinstalovány výrobcem. K instalaci dalších je nutné využít některou z distribučních služeb, obvykle obchody Google Play a App Store. V roce 2019 bylo jejich prostřednictvím staženo na 204 bilionů aplikací.

Oba obchody nabízejí širokou nabídku nástrojů v podstatě pro všechny účely, od předpovědi počasí, přes komunikační aplikace až po e-shopy. Fantazii se tak meze nekladou a možnosti jsou omezené pouze nápadem a schopností programátora napsat kvalitní kód. Vývoj mobilní aplikace, ať už pro Android, nebo iOS, je proto lákadlem zejména pro začínající startupy a manažery firem, kde slouží jako prostředky pro komunikaci se zákazníkem. Vlastní aplikaci si však může vytvořit v podstatě kdokoli s dobrým nápadem, ať už na hru, nebo nástroj pro usnadnění jakékoli činnosti. Příkladem může být Uber, jehož příchod razantně změnil přístup k taxislužbě.

Proč vyvíjet vlastní aplikaci

Aplikace tak dávají prostor novým, začínajícím podnikům, které se díky aktuálním možnostem propagace mohou vyrovnat již zajetým korporacím. Současně jsou ovšem také prostředkem pro nejrůznější inovace a změny. Mimo Uber lze v této souvislosti uvést Spotify či Deazer, jež znamenaly průlom ve způsobech konzumace a distribuce hudby. V podnikání zase Android či iOS aplikace na míru slouží ke zvýšení konverzí i k utváření bližších vztahů se zákazníky.

Vývoj mobilní aplikace: první kroky, cena a fáze procesu

Proces vývoje mobilní aplikace je spojen s několika základními pojmy. Prvním z nich je programovací jazyk. Prostředek pro vlastní tvorbu aplikace, který definuje její vzhled a funkcionalitu. Konkrétní volba se odvíjí od zvoleného operačního systému (platformy), dnes mezi Androidem a iOS, v minulosti pak například také Windows Phone. V případě mobilních aplikací pro Android se vývojář obvykle rozhoduje mezi dvěma jazyky, Javou a novějším Kotlinem. Java je známá svou robustností a širokou mírou využití, je však složitější na osvojení. Kotlin je oproti tomu vhodnější pro začátečníky (v native verzi) s možností současného vývoje pro iOS – iPhone a iPad.

Vývoj aplikace pro iOS obvykle probíhá za využití jazyka SwiftObjective-C, které jsou produktem Applu. V případě tvorby apps pro obě platformy je na místě zvážit použití technologií React Native, či Xamarin, jež umožňují současný vývoj pro iOS a Android. Šetří se tak čas programátora i peníze. V rámci konzultací spojených s průběhem tvorby vlastního nástroje se bezpochyby nevyhnete také pojmům front-end a back-end označující dva základní pohledy na aplikace.

Zjednodušeně se dá říct, že front-end zastřešuje všechno, co vidí uživatel. Tedy formu prezentace jednotlivých dat, vzhled tlačítek, podobu formuláře apod. Back-end je pravý opak. Je to vše, co uživatel nevidí, tedy v podstatě „vnitřnosti“ aplikace. Back-end vývojář tak má na starosti zajištění konkrétního zpracování dat, jeho ukládání a modifikaci nebo komunikaci s API, zkrátka veškerou funkcionalitu.

vývoj mobilních aplikací

Důležité je také vytváření průběžné dokumentace aplikace, která objasňuje využití jednotlivých komponent a jejich význam. Vede tedy k zpřehlednění a lepšímu porozumění kódu, usnadňuje tak spolupráci v týmu.

Nativní versus hybridní aplikace

Jakmile máte jasno v platformě, je třeba zvolit tu nejvhodnější formu aplikace pro váš záměr. Tato volba se obvykle točí kolem nativní a hybridní aplikace, v úvahu ovšem může přijít také PWA. Přízvisko nativní se používá pro klasické mobilní aplikace, které komunikují přímo s jádrem operačního systému. Nabídnou nejvyšší možný výkon a plný přístup k hardwaru smartphonu či tabletu. Lze je proto lépe optimalizovat i na starší zařízení, současně přinášejí také nejlepší možný uživatelský zážitek. Jsou ovšem dražší a náročnější na vývoj.

Hybridní aplikace mají pouze zprostředkovaný přístup k hardwaru zařízení a nemusejí tak nutně podporovat všechny požadované funkce. Na druhou stranu je však jejich vývoj mnohem rychlejší a levnější. Jsou proto vhodnou variantou pro vývoj jednodušší aplikace, která nezpracovává tolik dat, případně pro nástroje, které se nepoužívají tak často, nebo jen po omezenou dobu. Kupříkladu aplikace vytvořené ke sledování mistrovství světa v hokeji.

Fáze vývoje aplikace na míru

Prvním krokem vývoje každé aplikace je nápad. Mělo by se jednat o originální koncept, který přinese oproti stávajícím nástrojům něco nového a postaví vás tak do konkurenční výhody. Tento nápad byste pak měli otestovat na vybrané skupině lidí a zjistit, zda by je podobný nástroj zaujal. Hned byste si měli také ujasnit, pro koho aplikaci chcete tvořit a jaká je její přidaná hodnota, tedy proč by si ji uživatelé měli stáhnout.

Hned na začátku je vhodné určit byznys plán kolem propagace a rozpočtu pro související kroky. Neméně důležitou součástí přípravy je průzkum trhu. Respektive zhodnocení konkurence čili zmapování aplikací podobného zaměření, sledování jejich chyb a poučení se z nich. Během rešerše je dobré vnímat podněty v uživatelských diskuzích a také vlastní kritiku kolem toho, co vás na používání Android nebo iOS aplikace odrazuje, nebo plně nevyhovuje vašim potřebám.

vývoj aplikace android ios

Jakmile máte v hlavě ucelený koncept a představu o zmíněných faktorech, přichází čas na vývoj, případně oslovení partnera, který se o něj postará za vás. V první řadě by měla přijít na řadu konzultace, kde zkušenější společník zhodnotí váš plán a poradí s jeho realizací. Jakmile se shodnete na základní myšlence, přechází se typicky k vytvoření základní kostry – wireframu čili prototypu.

Pak už přichází na řadu samotné kódování front-endu a back-endu, které je zakončeno testováním aplikace pro nejrůznější značky telefonů, například Samsung, Xiaomi apod. a verze operačních systémů: Android Lollipop, Android 10…

Testování mobilní aplikace

První fází testování mobilní aplikace je obvykle její samotná instalace a odinstalace. Odstraňují se tak případné problémy, které mohou zabránit v dalším šíření nástroje. Druhou fází bývá již zmíněná kompatibilita, tedy zkoumání toho, jak se aplikace chová na různých modelech s různými technickými dispozicemi a nadstavbami OS. Problém zde může nastat například při nedostatku operační paměti, stanovují se tak současně minimální požadavky na provoz.

testování mobilní aplikace

Testování mobilní aplikace ovšem zohledňuje také přechod mezi WiFi a mobilními daty, příjem hovoru během spuštěné aplikace, připojené periferie apod. Vývojáři se tak zjednodušeně snaží simulovat a ošetřit situace, které mohou během jejího používání nastat. Měří se ovšem také výkon, stabilita či spotřeba baterie. Zvláště je nahlíženo na uživatelský zážitek, tedy rychlost reakcí a pohodlnost používání (rozvržení jednotlivých prvků apod.).

U větších aplikací pro operační systém Android i iOS dochází k automatizovanému i manuálnímu testování aplikace za využití reálných zařízení a emulátorů, jež zajišťují odzkoušení širší základny zařízení.

Distribuce mobilní aplikace

Distribuce Android nebo iOS aplikace může probíhat několika způsoby, přičemž jsou nejčastěji využívány služby obchodů – Google Play a App Store. APK může být ovšem nabízeno také přímo skrz webové stránky či QR kód umístěný na plakátech. Poslední dvě varianty jsou v podstatě zdarma, zatímco obchody si za publikování účtují poplatky.

Distribuce aplikace přes App Store je třeba provést pomocí Apple Developer účtu, který si zřídíte zde: https://developer.apple.com/programs.

Distribuce aplikace přes Play Store se provede pomocí Google Play Console: https://developer.android.com/distribute/console

Speciální je situace kolem smartphonů značky Huawei, které aktuálně kvůli rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa nesmějí využívat aplikace od Googlu, tedy ani Obchod Play. Pokud tak chcete svou aplikaci nabízet i uživatelům této čínské společnosti, je zapotřebí využít jejich distribučního systému AppGallery.

distribuce mobilní aplikace
Zdroj: https://developer.android.com/studio/publish/preparing

Jak vybrat partnera a kolik to bude stát

Nabízí se otázka, kolik to všechno bude stát. Cena za vývoj aplikace je velice individuální a úzce souvisí s její funkcionalitou i složitostí. V prvotní fázi je proto obvykle stanoven pouze hrubý odhad, který se může v průběhu ještě změnit. Přesnější částku je vývojář schopen stanovit až po schválení prototypu aplikace a návrzích designu, kdy je již blíže specifikována konečná funkcionalitu i vzhled.

Vývoj mobilní aplikace (pro iOS i Android) je nákladný proces, který ovšem zohledňuje řadu hledisek a při správném provedení může vést k několikanásobné návratnosti původní investice. O čemž vypovídá například fakt, že je dnes 87 % času stráveného u mobilního telefonu věnováno právě aplikacím. Individuální kalkulace vývoje se odvíjí od zvoleného operačního systému a jeho verze.

Dalším faktorem jsou nároky na bezpečnost, které souvisejí se zaměřením aplikace. Například nástroj pracující s platbami (Dáme jídlo apod.) bude vyžadovat vyšší míru zabezpečení než editor na úpravu fotek, jako jsou například Fotky Google nebo Photoshop Express. Zásadní je ovšem míra a složitost funkcionality – přístup k hardwaru, integrace sociálních sítí…, stejně jako vzhled uživatelského prostředí. V ceně je započítána také optimalizace z hlediska funkčnosti a pohodlnosti užívání (UX) či přizpůsobení různým zařízením a spojená testování.

Pokud se k vývoji mobilní aplikace rozhodnete využít služeb třetí strany, je pak vhodné sledovat jeho předchozí zkušenosti a reference. Vhodný partner by měl mít znalost všech potřebných technologií, stejně jako individuálně přistupovat k vašim požadavkům a vždy navrhnout něco navíc.

Propagace mobilní aplikace

Propagace mobilní aplikace, ať už pro Android nebo iOS, je nedílnou součástí vlastního vývoje. K jejím účelům je třeba stanovit vhodnou reklamní strategii a také klíčové metriky, které bude nutné sledovat. Vhodné je vytvoření vlastní grafiky, případně videa, demonstrujícího klíčové vlastnosti. V rámci propagace aplikace by měly být využívány kontrastní barvy a vizuální prvky vyzařující kladné emoce, motivující k instalaci.

Informace o vývoji aplikace by pak měly přijít ještě před jejím uvedením na trh. Dojde tak k oslovení potenciálních zájemců a vzbuzení zájmu. Mělo by se jednat o takový trailer, vyzdvihující praktičnost a přidanou hodnotu. Zmínka o aplikaci by současně neměla chybět ani na webu, ideálně na vlastní stránce seznamující s důležitými funkcemi a odkazem ke stažení. V souvislosti s tím může být v předstihu vypuštěna také betaverze aplikace napomáhající optimalizaci.

Vhodnou metodou jsou také související blogové příspěvky, jež na vývoj vlastní Android či iOS aplikace upozorní a přiblíží celý proces tvorby. Další variantou mohou být newslettery pro odběratele, které lze současně využít pro zisk zpětné vazby a názoru na nástroj. Velký potenciál může mít již zmíněné video, které se při kvalitním zpracování a vhodném námětu může stát virálem, jež bude aplikaci propagovat sám o sobě. Příkladem dobré multimediální prezentace mohou být reklamy společnosti Apple. Kupříkladu spot 1984 či reklama na první iPod.

Opominuty by neměly zůstat ani sociální sítě, zejména Facebook a Instagram, které umožňují oslovit širokou základnu zákazníků všech věkových kategorií. Při komunikaci s publikem je zde důležité dbát na interakci a také kreativitu, díky které můžete vyčnívat nad konkurencí. Příspěvky (infografiky) mohou znázorňovat nejrůznější statistiky a fotky spojené s vývojem a podobně. Stejně užitečné ovšem mohou být také příspěvky do souvisejících diskuzních fór a facebookových skupin, jež mohou nejen přinést nová stažení, ale opět napomoci také k zisku zpětné vazby.

Praktickým nástrojem propagace mobilní aplikace může být také recenze nějakým uznávaným médiem. K tomuto účelu je vhodné vytvořit „press kit“ obsahující veškeré potřebné informace a doprovodnou grafiku, která může tvůrci článku pomoci při jeho tvorbě. Zajímavou variantou je účast v nejrůznějších soutěžích o aplikace roku, pořádané například Applem.

Dalšími variantami pak může být reklama, ať už na sociálních sítích (Facebook, Instagram) či na YouTube, nebo zaplacení profesionální služby. K tomuto účelu může posloužit Universal App Campaign od Googlu, zajišťující zobrazení ve výsledcích vyhledávání, na Google Play, YouTube a kanálu Objevit. Pro zadání stačí pár řádků propagačního textu, cenová nabídka a charakteristika cílové skupiny. Google vše automaticky optimalizuje a vytvoří různé formáty pro různé formy propagace. Současně se postará o všechny metriky pro Android aplikace, zahrnující například počty stažení.

propagace mobilní aplikace
Zdroj: https://support.google.com/google-ads/answer/6247380

ASO a SEO aneb jak optimalizovat mobilní aplikace

Umístění Android a iOS aplikace do obchodu je spojeno s takzvanou App Store Optimalizací, zkráceně ASO. Zatímco se doprovodné texty řídí klasickými pravidly SEO, je pro ASO dobré dbát několik základ, které si jednotlivé obchody stanovují. Za standardy je zde považována optimalizace na OS a zařízení, například z hlediska spotřeby baterie a uživatelské přívětivosti. Obecně se dá pravidla shrnout následovně:

  • promyšlený název aplikace – název aplikace (u iOS i Android zařízení) je první věc, kterou uživatel v obchodu uvidí, měl by být proto snadno zapamatovatelný, jedinečný a vystihující, neměl by přesáhnout 50 znaků, přičemž je standardem 23,
  • výstižný název aplikace zobrazující se pod ikonou – tentokrát se jedná o název spojený s ikonou aplikace, který se zobrazí na ploše iPhonu, nebo telefonu s Androidem, neměl by přesáhnout 12 znaků,
  • stručný a výstižný popis funkcionality – měl by být cílen převážně na uživatele, nikoli na vyhledávače, první řádky by se měly věnovat funkcionalitě a výhodám, sekundární informace v podobě ceny stačí umístit až do druhé poloviny textu, smyslem by zde měla být motivace ke stažení aplikace,
  • zařazení do správné kategorie – iOS aplikace může být zařazena i do více kategorií, hlavní kategorie by však měla vystihovat hlavní zaměření,
  • klíčová slova – v popisku by měla být zakomponována pouze nezbytná klíčová slova, bez zbytečné snahy o navýšení SEO skóre, ideální bez odkazu na konkurenční nástroje,
  • ikona aplikace – je stejně jako název jedním z prvních zdrojů interakce mezi aplikací a potenciálním uživatelem, měla by mít proto jednoduchý a poutavý design s jasným poselstvím (logem).

Apple na svém webu doporučuje využití jednoduchého prvku a jedinečný tvar. V ikoně by se neměly vyskytovat slova, screenshoty ani fotografie. Její podoba by pak měla být otestována na několika různých pozadích, aby měl vývojář představu o tom, jak bude daná barevná kombinace vypadat v různých případech.

ASO optimalizace mobilní aplikace

Dalším, dnes již takřka nezbytným, doplňkem nabídky iOS a Android aplikací jsou doprovodné screenshoty napomáhající lepšímu porozumění aplikaci. Obvykle jsou doplňovány také líbivou ilustrativní grafikou.

Jak vydělat na mobilní aplikaci

Součástí distribuce aplikace je stanovení ceny za její instalaci. Mobilní aplikace může být dodávána zcela zdarma, bez reklam, případně bezplatně s možností upgradu pro přidání dalších funkcí, nebo za přiměřenou finanční odměnu. Bezplatná varianta je pak obvykle využívána obchodními aplikacemi a sociálními sítěmi. Placené formě by zase měla odpovídat kvalita zpracování a pokročilost funkcí.

Nejčastější způsob zpeněžení aplikací ovšem probíhá formou reklam. V aplikaci nebo ve hře se tak mohou přehrávat video upoutávky na další nástroje, zobrazovat reklamní bannery či nabízet hry na odzkoušení. Častým řešením monetizace je zakoupení verze aplikace bez reklam, nebo dokoupení dalších funkcí. Může se však jednat o doplňkové platby, ku příkladu za novou úroveň hry a vzhled postavy.

Trendy ve vývoji mobilních aplikací v roce 2020

Jako vše se i vývoj mobilních aplikací pro Android a iOS přizpůsobuje aktuálním trendům, zvyšujícím zájem uživatelů. Mezi ty nejrozšířenější patří bezpochyby implementace nástrojů umělé inteligence (viz úspěch FaceApp) či podpora virtuálních asistentů, jako je Google Asistent a Siri.

V oblasti mobilních her se již nějakou dobu hovoří o prvcích rozšířené reality, které dokáží hráče více vtáhnout do dění. Jedním příkladem za všechny může být AR hra Pokémon Go od tvůrců Niantic.

Stále více je ovšem vyžadována také podpora synchronizace s nositelnou elektronikou a prvky IoT v podobě smarthome či využívání cloudu. V případě e-shopů a v komunikačních aplikacích uživatelé jistě ocení také integraci chatbotů, kteří jim mohou pomoci s řešením problémů a podporu Apple Pay či Google Pay a Garmin Pay.

Pokud se i vy chystáte vyvíjet svou vlastní mobilní aplikaci a hledáte partnera, který se kompletně postará o realizaci, neváhejte využít naší bezplatné konzultace, kde můžeme probrat váš nápad a zhotovit první prototyp.
 


Potřebujete poradit?