Výpis blogu

Obsah článku

Google Page Experience Update: co to je a na co se připravit

Snem snad každého provozovatele webu či eshopu je umístění na první stránce výsledků vyhledávání. K dosažení tohoto cíle se budete muset obrnit notnou dávkou trpělivosti a zaměřit se na kvalitní obsah či SEO. S optimalizací pro vyhledávače pak souvisí i aktualizace vyhledávacího jádra, které mění a přidávají hodnotící metriky. Nejnovější aktualizací je právě Google Page Experience, co od ní očekávat a na co se připravit?

Co je Google Page Experience Update?

Google Page Experience Update je hodnotící algoritmus vyhledávacího jádra Googlu. Zaměřuje se na uživatelský zážitek a úzce souvisí s Core Web Vitals, což jsou metriky reflektující jednak rychlost webu a jednak stabilitu layoutu při načítání.

Příchod Google Page Experience Updatu byl původně avizován na květen, nakonec však došlo k posunu do druhé poloviny června. Aktualizace by tedy měla být postupně nasazována od června 2021 s očekávaným dokončením v průběhu srpna.

O tom, jak moc Google Page Experience Update, zamíchá pozicemi v SERPu (výsledcích vyhledávání), je aktuálně možné jedině polemizovat. Nic to ovšem nemění na tom, že pro Google zůstávají stejně důležité i předchozí hodnotící faktory, jako je kvalita obsahu nebo přístupnost na mobilních zařízeních.

Zajímavostí je, že se nejnovější aktualizace jádra, bude měřit jak právě na mobilních zařízeních, tak na desktopu, což v posledních letech nebylo zvykem.

Co je Core Web Vitals a jak souvisí s Google Page Experience?

Core Web Vitals je sada metrik ovlivňující hodnocení Google vyhledávačem. Skládá se ze třech základních částí – LCP, FID, CLS, přičemž je každá z nich samostatně hodnocena prostřednictvím barevné škály. Zelená zde signalizuje dobrou optimalizaci, oranžová potřebu vylepšení a červená nutnost zásadnějších změn.

V kontextu Google Page Experience platí, že čím více se přiblížíte zelenému ohodnocení, tím se zvýší vaše šance na zvýhodnění ve vyhledávání. Budete v podstatě porovnáváni se svou konkurencí a vyhraje ten, kdo je v té, které části Core Web Vitals úspěšnější.

Core Web Vitals mají podíl na dvou ze čtyř hodnotících faktorů Google Page Experience Update. Konkrétně jsou součástí sekce zabývající se rychlosti načítání webu a sekce řešící míru „obtěžování“ uživatele. Kromě zmíněného je hodnocena ještě bezpečnost a přístupnost.

co je google page experience update

Rychlost načítání (Loading)

Prvním pilířem aktualizace jádra Google Page Experience je tedy rychlost načítání stránek – anglicky Loading. Tento sektor je členěn na dva faktory – LCP a FID.

Largest Contenful Paint (LCP) neboli největší vykreslení obsahu. Tato metrika vypovídá o tom, za jak dlouho se vykreslí hlavní obsah stránky. Pro nejvyšší možné ohodnocení byste se měli dostat alespoň na 2,5 s. Rychlost vykreslení si můžete ověřit například prostřednictvím nástrojů Lighthouse nebo Chrome UX Report.

First Input Delay (FID) neboli prodleva prvního vstupu. Tato metrika se zaměřuje na to, jak rychle může uživatel na dané stránce provést nějaký úkon. Vypovídá tak o míře interaktivity stránky. Pro splnění nejlepšího ohodnocení je potřeba dosáhnout alespoň na 100 ms.

Obtěžování uživatele (User Annoyance)

Druhý pilíř Google Page Experience Update se spíše než na rychlost zaměřuje na uživatelskou zkušenost. Stejně jako oblast rychlosti se člení na další dvě metriky – CLS a výskyt přeryvných prvků.

Cumulative Layout Shift (CLS), česky kumulativní posun layoutu. Tato metrika se zaměřuje na sledování stability obsahu během vykreslování. Představte si situaci, kdy čekáte na načtení stránky. Ta se tváří, že už je vykreslená, tak kliknete na tlačítko a najednou se nad ním nebo pod ním objeví další položka, takže kliknete někam úplně jinam – třeba na reklamu, nepříjemné, že?

Přesně tomu se Google snaží zabránit, a proto tuto metriku již před časem zařadil do hodnocení. Pokud v jejím kontextu chcete dosáhnout nejlepšího výsledku, neměli byste klesnout pod hodnotu 0,1.

Google Page Experience Update: co to je a na co se připravit

Druhou metrikou je kontrola výskytu otravných přeryvných prvků (anglicky No Abusive Interstitials). K dosažení dobrých výsledků v rámci této části je důležité eliminovat velká okna s reklamou, která překrývají obsah. Uživatel by se zkrátka měl dostat k tomu podstatnému, aniž by musel odklikávat nevyžádané prvky na stránce.

To může zásadně ovlivnit jednak weby, které reklama živí a jednak marketingovou strategii mnoha eshopů i jiných webů, jež sází právě na vyskakovací okna.

Další faktory ovlivňující hodnocení webu

Předchozí aktualizace vyhledávacího jádra Googlu již napověděly, že americký gigant dbá zejména na kvalitní obsah, který bude přínosem pro čtenáře, uživatelský zážitek, který uživatel po navštívení webu získá, bezpečnost a přístupnost z mobilních zařízení.

Google Page Experience Update se proto mimo rychlosti webu a uživatelského zážitku zaměřuje také na bezpečnost a přístupnost.

Bezpečnost a soukromí (Security & Privacy)

Dalším pilířem nejnovější aktualizace vyhledávacího jádra je tedy bezpečnost a soukromí, anglicky Security & Privacy. Tento sektor se zaměřuje zejména na použití HTTPS protokolu, který zajišťuje bezpečný přenos citlivých dat. Kromě toho negativně hodnotí weby identifikované jako stránky ohrožujícího uživatele.

Přístupnost (Accessibility)

Posledním pilířem je přístupnost (anglicky Accessibility) na mobilních zařízeních. Jakožto provozovatelé webů a eshopů byste tak měli klást důraz na mobilní verze webů, ať už zprostředkované prostřednictvím oddělených internetových stránek nebo responzivního designu.

Jak se připravit na příchod Google Page Experience Update?

Předchozí odstavce již zmínily všechny stěžejní prvky Google Page Experience Update. Zbývá zodpovědět poslední otázku a sice, jak se na příchod Google Page Experience připravit. Krátká a jednoduchá odpověď zní – optimalizací.

Ta delší, průběžným vyhodnocováním stavu webu. K tomuto účelu můžete využít nástroj Google Search Console, který je k dispozici zdarma. Najdete v něm záložku „Kvalita stránky“ (Page Experience), jež obsahuje informace o stavu Core Web Vitals a kombinuje jejich výsledky s dalšími hodnotícími faktory – například zmíněné použití HTTPS protokolu.

Na stránce najdete graf a pod ním přehledný report, kde najdete popsané všechny nalezené problémy, například v kontextu použitelnosti na mobilních zařízeních. Kliknutím na jednotlivé chyby se dostanete na konkrétní URL a můžete problém začít řešit.

Kromě toho byste měli průběžně monitorovat rychlost načítání webových stránek například prostřednictvím nástroje Lighthouse nebo Page Speed Insights.

Pokud potřebujete s optimalizací rychlosti webu nebo s dořešením zbývajících hodnotících faktorů Google Page Experience Update pomoci, tak nás neváhejte kontaktovat. Rádi pro vás zajistíme vše potřebné.

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA