Výpis blogu

Obsah článku

Tipy, jak zlepšit technické SEO aneb myslete jako Googlebot

Optimalizace pro vyhledávače (SEO) je dnes nezbytnou součástí každého úspěšného webového projektu. Jedná se o techniky, které zásadním způsobem ovlivňují, zda bude prezentovaná stránka nebo aplikace zobrazována na vysokých pozicích ve výsledcích vyhledávání. K tomu, aby se web zobrazoval na horních příčkách však nestačí optimalizovat pouze samotný obsah webu, jako jsou například texty a články, ale zajímat se také o takzvané technické SEO.

Předtím, než se pustíme do vysvětlení toho, co vlastně pojem technické SEO znamená a jaké jsou metody pro jeho zlepšení si odpovězme zásadní otázku. Proč? Proč je důležité, aby se váš web objevil na první stránce výsledků Googlu? Odpověď je nasnadě, analýzy chování uživatelů ukazují, že více než 80 % z nich klikne pouze na odkazy na této první stránce.

Pokud se vám tak nepodaří svůj obsah na tyto pozice dosadit, může se celkem snadno stát, že se k jeho prohlížení většina klientů vůbec nedostane. Jestliže patříte mezi uživatele, kteří prozatím SEO neřešili, může být právě tento fakt důvodem, proč s optimalizací začít.

technicke seo webu

Jak funguje Googlebot?

Zásadním faktorem zůstává pochopení, jak vlastně celý proces funguje. Internetové vyhledávače slouží k výpisu relevantních odkazů na klíčová slova zadaná uživatelem. Jinými slovy, uživatel do vyhledávače zadá nějaký výraz, například tvorba webu, a Google, Bing nebo třeba DuckDuck vypíší všechny výsledky, které s tímto požadavkem souvisejí. V tomto případě by se jednalo o výčet služeb nabízejí tvorbu webových stránek.

 

K tomu, aby mohly vyhledávače výsledky zobrazit musí mít samozřejmě pojem o tom, jaké stránky se na webu vyskytují. Musejí proto neustále procházet internetový obsah a jednotlivé stránky zaznamenávat a hodnotit. Přesně to je pak cílem takzvaného Googlebota, algoritmu pro procházení a indexování webů.

Každý internetový vyhledávač k tomuto účelu využívá vlastní umělou inteligenci (robota), lze se proto setkat například s alternativou Bingbot či DuckDuckBot. Princip fungování ovšem zůstává u všech stejný. Z uvedeného již vyplývá, že by cílem všech vývojářů i majitelů stránek mělo být tvořit takový obsah, aby byl svou povahou co možná nejvíce přizpůsobený požadavkům Googlebota a dalších. Pouze v takovém případě totiž mohou stránky dosáhnout požadovaného ohodnocení. Zpracování webového obsahu pak probíhá ve dvou následujících krocích.

  • Crawling čili zjištění informací o tom, jaké webové stránky existují, jedná se o postup nastíněný v předešlých odstavcích. Googlebot obsah neustále projíždí a zaznamenává informace o tom, kde, která stránka přibyla. O nových stránkách se pak může dozvědět, v zásadě, dvěma způsoby. Prvním z nich je odkaz, z již existující stránky, například z dříve publikovaného článku. Druhou variantou pak může být odeslání takzvané SiteMap, přehledu o tom, jaké stránky web obsahuje a které má tedy Google procházet.
  • Jakmile se Googlebot o nové stránce dozví přichází na řadu indexování. Algoritmus se ji snaží pochopit. Analyzuje tedy její obsah a katalogizuje obrázky. Všechny informace následně uloží do databáze, ze které čerpají samotné vyhledávače.

Základním prvkem, který by tedy měly weby dodržovat je prolinkování obsahu. Stránky by na sebe měly plynule navazovat tak, aby je mohl Googlebot všechny navštívit. Umělá inteligence pak lépe pracuje s textem než s obrázky. Je proto dobré tvořit takzvané alt popisky, jež Googlu pomohou s jeho správným zařazením a tím i indexováním. Ze stejného důvodu by se mělo dbát také na krátké a výstižné názvy stránek. Velice užitečným nástrojem pak může být Google Search Console, která umožňuje náhled webu tak, jak ho vidí robot i uživatel.

Co je technické SEO?

Zásady technické optimalizace webu úzce souvisí s aktuálními trendy na poli webového vývoje. Je proto nutné tyto aktuality sledovat a snažit se je implementovat tak, aby nabídly co možná nejlepší uživatelský zážitek. Protože přesně to, je alfou i omegou snah Googlu – na prvním místě je vždy spokojenost uživatelů. Technické SEO je pak možné brát jako pojem zastřešující všechny kroky související s konfigurací webu. Správná konfigurace a dodržování určitých standardů utváří dobrý základ pro kvalitní obsah se kterým jde ruku v ruce. Úspěch tedy netkví pouze v rešerši klíčových slov a dobrých textech. Zásadním faktorem může být právě rychlost načítání webu, nebo zvolená metoda vykreslování. Klíčová může být také responzivita, jelikož většina uživatelů dnes pro prohlížení webu využívá mobilní zařízení.

Tipy pro lepší technické SEO

Robots.txt

Jedním z prvních kroků by mělo být vytvoření textového souboru Robots.txt a jeho umístění do kořenového adresáře webu. Googlebot s tímto souborem v základu počítá a bude ho proto v rámci crawlingu hledat. Díky Robots.txt můžete sami Googlu říct, které stránky má a nemá procházet. Příkladem těch zakázaných pak může být nákupní košík nebo stránky s duplicitním obsahem. Součástí by měl být také odkaz na soubor sitemap.xml obsahující mapu webu. Soubor je tedy vytvářen s cílem usnadnění indexování, pokud je ovšem nesprávně nastaven, může způsobit zásadní chyby, které ho mohou ovlivnit negativně. I zde by proto mělo docházet k optimalizaci obsahu před produkčním nasazením.

Sitemap.xml

Soubory Sitemap.xml jsou, jak již bylo zmíněno, klíčovým prostředkem, který Googlebot při hledání stránek na webu využívá. Pro jeho lepší optimalizaci je dobré držet se několika bodů:

  • použití pouze jednoho indexu,
  • blog a obecné stránky by měly být umístěné ve vlastních souborech,
  • vysokou prioritu by měly mít pouze skutečně důležité stránky,
  • kontrola procházení souboru pomocí Google Search Console.

Rychlost webu

Rychlost načítání stránek je již nějakou dobu jedním z nejdůležitějších faktorů indexování. Pokud Googlebot dojde k názoru, že je váš web příliš pomalý, může snížit své hodnocení, což se negativně podepíše na pozici ve vyhledávačích. Je proto dobré rychlost webu testovat. Mnoho nástrojů k tomu určených je k dispozici zdarma, a navíc poskytne tipy na vylepšení výkonu. Ty pak můžete zkonzultovat se svým vývojářským týmem.

Kanonikalizace

Určitým problémem mohou být také duplicitní stránky. Pokud tak máte na svém webu několik jazykových mutací, je důležité tyto stránky identifikovat pomocí kanonické značky a atributu hreflang.

Pevně daná struktura URL

Všechny URL na webu by měly vycházet ze stejného modelu. Googlebot díky tomu snáze porozumí nadřazeným a podřazeným stránkám, stejně jako samotnému obsahu. URL by měla být stručná a výstižná, ideálně obsahující klíčové slovo.

Načítání JavaScriptu

Trendem dnešní doby jsou dynamické webové stránky. Ty jsou vyvíjeny za pomoci JavaScriptu, který se tak stal součástí kódu většiny webů. Nevýhodou této evoluce zůstává, že statické stránky, vytvořené pouze za pomoci HTML a CSS byly mnohem jednoduší na indexování. Tvůrci webu a aplikací by proto měli být schopni implementovat takové řešení (typicky v oblasti vykreslování obsahu), které je pro Googlebota a SEO co možná nejvíce přijatelné.

Práce s obrázky

Obrázky a ilustrace jsou dnes neoddělitelnou součástí webového obsahu. Při jejich zakomponování je ovšem třeba i zde myslet na určitou formu optimalizace. Předchozí odstavce již zmínily, že Googlebot pracuje lépe s textem než s obrázky. Je proto nutné vytvářet popisky na základě kterých Google obrázky kontextuje. Prvním z atributů je název souboru, ten by měl za pomoci co nejméně slov popsat, co je na obrázku. Potom existuje takzvaný alt popisek, může být buď kopií názvu souboru, nebo jeho doplněním o více znaků. Vhodné je také vytvoření speciálního souboru Sitemap.xml pro obrázky.

Pozor na nefunkční odkazy

Prolinkování webu by se mělo vyvarovat veškerých nefunkčních odkazů. Nefunkční odkaz může mnohdy zhoršit uživatelský zážitek a vést k tomu, že uživatel už nebude klikat na další. V důsledku toho se již nemusí dostat k dalšímu obsahu.

Indexování podle mobilní verze webu

Předchozí odstavce již zmínily, že Google klade obrovský důraz na mobilní podobu webu. O tom svědčí také oficiální zpráva, kterou v březnu americký gigant zveřejnil na svých webových stránkách. Od září 2020 tak bude Google nově indexovat stránky prioritně na základě výsledků mobilní podoby webů. Měl by být proto kladen o to větší důraz na responzibilitu a optimalizaci stránek pro smartphony a tablety. Neoptimalizované weby pak pravděpodobně zaznamenají ztrátu návštěvnosti, jelikož klesne jejich pořadí ve výsledcích vyhledávání. Google o této oficiální změně informoval s půlročním předstihem, aby dal provozovatelům webů a služeb prostor pro doladění mobilního webu, případně pro jeho vytvoření.

Ze všech uvedených kroků vyplývá, že technické SEO s dobrým vyhodnocením vychází z dobrého kódu a všeobecných standardů souvisejících s tvorbou webu. Vývojáři by měli tyto praktiky znát a umět je aplikovat tak, aby vyšli Googlebotovi, co možná nejvíce vstříc. Pokud narazíte na problém, ať už s rychlostí načítání webu, nebo u jiných zmíněných aspektů, můžete využít naší bezplatné konzultace. Rádi vám pomůžeme všechny nedostatky odstanit.

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA