Výpis blogu

Obsah článku

Tipy, jak začít či zlepšit web a udržet si zákazníky

Vlastní webové stránky patří mezi základní prostředky propagace byznysu. Nasazením webu na produkci však celé snažení nekončí. Za účelem udržení určité míry konkurenceschopnosti, je důležité pravidelně aktualizovat obsah či do stránek implementovat novější funkcionalitu. Abychom vám celý proces usnadnili, sepsali jsme tipy, jak web zlepšit, případně, jak k tvorbě zbrusu nového projektu přistoupit.

tipy jak zlepšit web

Jak na úspěšný webový projekt aneb co dělat než začnete tvořit

Hned na začátek je dobré zmínit, že stoprocentně funkční, obecný, návod na to, jak začít úspěšný webový projekt neexistuje. Každý nápad, web či aplikace mají svá specifika, která je třeba vnímat a přizpůsobit jim jak formu prezentace, tak propagace. Co ovšem všechny projekty spojuje je předem daný, jasně stanovený cíl.

Cílem webu nebo webové i mobilní aplikace může být jednak přivedení nových zákazníků a jednak zaujetí těch současných. Jinými slovy zvýšení konverzí byznysu nebo udržení konkurenceschopnosti. Stejně tak se ovšem může jednat o představení zcela nového produktu či služby, která se na trhu doposud nevyskytuje, viz Uber versus tradiční podoba taxislužby.

Cíl projektu ovlivňuje nejen design webu / aplikace, ale i potřebnou funkcionalitu, strukturu a způsoby propagace. Každý podnikatel by si ho tak měl ujasnit a uvést jako součást zadávací dokumentace pro agenturu či programátora.

UX design, cílová skupina a persony

Po stanovení hlavního cíle přichází na řadu ujasnění informací o cílové skupině. Každá myšlenka nebo inovace má své prioritní publikum a směřování obsahu na jinou uživatelskou oblast může v důsledku zapříčinit neúspěch celého snažení. Stanovení cílové skupiny se pojí s analýzou uživatelů, na základě, které jsou následně vytvářeny takzvané persony čili modeloví zákazníci, představující jednotlivé skupiny publika.

Návrh vzhledu, struktury obsahu i jeho konkrétní podoba by se měly odvíjet právě od požadavků cílové uživatelské skupiny. Jinými slovy je nezbytné celý projekt orientovat na zákazníka, zaměřit se na UX a s ním spojené přívětivé ovládání, relevantní – kvalitní obsah a pravidlo prvního dojmu.

Je všeobecně známo, že obal prodává. Není ovšem všechno. I v případě, že web bude mít moderní design, nebude úspěšný, pokud se nebude dostatečně rychle načítat nebo uživatelé nepochopí, co mají na dané stránce dělat. Stejně tak na něj těžko zákazníci přijdou, když se nebude nacházet na předních příčkách výsledků vyhledávačů. Celý projekt je tak nutné vnímat komplexně a nepodceňovat žádnou jeho stránku.

Strategie pro úspěšný webový projekt: finance, sociální sítě a marketing

Před zadáním / započetím vývoje webové stránky nebo aplikace je tedy nutné stanovení jasné strategie zahrnující nejen smysl webu, ale i jeho přidanou hodnotu, financování a související marketing. Pokud nebudete mít v těchto věcech jasno, pak vás jejich náprava v budoucnu pravděpodobně bude stát mnohem víc peněz i času.

Hned na začátku si proto stanovte rozpočet, jenž bude jasně říkat, kolik prostředků můžete vložit do tvorby webu nebo obsahu a kolik do samotné propagace. Ani jeden z faktorů by se neměl podcenit a rozpočet by měl být stanoven tak, aby neosekával žádné podstatné části. Strategie by měla rovněž počítat s aktualizací a doplňováním obsahu i funkcionality. Žádné stránky by přitom neměly zůstat ochuzeny, jelikož málokterý uživatel při procházení skončí pouze na jedné z nich, například na homepage (domovské stránce).

Marketing i samotný web by měl být postaven na přidané hodnotě produktu. Měl by být proto originální, řešit nějaký problém, se kterým se uživatelé dlouhodobě potýkají a usnadnit jim tak každodenní činnosti. Současně by měl produkt vyčnívat nad konkurencí a řešit její nedostatky. Je vhodné provést průzkum podobných nástrojů, jenž pomůže utvořit představu o tom, komu budete na trhu čelit. Analýza konkurence může sloužit také jako odstrašující příklad a varování před chybami.

Z hlediska marketingu by webovým stránkám měly sekundovat PPC reklamy, sociální sítě a optimalizace pro vyhledávače čili SEO. Všechny tyto prostředky napomohou jak s propagací produktu, tak s utvářením vztahu se zákazníky.

Proč mít / nemít validní webové stránky

Co je validní web

Validní web je napsaný podle platných standardů mezinárodního konsorcia W3C, zabývajícího se dlouhodobým růstem WWW. Zde umístěný validátor upozorňuje na případné chyby v kódu a napomáhá správnému zobrazení webu v různých prohlížečích.

Validace webu, nebo spíš HTML a CSS, je s vývojem webových stránek spojena již od jeho počátků. V minulosti byla pokládána za určitou známku prestiže a dovedností programátora, přičemž se dokládala umisťováním speciální značky do patičky webu. Dnes však již takový význam nemá a slouží spíše jako pomocník pro objevování chyb v kódu, například neukončených tagů.

Fakt, zda je, nebo není web validní nemá přímý vliv na SEO a stačí tedy, když programátor zajistí, aby byl obsah webu čitelný pro roboty analyzující jednotlivé stránky. Na druhou stranu však validace HTML zajistí přehlednější, čistší kód, jenž může usnadnit spolupráci více vývojářů na jednom projektu. Kontrola HTML kódu může rovněž posloužit ke zvýšení rychlosti načítání.

Mnohem důležitější než validita je dnes tedy responzivní design, uživatelská přívětivost či funkčnost a nabídka přesně toho, pro co si uživatel přišel. 

Jak na strukturu webu a e-shopu

Na utváření návrhu struktury webu je stejně jako u designu a funkcí nutné nahlížet z pohledu uživatele. Na webových stránkách by tak mělo panovat logické uspořádání, kde na sebe jednotlivé stránky plynule navazují a utvářejí ucelený koncept. Současně by se zde měly vyskytovat pouze krátké URL, jasně vystihující smysl obsahu.

Neměla by zde chybět stránka „o nás“, recenze, FAQ, ceník a reference, případně ukázky projektů, na které jste nejvíce hrdí a které dokážou, že jste skutečnými odborníky ve svém oboru. Podcenit by se neměla ani příprava takzvaných landing pages, tedy stránek, s nimiž uživatelé přijdou po kliknutí (nejen) na PPC reklamu do styku jako první.

V případě e-shopu do základní struktury patří také stránky s informacemi o možnostech dopravy a platby, stejně tak podmínky spojené s případným vrácením zboží. I zde by měla být utvořena srozumitelná hierarchie s využíváním vhodných filtrů pro přizpůsobení obsahu.

Jak na SEO a UX pro webové stránky

Pokud se o tvorbu webu nebo webové aplikace zajímáte, pak jste již jistě narazili na pojem SEO čili optimalizaci webu a UX design neboli design cílící na uživatelský zážitek. Oba tyto pojmy úzce souvisejí s umístěním webové stránky na prvních pozicích výsledků vyhledávačů a návratností klientů. Tvoří tedy jakýsi základ pro úspěšný projekt.

SEO tipy pro web

SEO má celou řadu pravidel a standardů, které se neustále přizpůsobují právě snaze o zvýšení uživatelského zážitku. Nelze jej proto od UX zcela oddělit. Mezi základní poučky optimalizace webu pro vyhledávače patří:

  • Přítomnost meta popisků, které slouží, jaký souhrn obsahu a zobrazují se pod titulkem ve výsledcích vyhledávání.
  • Utváření struktury odkazů, jež napomáhá Googlebotovi k nalezení všech stránek během procházení webu.
  • Mobile-friendly přístup, ideálně responzivní web, který Google lépe ohodnocuje.
  • Používání vhodných klíčových slov a jejich synonym tak, aby uživatel na webu vždy našel to, pro co si přišel. Výskyt klíčových slov by se však neměl moc přehánět a orientovat se spíše na širší tematiku.

UX tipy pro web

User-experience čili uživatelský zážitek je oproti SEO mnohem individuálnější. Konkrétní UX design proto vychází z důkladné analýzy, již zmíněné, cílové skupiny a utváří se na základě person. Obecně by však neměly chybět následující prvky:

  • Favicon čili ikona webu, které se zobrazuje v horní liště prohlížeče a napomáhá tak brandingu.
  • Důraz na rychlost načítání, jelikož uživatelé nechtějí čekat než se jim váš web nebo e-shop načte.
  • Odstranění nefunkčních odkazů, jež by uživatele či Googlebota přesměrovaly na stránky, které už neexistují.
  • Přehledné menu napomáhající snadné orientaci ve struktuře webu.
  • Vyskakovací obsah neobtěžující uživatele.

Ke výšení uživatelského zážitku může rovněž dopomoci implementace chatbota, jenž se postará například o komunikaci se zákazníkem. Pro stanovení konkrétní SEO i UX strategie je vhodné provádět pravidelnou analýzu návštěvnosti a uživatelského chování. Se zavedením změn pak úzce souvisí uživatelské testování, které by mělo předcházet nasazení novinek na produkci.

Jak zlepšit obsah blogu či webu a zvýšit konverze

Obsah webu souvisí s již zmíněnou optimalizací pro vyhledávače. Texty pro všechny stránky by tedy měly vycházet z předem připravené analýzy klíčových slov a mít stejnou strukturu. Struktura by se měla držet krátkých odstavců na maximálně 4-5 řádků doplněných odrážkami a nadpisy různých velikostí (typicky H2, H3).

Nadpisy by neměly prozradit pointu článku, ale seznámit čtenáře s obsaženými informacemi a navnadit ho k otevření odkazu. Důležité informace by měly být v textu zvýrazněny prostřednictvím tučného písma a relevantní slova sloužit jako odkazy na další články / stránky. Jako ilustrace by měly sloužit kvalitní fotografie a videa, avšak dostatečně komprimované, aby nezpomalovaly načítání webu.

Obsah by měl vycházet v pravidelných měsíčních, dvoutýdenních nebo týdenních intervalech na základě předem připraveného plánu publikace. Tematicky by se měl orientovat praktickým směrem a přinést tak čtenářům co možná největší užitek. V pozadí by neměla zůstávat ani interakce s publikem prostřednictvím CTA nebo diskuze.

Tipy na obsah pro e-shop

Pro e-shopy rovněž platí pravidla popsaná výše. Jsou ovšem specifické popisky detailu zboží, jež by měly rovněž využívat důkladné analýzy klíčových slov. I zde by neměly chybět ilustrační fotografie s možností přiblížení, případně videa reprezentujícího daný produkt.

Jak zvýšit návštěvnost webu

Zvýšení návštěvnosti webu souvisí se SEO a UX designem. Tato snaha je symbolickým během na dlouhou trať, skládající se z celé řady vedlejších faktorů, mezi něž patří například aktuální pravidla Googlu pro hodnocení stránek.

Účinným nástrojem zvýšení návštěvnosti jsou mimo jiné doprovodný blog, newslettery zasílané e-mailem, aktivita na sociálních sítích a PPC reklamy. Obecně platí, že je vhodné sledovat všechny doposud zmíněné aspekty a dopracovat se až k vysokým počtům uživatelů, získaným organickým vyhledáváním.

Všechny uvedené tipy, jak zlepšit nebo začít web a zvýšit konverze vycházejí ze zkušeností nabytých během vývoje webových stránek. Strategie se však může projekt od projektu lišit. Pokud byste tak s úpravami či tvorbou webu potřebovali pomoct, neváhejte využít naší bezplatné konzultace, kde společně navrhneme vhodný UX design i funkcionalitu ušitou na míru vašim potřebám.
 

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA