Výpis blogu

Obsah článku

Vývoj mobilních aplikací: fáze vývoje, monetizace, propagace

Mobilní aplikace patří mezi největší trendy jednadvacátého století. Jsou snadno ovladatelné, rychlé a mají potenciál ke zjednodušení každodenních soukromých i pracovních činností. Appky ovšem nejsou jen užiteční pomocníci. Otevírají nové dveře napříč nejrůznějšími obory i pracovními pozicemi a pomáhají firmám i startupům růst.

Firemní mobilní aplikace tak pomáhají podnikatelům držet krok s dobou, automatizovat interní procesy a dosáhnout digitální transformace. Startupům mobilní aplikace zase umožňují sdílet své inovativní myšlenky se světem a měnit způsoby, jakými konzumujeme multimédia nebo komunikujeme.

Vývoj mobilních aplikací je ovšem běh na dlouhou trať. Pojí se s mnoha dílčími kroky a pojmy, které mohou být pro laiky matoucí. Proto jsme pro vás připravili tohoto průvodce celým procesem tvorby. Dozvíte se vše potřebné o jeho průběhu i rozhodnutích, která budete muset vykonat.

Co je mobilní aplikace

Mobilní aplikace je software/program určený pro chytré mobilní telefony (smartphony) či tablety. Obvykle disponuje intuitivním uživatelským rozhraním, přístupností offline a rychlou odezvou. Ovládání mobilních aplikací zprostředkovává dotykový displej, díky kterému jsou appky jednodušší na obsluhu a snadno pochopitelné pro uživatele všech generací.

Telefony nebo tablety mají již z výroby některé aplikace předinstalované. Typicky mezi ně patří kalendář, kalkulačka nebo e-mailový klient. K instalaci dalších aplikací či her slouží distribuční služby – nejpoužívanějšími jsou Google Play nebo App Store. V roce 2019 bylo jejich prostřednictvím staženo a nainstalováno na 204 bilionů aplikací.

Oba obchody nabízejí širokou nabídku nástrojů v podstatě pro všechny účely, od předpovědi počasí, přes komunikační aplikace až po aplikace e-shopů.

Při tvorbě vlastní mobilní aplikace se tak fantazii meze nekladou. Možnosti a potenciál jsou omezené pouze konceptem a schopností programátora napsat kvalitní kód. Vývoj mobilní aplikace, ať už pro Android, nebo iOS, je proto lákadlem zejména pro začínající startupy a manažery firem, kde appky slouží jako prostředky komunikace se zákazníkem.

Vlastní aplikaci si však může vytvořit v podstatě kdokoli s dobrým nápadem, ať už na hru, nebo nástroj pro usnadnění jakékoli činnosti. Příkladem může být Uber, jehož příchod razantně změnil přístup k taxislužbě.

Proč vyvíjet vlastní aplikaci

Tvorba vlastní mobilní aplikace může mít řadu příčin, které se mění v návaznosti na to, o jaký typ appky se jedná. Například vývoj firemních aplikací bývá typicky spjat:

 • se záměrem zlepšit marketing,
 • se snahou o zefektivnění procesů,
 • s automatizací opakovaných činností,
 • s digitalizací firmy.

Současně jsou ovšem mobilní aplikace prostředkem inovací a otevírání zcela nových odvětví – zde se typicky jedná o vývoj mobilních aplikací pro startupy. Mimo Uber lze v této souvislosti uvést Spotify či Deazer, jež znamenaly průlom ve způsobech konzumace a distribuce hudby.

V neposlední řadě pak může být lákadlem spuštění tvorby mobilních aplikací monetizace čili vytváření aplikací za účelem zisku z jejich používání, ať už prostřednictvím reklamy, nákupů v aplikaci nebo zpoplatněním stažení.

vývoj mobilní aplikace

Vývoj mobilních aplikací: základní pojmy

Vývoj každé mobilní aplikace by měl začít přípravou konceptu – souhrnu požadavků, vytvořením marketingové strategie a časovým harmonogramem. Od tohoto konceptu (zadávací dokumentace mobilní aplikace chcete-li) se následně odvíjejí všechny další kroky.

Kvalita zadávací dokumentace tedy významně ovlivňuje nejen rychlost celého procesu vývoje, ale i jeho kvalitu, jelikož nebudete muset v budoucnu řešit případná nedorozumění kvůli zadání, které nebylo dostatečně definované. To samozřejmě neznamená, že se musíte stát odborníkem na vývoj mobilních aplikací. Znalost některých pojmů vám však pomůže nejen porozumět tomu, co po vás vývojář chce, ale i s výběrem toho správného vývojářského týmu.

Programovací jazyk a vývojová technologie

Pogramovací jazyk nebo vývojová technologie vývojářům slouží jako prostředek k definování vzhledu a funkcionality mobilní aplikace. Vlastnosti a charakteristika daného jazyka nebo technologie tedy vymezují základní potenciál dané appky – například nativní jazyk vám neumožní současně vyvíjet aplikaci pro vícero operačních systémů.

Konkrétní volba úzce souvisí s operačním systémem (platformou) pro kterou chcete aplikaci tvořit – dnes většinou Android nebo iOS. V případě mobilních aplikací pro Android se vývojář obvykle rozhoduje mezi dvěma jazyky, Javou a novějším Kotlinem. Java je známá svou robustností a širokou mírou využití, je však složitější na osvojení. Kotlin je oproti tomu vhodnější pro začátečníky (v native verzi) s možností současného vývoje pro Android a iOS – iPhone a iPad.

Z pohledu zadavatele vývoje mobilní aplikace je tedy Kotlin vhodnější ve chvíli, kdy chcete aplikaci uvolnit jak pro Android, tak pro iOS (a zvolíte multiplatformní vývoj) jelikož nemusíte platit dva vývojářské týmy a zrychlíte celý proces tvorby.

Vývoj mobilních aplikací pro iOS pak obvykle probíhá za využití jazyků Swift a Objective-C, které jsou produktem Applu. V případě tvorby apps pro obě platformy je na místě zvážit použití technologií React Native, či Xamarin, jež umožňují současný vývoj pro iOS a Android a opět tak šetří čas programátora i peníze.

Nativní versus multiplatformní aplikace

Jakmile máte jasno v platformě (operačním systému, pro který chcete mobilní appku tvořit), je třeba zvolit tu nejvhodnější formu aplikace pro váš záměr. Tato volba se obvykle točí kolem nativní a hybridní aplikace, v úvahu ovšem může přijít také PWA.

Přízvisko nativní se používá pro klasické mobilní aplikace, které komunikují přímo s jádrem operačního systému. Nabídnou nejvyšší možný výkon a plný přístup k hardwaru smartphonu či tabletu. Lze je proto lépe optimalizovat i na starší zařízení a přinášejí nejlepší možný uživatelský zážitek. Jsou ovšem dražší a náročnější na vývoj.

Příkladem takových mobilních aplikací jsou předinstalované aplikace na iPhonech a iPadech – třeba Safari.

Hybridní aplikace nejsou vytvářeny prostřednictvím nativních jazyků, nýbrž pomocí webových technologií. Jádrem tohoto typu mobilních aplikací je komponenta WebView, která obsah aplikace načítá online.

Nevýhodou hybridních aplikací je, že mají pouze zprostředkovaný přístup k hardwaru zařízení a nemusejí tak podporovat všechny požadované funkce. Na druhou stranu je však jejich vývoj mnohem rychlejší a levnější.

Jsou proto vhodnou variantou pro vývoj jednodušší aplikace, která nezpracovává tolik dat, případně pro nástroje, které se nepoužívají tak často, nebo jen po omezenou dobu. Kupříkladu aplikace vytvořené ke sledování mistrovství světa v hokeji. Stejně tak se hybridní aplikace často používají při vývoji pro startupy, jelikož jim v kratším čase a za menší peníz pomáhají ověřit potenciál appky.

Co je front-end a back-end mobilních aplikací?

V rámci konzultací spojených s průběhem tvorby vlastní mobilní aplikace se bezpochyby nevyhnete také pojmům front-end a back-end označující dva základní pohledy na aplikace.

Zjednodušeně se dá říct, že front-end zastřešuje všechno, co vidí uživatel. Tedy formu prezentace jednotlivých dat, vzhled tlačítek, podobu formuláře apod. Back-end je pravý opak. Je to vše, co uživatel nevidí, tedy v podstatě „vnitřnosti“ aplikace.

back-end vs. frontend

Back-end vývojář tak má na starosti zajištění konkrétního zpracování dat, jejich ukládání a modifikaci nebo komunikaci s API, zkrátka veškerou funkcionalitu. Front-end vývojáří řeší UI a UX design čili vzhled a použitelnost aplikace.

Obě strany vývoje mobilní aplikace by měly o veškerých komponentách a funkcionalitě vést přehlednou dokumentaci. Tuto dokumentaci byste měli po dokončení tvorby appky nebo ukončení spolupráce dostat k dispozici, aby se mohl nový vývojářský tým zorientovat a plynule navázat na předcházející činnosti.

Vývojářská dokumentace vám tak podobně jako zadávací dokumentace aplikace ve výsledku může ušetřit spoustu času i starostí

Fáze vývoje mobilní aplikace na míru

Vývoj mobilních aplikací nemůže začít jinak než nápadem. Nápadem na inovativní novinku, marketingovou pomůcku nebo prostě jen nástroj na usnadnění a zefektivnění jakékoli lidské činnosti.

Jak vytvořit úspěšnou mobilní aplikaci?

Mělo by se jednat o originální koncept, který přinese něco nového a postaví vás do konkurenční výhody. Tento nápad byste pak měli otestovat na vybrané skupině lidí a zjistit, zda by je podobný nástroj zaujal. Hned byste si měli také ujasnit, pro koho aplikaci chcete tvořit (kdo je vaše cílová skupina) a jaká je její přidaná hodnota, tedy proč by si ji uživatelé měli stáhnout.

Ještě před oslovením vývojáře byste měli mít jasno také v oblasti propagace aplikace, případně její monetizace a v otázkách rozpočtu. Neméně důležitou součástí přípravy je průzkum trhu. Respektive zhodnocení konkurence čili zmapování aplikací podobného zaměření, sledování jejich chyb a poučení se z nich.

Během rešerše je dobré vnímat podněty v uživatelských diskuzích a také vlastní kritiku kolem toho, co vás na používání Android nebo iOS aplikace odrazuje, nebo plně nevyhovuje vašim potřebám.

vývoj aplikace android ios

O co se při vývoji postará partner?

Jakmile máte v hlavě ucelený koncept a představu o zmíněných faktorech, přichází čas na vývoj, případně oslovení partnera, který se o něj postará za vás. V první řadě by měla přijít na řadu konzultace, kde zkušenější společník zhodnotí váš plán a poradí s jeho realizací.

Jakmile se shodnete na základní myšlence, přechází se typicky k vytvoření základní kostrywireframu či prototypu (funkčního modelu). Wireframe a prototypy vám ukážou, jak bude vytvářená mobilní aplikace fungovat a vypadat. Proto je důležité tuto část tvorby mobilní aplikace nepodcenit a včas vznést případné požadavky.

Pak už přichází na řadu samotné kódování front-endu a back-endu, které je zakončeno testováním aplikace pro nejrůznější značky telefonů, například Samsung, Xiaomi apod. a verze operačních systémů: Android Lollipop, Android 10…

Testování mobilní aplikace

První fází testování mobilní aplikace je obvykle její samotná instalace a odinstalace. Odstraňují se tak případné problémy, které mohou zabránit v dalším šíření nástroje.

Druhou fází bývá již zmíněná kompatibilita, tedy zkoumání toho, jak se aplikace chová na různých modelech s různými technickými dispozicemi a nadstavbami OS. Problém zde může nastat například při nedostatku operační paměti. Během testování tak vývojáři stanovují minimální požadavky na provoz.

testování mobilní aplikace

Testování mobilní aplikace často staví do kritických podmínek, díky čemuž mohou vývojáři nástroj optimalizovat i pro pomalejší zařízení nebo připojení k internetu. Předmětem zkoumání je například:

 • chování aplikace při přechodu z WiFi na mobilní data,
 • jak probíhá příjem hovoru během spuštěné aplikace,
 • změny v chování aplikace po připojení periférií,
 • spotřeba baterie v jednotlivých situacích.

A mnoho dalšího. Vývojáři se zkrátka snaží simulovat a ošetřit všechny situace, které mohou během používání aplikace nastat. Zvláště je nahlíženo na uživatelský zážitek, tedy rychlost reakcí a pohodlnost používání (rozvržení jednotlivých prvků apod.). Proto je důležité fázi testování mobilní aplikace nepřeskočit a investovat do něj nejen čas, ale i peníze. Nic totiž nedokáže aplikaci "potopit" víc než nestabilní chování.

U větších mobilních aplikací pro operační systém Android i iOS dochází k automatizovanému i manuálnímu testování aplikace za využití reálných zařízení a emulátorů, jež zajišťují odzkoušení širší základny zařízení.

Distribuce mobilní aplikace

Distribuce Android nebo iOS aplikace může probíhat několika způsoby, přičemž jsou nejčastěji využívány služby obchodůGoogle Play a App Store. APK může být ovšem nabízeno také přímo skrz webové stránky (typicky landing page) či QR kód umístěný na plakátech. Poslední dvě varianty jsou v podstatě zdarma, zatímco obchody si za publikování účtují poplatky.

Distribuce aplikace přes App Store je třeba provést pomocí Apple Developer účtu, který si zřídíte zde: https://developer.apple.com/programs.

Distribuce aplikace přes Play Store se provede pomocí Google Play Consolehttps://developer.android.com/distribute/console

Speciální je situace kolem smartphonů značky Huawei, které kvůli rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa nesmějí využívat aplikace od Googlu, tedy ani Obchod Play. Pokud tak chcete svou aplikaci nabízet i uživatelům této čínské společnosti, je zapotřebí využít jejich distribučního systému AppGallery.

distribuce mobilní aplikace
Zdroj: https://developer.android.com/studio/publish/preparing

Jak vybrat partnera a cena za vývoj mobilní aplikace

Nabízí se otázka, kolik to všechno bude stát. Cena za vývoj mobilní aplikace je velice individuální a úzce souvisí s její funkcionalitou i složitostí. V prvotní fázi je proto obvykle stanoven pouze hrubý odhad, který se může v průběhu ještě změnit. Přesnější částku je vývojář schopen stanovit až po schválení prototypu aplikace a návrzích designu, kdy je již blíže specifikována konečná funkcionalita i vzhled.

Individuální kalkulace vývoje se odvíjí od zvoleného operačního systému a jeho verze. Dalším faktorem jsou nároky na bezpečnost, které souvisejí se zaměřením aplikace. Například nástroj pracující s platbami (Dáme jídlo apod.) bude vyžadovat vyšší míru zabezpečení než editor na úpravu fotek, jako jsou například Fotky Google nebo Photoshop Express.

Zásadní je ovšem také povaha funkcionality – přístup k hardwaru, integrace sociálních sítí…, stejně jako vzhled uživatelského prostředí. V ceně je započítána také optimalizace z hlediska funkčnosti a pohodlnosti užívání (UX) či přizpůsobení různým zařízením a související testování.

Vývoj mobilních aplikací (pro iOS i Android) je nákladný proces, který zohledňuje řadu hledisek. Při správném provedení však může vést k několikanásobné návratnosti původní investice. O čemž vypovídá například fakt, že je dnes 87 % času stráveného u mobilního telefonu věnováno právě aplikacím.

Vývoj mobilních aplikací: interní vs. externí tým vývojářů

Jedním z prvních úkolů, který na vás čeká po vytvoření zadávací dokumentace, je rozhodnutí, kdo se bude tvorbou vaší mobilní aplikace zabývat. Na výběr máte ze čtyř možností:

 • pustíte se do vývoje na vlastní pěst,
 • sestavíte interní vývojářský tým,
 • najmete si freelancera,
 • najdete si vývojářský tým, který za vás vyřeší kódování a nasazení.

Každá z nastíněných variant má svá pro a proti. První bod je vhodný zejména pro ty, kteří již mají s programováním nějaké zkušenosti. Druhý bod je sice efektivním, avšak v mnoha případech likvidačním řešením. Jeho pohodlí a praktičnost totiž často převýší související náklady.

Interní vývojářský tým je zkrátka vhodnější spíše pro zaběhnuté firmy, které mají dostatečný kapitál a vědí, že se jim náklady na vývoj mobilních aplikací vrátí. To ve většině případů neplatí u startupů nebo menších firem.

Zde tedy zbývají poslední dvě varianty, a sice spolupráce s freelancerem nebo vývojářským týmem/studiem. Rozdíl mezi těmito dvěma řešeními bývá typicky v ceně, zkušenostech a spolehlivosti. Spolupráce s freelancerem většinou znamená spolupráci s jedním člověkem, který sám řeší všechna specifika vývoje.

Vývojářské týmy se skládají z odborníků na jednotlivá témata (UX design, back-end, frond-end), a tak mívají vícero zkušeností. Díky tomu je mnohem větší šance, že vyřeší všechny potenciální problémy, které během vývoje nastanou a splní všechny vaše požadavky na funkcionalitu. S tím se logicky zvyšuje i šance na to, že se vaše aplikace skutečně "chytí" na konkurenčním trhu. 

Studia nebo vývojářské týmy navíc bývají také spolehlivější a ve výsledku i levnější, protože nebudete muset v případě problému oslovovat další freelancery.

Vývojový model a výběr partnera pro tvorbu vlastní aplikace

Pokud se k vývoji mobilní aplikace rozhodnete využít služeb třetí strany, je vhodné sledovat její předchozí zkušenosti a reference. Vhodný partner by měl mít znalost všech potřebných technologií, stejně jako individuálně přistupovat k vašim požadavkům a vždy navrhnout něco navíc.

Výběr partnera pro vývoj ovšem nesouvisí pouze s technologiemi. Efektivita celého procesu může rapidně vzrůst/klesnout také díky/kvůli vývojářskému modelu, který daná firma aplikuje.

Tradiční vodopádový model vývoje, kde zákazník zaplatí předem sjednanou částku a po wireframu obdrží až hotovou aplikaci, dnes často ustupuje agilním metodikám, mezi něž patří třeba Scrum.

Výhodou agilního vývoje mobilních aplikací je bezpochyby jeho přizpůsobitelnost. Právě ta je častým lákadlem pro startupy, které potřebují vývoj vlastní mobilní aplikace pro Android nebo iOS přizpůsobit aktuálním potřebám trhu nebo novým zjištěním.

Pro některé projekty tak může být agilní spolupráce s vývojářem rozhodujícím faktorem při výběru partnera.

Propagace mobilní aplikace

Propagace mobilní aplikace, ať už pro Android nebo iOS, je nedílnou součástí každého vývoje. K jejím účelům je třeba stanovit vhodnou reklamní strategii a klíčové metriky, které bude nutné sledovat. Vhodné je vytvoření vlastní grafiky, případně videa, demonstrujícího klíčové vlastnosti.

V rámci propagace aplikace by měly být využívány kontrastní barvy a vizuální prvky vyzařující kladné emoce, motivující k instalaci.

Informace o vývoji aplikace by pak měly přijít ještě před jejím uvedením na trh. Dojde tak k oslovení potenciálních zájemců a vzbuzení zájmu. Mělo by se jednat o takový trailer, vyzdvihující praktičnost a přidanou hodnotu. Zmínka o aplikaci by současně neměla chybět ani na webu, ideálně na vlastní stránce (landing page) seznamující s důležitými funkcemi a odkazem ke stažení. V souvislosti s tím může být v předstihu vypuštěna také betaverze aplikace napomáhající optimalizaci.

Jaký kanál použít k propagaci mobilní aplikace?

Vhodnou metodou jsou také související blogové příspěvky, jež na vývoj vlastní Android či iOS aplikace upozorní a přiblíží celý proces tvorby. Další variantou mohou být newslettery pro odběratele, které lze současně využít pro zisk zpětné vazby a názoru na nástroj.

Velký potenciál může mít již zmíněné video, které se při kvalitním zpracování a vhodném námětu může stát virálem, jež bude aplikaci propagovat sám o sobě. Příkladem dobré multimediální prezentace mohou být reklamy společnosti Apple. Kupříkladu spot 1984 či reklama na první iPod.

Opominuty by neměly zůstat ani sociální sítě, zejména Facebook a Instagram, které umožňují oslovit širokou základnu zákazníků všech věkových kategorií. Při komunikaci s publikem je zde důležité dbát na interakci a také kreativitu, díky které můžete vyčnívat nad konkurencí.

Příspěvky (infografiky) mohou znázorňovat nejrůznější statistiky a fotky spojené s vývojem a podobně. Stejně užitečné ovšem mohou být také příspěvky do souvisejících diskuzních fór a facebookových skupin, jež mohou nejen přinést nová stažení, ale opět napomoci také k zisku zpětné vazby.

Praktickým nástrojem propagace mobilní aplikace může být také recenze nějakým uznávaným médiem. K tomuto účelu je vhodné vytvořit „press kit“ obsahující veškeré potřebné informace a doprovodnou grafiku, která může tvůrci článku pomoci při jeho tvorbě. Zajímavým řešením je účast v nejrůznějších soutěžích o aplikace roku, pořádané například Applem.

Propagace mobilní aplikace pomocí reklamy

Dalšími variantami pak může být reklama, ať už na sociálních sítích (Facebook, Instagram) či na YouTube, nebo zaplacení profesionální služby. K tomuto účelu může posloužit Universal App Campaign od Googlu, zajišťující zobrazení ve výsledcích vyhledávání, na Google Play, YouTube a kanálu Objevit.

Pro zadání stačí pár řádků propagačního textu, cenová nabídka a charakteristika cílové skupiny. Google vše automaticky optimalizuje a vytvoří různé formáty pro různé formy propagace. Současně se postará o všechny metriky pro Android aplikace, zahrnující například počty stažení.

propagace mobilní aplikace
Zdroj: https://support.google.com/google-ads/answer/6247380

ASO a SEO

Většina aplikací je dnes distribuována prostřednictvím obchodu s aplikacemi. Nestačí ovšem aplikaci pouze nahrát. Podobně jako v případě webových stránek budete muset záznam appky v obchodě optimalizovat. Optimalizací pro obchody se zabývá App Store Optimalizace, zkráceně ASO a týká se aplikací pro iOS i Android.

Jak optimalizovat aplikaci pro distribuční kanály

Doprovodné texty, jako je například popis aplikace, se řídí základnámi pravidly SEO. Další požadavky ASO se již řídí specifiky jednotlivých obchodů. Za standardy je zde považována optimalizace na OS a zařízení, například z hlediska spotřeby baterie a uživatelské přívětivosti. Obecně je možné pravidla shrnout následovně:

 • promyšlený název aplikace – snadno zapamatovatelný, jedinečný a vystihující appku, neměl by přesáhnout 50 znaků, přičemž je standardem 23,
 • výstižný název aplikace zobrazující se pod ikonou – název spojený s ikonou aplikace, který se zobrazí na ploše iPhonu, nebo telefonu s Androidem, neměl by přesáhnout 12 znaků,
 • stručný a výstižný popis funkcionality – cílený na uživatele, nikoli na vyhledávače, na prvních řádních popište funkcionalitu a zaměření, sekundární informace (např. cena) stačí umístit až do druhé poloviny textu, snažte se čtenáře namotivovat ke stažení,
 • zařazení do správné kategorie – iOS aplikace může být zařazena i do více kategorií, hlavní kategorie by však měla vystihovat hlavní zaměření,
 • klíčová slova – zakomponujte klíčová slova bez zbytečné snahy o navýšení SEO skóre, ideálně neodkazujte na konkurenční nástroje,
 • ikona aplikace – jednoduchý a poutavý design s jasným poselstvím (logem).

Apple na svém webu doporučuje využití jednoduchého prvku a jedinečný tvar. V ikoně by se neměly vyskytovat slova, screenshoty ani fotografie. Její podoba by pak měla být otestována na několika různých pozadích, aby měl vývojář představu o tom, jak bude daná barevná kombinace vypadat v různých případech.

Dalším, dnes již takřka nezbytným, doplňkem nabídky iOS a Android aplikací jsou doprovodné screenshoty napomáhající lepšímu porozumění aplikaci. Obvykle jsou doplňovány také líbivou ilustrativní grafikou.

Jak vydělat na mobilní aplikaci

Součástí distribuce aplikace je stanovení ceny za její instalaci. Mobilní aplikace může být dodávána zcela zdarma, bez reklam, případně bezplatně s možností upgradu pro přidání dalších funkcí, nebo za přiměřenou finanční odměnu.

Bezplatná varianta je obvykle využívána obchodními aplikacemi a sociálními sítěmi. Placené formě by zase měla odpovídat kvalita zpracování a pokročilost funkcí.

Nejčastější způsob zpeněžení aplikací probíhá formou reklam. V aplikaci nebo ve hře se tak mohou přehrávat video upoutávky na další nástroje, zobrazovat reklamní bannery či nabízet hry na odzkoušení. Častým řešením monetizace je zakoupení verze aplikace bez reklam, nebo dokoupení dalších funkcí. Může se však jednat o doplňkové platby, ku příkladu za novou úroveň hry a vzhled postavy.

Trendy ve vývoji mobilních aplikací v roce 2024

Jako vše se i vývoj mobilních aplikací pro Android a iOS přizpůsobuje aktuálním trendům, zvyšujícím zájem uživatelů. Mezi ty nejrozšířenější patří bezpochyby implementace nástrojů umělé inteligence (viz úspěch FaceApp) či podpora virtuálních asistentů, jako je Google Asistent a Siri. Stále častěji pak aplikace umožňují také hlasové ovládání.

V oblasti mobilních her i aplikací se již nějakou dobu hovoří o prvcích rozšířené reality, které dokáží hráče více vtáhnout do dění. Jedním příkladem za všechny může být AR hra Pokémon Go od tvůrců Niantic.

Stále více je ovšem vyžadována také podpora synchronizace s nositelnou elektronikou a prvky IoT v podobě smarthome či využívání cloudu. V případě e-shopů a v komunikačních aplikacích uživatelé jistě ocení také integraci chatbotů, kteří jim mohou pomoci s řešením problémů a podporu Apple Pay či Google Pay a Garmin Pay.

Pokud se i vy chystáte vyvíjet svou vlastní mobilní aplikaci a hledáte partnera, který se kompletně postará o realizaci, neváhejte využít naší nezávazné konzultace. Probereme s vámi váš koncept a připravíme pro vás mobilní aplikaci na míru.

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA