background design element dropbackground design element dropbackground design element drop

Jak na SEO, nejen, pro jednostránkové web aplikace (SPA)


Vít Uličný
Aktualizováno:06.07.2021· 8 min. čtení
Facebook iconTwitter iconLinkedIn icon

Optimalizace pro vyhledávače (SEO) patří mezi nejzákladnější problematiku vývoje a správy webových stránek či aplikací. Může být zásadním faktorem ovlivňujícím, zda se váš obsah dostane mezi širší publikum. Problém s optimalizací nastává zejména u jednostránkových aplikací, které jsou tvořeny nejen HTML/CSS kódem, ale i JavaScriptem, jenž může způsobit problémy při hodnocení obsahu umělou inteligencí. Pojďme se nyní podívat na to, jak k SEO pro jednostránkové web aplikace přistupovat.

SEO & JavaScript

Co je SEO aneb jak zlepšit pozici ve výsledcích vyhledávání

V první řadě je vhodné zopakovat, co vlastně zkratka SEO znamená a jaké praktiky jsou běžně používány pro její zlepšení v rámci standardních webových stránek. SEO (Search Engine Optimization), česky optimalizace pro vyhledávače, je souhrnný název pro činnosti, jejichž cílem je zvýšení návštěvnosti webu prostřednictvím vysokého umístění ve výsledcích vyhledávačů. Jinými slovy se jedná o techniky, díky kterým se váš obsah zobrazí na první stránce výsledků Googlu nebo jiného vyhledávače. Proč bychom měli chtít být právě na první stránce vyhledávání? Odpověď je nasnadě. Statistiky dokazují, že právě tyto weby jsou jedinými místy, které uživatel navštíví.

Krásou internetu je to, že na něm najdete všechno a vždycky. Zároveň je to ovšem jeho nevýhoda, jelikož je více než pravděpodobné, že to, co nabízíte vy, nabízí i někdo jiný. Jakmile se tak konkurence ve výsledcích objeví před vámi, má ve většině případů spíše našlápnuto k zisku. Pokud neberete SEO při tvorbě obsahu v potaz, je více než pravděpodobné, že se vaše texty, fotografie, nabídka služeb (…) nikdy nedočká dostatečného ohlasu, ať je jejich provedení sebekvalitnější. Je proto důležité, aby stránky a aplikace byly k vyhledávačům přívětivé.

SEO techniky pro lepší optimalizaci

Optimalizace pro vyhledávače je velice komplexní problematika, které se věnuje celá řada odborníků a bývá často také součástí nabídky vývojářů. Pokud se jí tedy nechcete sami zabývat, můžete si nechat poradit od profesionálů. V případě, že se do toho chcete pustit vy osobně, by se vám mohlo hodit několik následujících tipů.

  • Prolinkování čili propojení obsahu webu. Měli byste se postarat o to, aby na sebe všechny stránky plynule navazovaly a zajistit tak, aby se uživatel bez problémů dostal do všech částí obsahu. Je však třeba brát v potaz, že by tato propojení měla být relevantní. Stránky by tak na sebe měly navazovat na základě příbuznosti.

  • Jednotná a srozumitelná struktura URL. Všechny odkazy by měly být tvořeny tak, aby vyjadřovaly hlavní myšlenku obsahu. Typicky bývají lépe přijaty URL obsahující slova, nikoli pouze číselné označení. Současně by zde měla panovat pevně daná forma a snaha o co nejkratší délku.

  • Rychlost načítání stránek. Dnešní internetový svět je v podstatě soubojem o to, která stránka se načítá rychleji. Jak již bylo zmíněno v předchozích odstavcích, vždy existuje konkurence k vašemu snažení a uživatelé nechtějí čekat. Pokud je tedy vaším cílem zákazníky udržet, je třeba zajistit plynulé a rychlé načítání všech stránek webu. I tento faktor pak ovlivňuje SEO.

  • Kvalitní obsah a klíčová slova. Obsah by měl mít nějakou hodnotu. Uživatelům by měl přinést užitek. Za to se vám mohou odměnit sdílením obsahu, což je dnes velice hodnotná forma propagace. Texty, obrázky atd. by měly být popisovány a tvořeny na základě klíčových slov. Klíčová slova jsou v podstatě tím, co zadáváte do vyhledávače, když hledáte nějakou konkrétní informaci. Na základě relevance tohoto vstupu a vašeho obsahu se zobrazí daný web.

Co by měla splňovat SEO optimalizace jednostránkové web aplikace

Předchozí odstavce již nastínily základní optimalizaci pro vyhledávače z obecného hlediska. Tedy z hlediska webových stránek psaných za pomoci HTML/CSS kódu. Problém ovšem nastává u SEO pro weby a aplikace využívajících JavaScriptu, mezi které patří i stále populárnější jednostránkové web aplikace (SPA). Jejich obsah je totiž složitější na indexování GoogleBotem, umělé inteligence, jež má na starost právě hodnocení obsahu a jejich umístění ve vyhledávání.

V případě HTML GoogleBot dokáže obsah číst a porozumět mu, u JavaScriptu vidí pouze JavaScript, tedy zdrojový kód. Obsah je načítán až později, na straně klienta. I k němu je AI schopna dojít, už se ale zvyšuje doba načítání, což odporuje výše zmíněnému bodu SEO strategie. Vývojáři by proto měli zajistit proveditelnost tří základních kroků:

  • aby GoogleBot dokázal nalézt všechny URL a plynule procházet obsahem,

  • aby GoogleBot mohl přistupovat k obsahu bez provedení kódu JavaScriptu a běžných interakcí uživatele,

  • aby byly oba zmíněné kroky pro AI proveditelné dostatečně rychle a předcházelo se tak zhoršení latence.

SEO a jednostránková aplikace

K tomu se dá přistoupit dvěma základními metodami, a to vykreslováním/vyrenderováním obsahu na straně serveru (SSR), nebo pre-renderingem. Obě řešení umožní, aby se původní JavaScript zobrazoval jako HTML. GoogleBot tak uvidí stránky přesně tak, jak je vidí uživatel. Vykreslování na straně serveru je vykonáváno jako součást požadavků odesílaných na server.

Vývojáři v tomto případě musí vytvořit kopii původního JavaScript kódu v HTML podobě. To je samozřejmě náročnější na čas i programátorské dovednosti. Zároveň s sebou toto řešení přináší o něco pomalejší reakce a načítání. K implementaci se využívají speciální knihovny.

Pre-rendering funguje na podobném principu jako vykreslování na straně serveru. Provádí se ovšem ještě před nasazením, přičemž je vytvořen obraz obsahu, který jej v případě nutnosti nahrazuje. Rozpozná tedy rozdíl mezi vyhledávačem a uživatelem, a vždy použije předurčenou verzi. Výhodou je zde fakt, že tento přístup tolik nezatěžuje produkční server. Nevýhodou ovšem zůstává, že při implementaci jakékoli změny musíte obraz obsahu vytvářet znovu od začátku. To může být v případě rozsáhlejších projektů časově velice náročné. Pre-rendering proto není vhodné využívat u řešení, která vyžadují častou aktualizaci.

Mimo vyřešení problému s JavaScriptem SEO pro jednostránkové web aplikace samozřejmě vyžaduje i další kroky, jako je například responzivita, na kterou je kladen stále větší důraz. Značné množství uživatelů dnes k projíždění internetu využívá mobilních zařízení a Google bere tento fakt při hodnocení v potaz. I zde platí pravidlo organizované struktury URL.

Jak problematiku řeší ve frameworku Vue.js si můžete přečíst na tomto odkazu: https://vuejs.org/v2/guide/ssr.html. Existují dva frameworky, které mají SSR vyřešené. Jedním je Nuxt.js a druhým Quasar.

Optimalizace webu je skutečně rozsáhlá problematika, pro jejíž správné uchopení je vhodné vyhledat konzultaci, případně partnera, který se postará o konkrétní, efektivní řešení. Na druhou stranu zde mají výhodu ty projekty, které nejsou závislé na výsledcích vyhledávání. Mohou využívat výhod jednostránkových aplikací naplno, aniž by se o SEO museli nějak výrazně starat.


Potřebujete poradit?