Optimalizace vs. redesign webových stránek nebo eshopu

Barbora Koďousková

Aktualizováno: · 11 min. čtení

Úspěšné webové stránky a eshopy stojí na třech pilířích – aktuálnosti, uživatelské přívětivosti a kvalitním zpracování, které zajistí přívětivý vzhled i spolehlivou funkčnost. Nic ovšem netrvá věčně, a tak se ani povedené webové stránky neobejdou bez optimalizace nebo redesignu. Prozradíme vám, jaký je rozdíl mezi optimalizací a redesignem webu i na co byste se měli při jejich realizaci zaměřit.

Co znamená redesign webových stránek

Pojem redesign webových stránek představuje zásadnější úpravy kódu, obsahu stránek, přizpůsobení web designu vizuální identitě firmy nebo úpravu struktury webu či eshopu.

Jedná se tedy o soubor změn, jejichž cílem je zvýšení návštěvnosti, dosažení lepšího konverzního poměru, zpřehlednění uživatelského rozhraní nebo snížení míry opuštění stránky (bounce rate). Může se jednat například o tyto změny:

 • přechod na jinou vývojovou technologii,
 • změna CMS,
 • úprava struktury jakožto reakce na změny trhu.

Redesign webu ani eshopu tedy neovlivňuje pouze grafiku webu, ale i jeho obsah, strukturu nebo technické provedení. Čas na redesign typicky přichází u původně krabicových řešení, která již přerostla původní zpracování.

Kdy přichází čas na redesign eshopu nebo webu

Většina firem se pro redesign webových stránek rozhoduje ve chvíli, kdy zaznamenají rapidní pokles prodejů nebo jsou nespokojeni s výsledky, které stránky vykazují. Rozhodnou se tak zásadně předělat původní koncept a přizpůsobit ho aktuálním požadavkům cílové skupiny.

Je to logické, jelikož redesign může vyřešit:

 • zvyšující se bounce rate (míra okamžitého opuštění stránky),
 • pomalé načítání webových stránek,
 • nesrozumitelnou navigaci, ve které se návštěvníci ztrácí,
 • nízký konverzní poměr webu nebo eshopu,
 • zastaralý nebo nevhodný design, který se nehodí k danému segmentu trhu.

Redesign webových stránek je tak v podstatě odpovědí na problémy kolem nevhodně zvolené struktury nebo web designu při tvorbě webových stránek. Stejně tak je ovšem klíčem k modernizaci ve chvíli, kdy například firmy mění svou vizuální identitu.

Rizika redesignu webu či eshopu

Ani redesign webu nebo eshopu ovšem není zázračný lék na všechno a v mnoha případech může napáchat více škody než užitku. Pokud tedy o redesignu reálně uvažujete, berte v potaz i potenciální rizika, která mohou ve výsledku webu či eshopu uškodit.

redesign optimalizace webových stránek

Ve chvíli, kdy už váš digitální produkt zaznamenává určitou návštěvnost, musíte myslet na ty, kteří na vaše stránky pravidelně docházejí. Lidé nemají rádi změny a radikální úpravy designu tak mohou způsobit ztrátu loajálních návštěvníků.

Obdobně byste se měli stavět i k úpravám struktury či změně URL, které mohou znamenat propad v kontextu optimalizace pro vyhledávače čili ztrátu původních pozic v organickém vyhledávání.

Co znamená optimalizace webových stránek

Optimalizace webových stránek je souhrn činností prováděných za účelem zlepšení výkonu webu nebo eshopu, přidání nové funkcionality nebo aktualizace web designu. Cíl je stejný jako v případě redesignu webu, a sice zlepšení uživatelského zážitku návštěvníků.

Na rozdíl od redesignu se optimalizace webových stránek soustředí pouze na menší změny, ať už v kontextu UX designu, textů nebo vizuální identity. Základní struktura webu zde zůstává zachována, čímž klesá i riziko poklesu ve výsledcích vyhledávačů či snížení počtu vracejících se návštěvníků.

Jak se připravit na redesign nebo optimalizaci webových stránek

Jednou z nejzásadnějších chyb, které se můžete dopustit, je nechat redesign webu až na poslední chvíli. Tedy zvolit ho až jako poslední možnost, kdy už není jiná cesta než vše kompletně „překopat“.

Cesta za úspěšnými webovými stránkami nebo eshopem vede zcela opačným směrem – směrem pravidelných analýz, hodnocení a průběžných úprav, jejichž prostřednictvím svůj digitální produkt přizpůsobíte své cílové skupině a vybudujete si tak skupinu loajálních zákazníků.

Tak či tak by měl každý redesign nebo optimalizace webových stránek začít analýzou.

Rozpoznejte nejsilnější místa webu

Analýza webových stránek vám pomůže identifikovat nejsilnější i nejslabší stránky vašeho webu nebo eshopu. Uděláte si tak jasný obrázek o tom, které stránky je potřeba vylepšit a u kterých byste si měli dát na změny pozor, abyste neohrozili své dosavadní výsledky.

K analýze můžete využít nejrůznější analytické nástroje, například Google Analytics. Na základě svých zjištění pak rozčleňte stránky do skupin podle návštěvnosti a průměrného konverzního poměru, například:

 1. Stránky s vysokou návštěvností a vysokým konverzním poměrem – nejcennější skupina, která představuje pomyslnou, nosnou stěnu domu, jejíž nevhodná úprava se může znatelně prodražit.
 2. Stránky s nízkou návštěvností a vysokým konverzním poměrem – zde je důležité identifikovat prvek, který funguje a snažit se ho zachovat, aby mohl dál generovat konverze.
 3. Stránky s vysokou návštěvností, ale nízkou mírou konverze – tady je největší prostor pro experimenty. Můžete si vyhrát s textací jednotlivých prvků, přidat CTA nebo různě upravit obsah a sledovat, jak se změny projeví na chování uživatelů.
 4. Stránky s nízkou návštěvností a nízkými konverzemi – u takových stránek je nejmenší riziko ztráty. Podobně jako v předchozím případě zde tak můžete odzkoušet své nápady a sledovat, jak se změny ujmou.

Ani u jedné stránky se však nenechte strhnout, nasazujte změny postupně a vždy si ověřte, zda jste dosáhli kýženého cíle.

Analýzu pak nemusíte omezovat pouze na analytické nástroje. Stejně užitečné mohou být dotazníky, testování na reálných uživatelích nebo rozhovory.

Zapracujte na výzvách k akci a struktuře

Analýza webu samozřejmě nespočívá pouze v analýze jednotlivých stránek. Tvorba webových stránek nebo eshopu by měla být postavena na srozumitelné a jasně dané struktuře. Stejně jako použité texty nebo obrázky je ovšem nutné tuto strukturu ověřit v praxi.

Proto je dobré v analytických nástrojích sledovat průchod uživatele webem a na základě zjištění definovat nedostatky ve struktuře, případně v konkrétních prvcích umístěných na stránce.

Tímto způsobem můžete odhalit například nedostatky v cestě za konverzí nebo v provázanosti jednotlivých stránek.

Kromě Google Analytics a podobných nástrojů se v tomto odvětví často používají takzvané heatmapy neboli znázornění uživatelova chování na stránce. Prostřednictvím heatmapy můžete zjistit, které prvky na dané stránce fungují a které návštěvník vůbec nevnímá.

Díky tomu je možné diagnostikovat problémy s CTA nebo provedením bannerů a podobně. Stejně tak ovšem prostřednictvím heat mapy můžete sledovat rozdíly mezi chováním uživatelů na počítači a na mobilním zařízení.

Klíčem k úspěšnému webu nebo eshopu je zkrátka spokojený uživatel. Proto nikdy nepodceňujte zpětnou vazbu a snažte se na jejím základě postavit redesign nebo optimalizaci webu tak, aby řešily nedostatky, které vašim zákazníkům nevyhovují.

Ujasněte si, pro koho web tvoříte

Úspěšný web je tedy postaven na detailní znalosti jeho jednotlivých stránek. Pouze tato znalost vám ovšem stačit nebude. Podobně jako svůj web nebo eshop byste totiž také měli znát uživatele, kteří ho navštěvují.

K poznání vaší cílové skupiny vám opět dopomohou analytické nástroje, jako je Google Analytics. Obecně je možné návštěvníky rozdělit do čtyř skupin:

 • chci vědět,
 • chci kontaktovat,
 • chci udělat,
 • chci nakoupit.

V prvním případě návštěvníci hledají informace o produktu nebo o službě. Ve druhém případě hledají způsob, jak vás mohou kontaktovat nebo navštívit. Ve třetím případě návštěvníci hledají způsob, jak váš produkt používat nebo jak funguje vaše služba. Poslední skupina uživatelů pak již nakupuje zboží nebo objednává službu.

Google Analytics a podobné nástroje vám pomohou vytvořit bližší obraz o tom, kdo do které skupiny patří a vy pak můžete tomuto zjištění přizpůsobit obsah webu nebo konverzní cesty.

K vyobrazení jednotlivých segmentů cílové skupiny se používají takzvané persony, které vám pomohou s ujasněním toho, pro koho web vlastně tvoříte.

Mluvte jazykem své cílové skupiny

Jakožto provozovatel nebo správce webu pravděpodobně víte, jak je v rámci tvorby webových stránek nebo eshopu důležité pracovat s klíčovými slovy. Stejně tak pravděpodobně víte, že by klíčová slova měla odpovídat vaší cílové skupině. To ovšem nestačí.

Stejně důležité je přizpůsobit reálným uživatelům také jazyk, stylistiku nebo vizuální podobu jednotlivých prvků a ilustračních obrázků. Zkrátka a dobře, trochu jinak zapůsobíte na managera se zálibou v drahých oblecích a na středoškoláka, který tráví veškerý volný čas na sociálních sítích.

Stanovte si cíle a kritéria

Ještě před tím, než redesign nebo optimalizaci webových stránek zadáte, byste si měli stanovit jasné cíle, kterých chcete úpravami dosáhnout. Tyto cíle je důležité nastavit tak, aby byly měřitelné a reálné.

Vyčíslete tedy svou představu o počtu návštěvníků a míře konverze. Dejte úpravám chvíli čas a poté zhodnoťte, zda je na místě dělat ještě další změny nebo se pustit do dalších kroků.

S tím souvisí i průběžné testování změn. Veškeré úpravy podrobte pečlivému testování, sledujte, zda se projevují změny v číslech a všímejte si jak jednotlivé úpravy fungují pospolu.

Nezapomínejte na to, že by měl web či eshop i přes všechny úpravy zůstat konzistentní. Nezáleží na tom, zda provádíte optimalizaci nebo redesign, vždy se držte stanovených barev a principu hlavních prvků.

Pokud hledáte někoho, kdo se o redesign nebo optimalizaci webových stránek či eshopu postará za vás, tak nás neváhejte kontaktovat. Rádi s vámi probereme celý koncept a navrhneme vhodné změny, které pomohou zvýšit váš konverzní poměr.
 

Tvorba digitálních produktů
Tvorba eshopu
Tvorba webu
POTŘEBUJETE PORADIT?
KONTAKTUJTE NÁS