Výpis blogu

Obsah článku

Tvorba webu: co je doména a jak vybrat doménové jméno?

Tvorba webu je neodmyslitelně spjata s pojmy jako hosting nebo doména. Při zřizování vlastních internetových stránek se tak určitě nevyhnete výběru poskytovatele webhostingu a vhodné domény. Co ale vlastně ta doména je a jak si vybrat vhodné doménové jméno?

Co je internetová doména?

Doména neboli doménové jméno funguje jako jednoznačný identifikátor počítače a serveru v rámci internetu. Domény jsou v podstatě textové zastoupení původních IP adres, které rovněž slouží k identifikaci zařízení připojených k síti. Vznikly hlavně z praktických důvodů. Uznejte sami, že je mnohem snazší si zapamatovat doménu Rascasone než IP adresu 87.259.139.21. S doménou se můžete setkat i u e-mailu. Jedná se o část umístěnou za zavináčem, například info@rascasone.com.

Překlad z IP adres na doménová jména má na starosti DNS server a zajišťuje to, že se po zadání URL (například www.rascasone.com) zobrazí právě požadovaný web. IP adresu si můžete představit například jako adresu bydliště, prostřednictvím které vás mohou ostatní pohodlně kontaktovat. Doménové jméno pak jako jméno a příjmení, díky němuž vždy víte, o kom se mluví.

Jak registrovat doménu?

Prvním krokem registrace je vymyšlení vlastního názvu domény. Doménové jméno může obsahovat pouze znaky a-z, pomlčku a číslice. Každá doména musí být unikátní, ještě před jejím pronájmem si tak musíte ověřit, zda je jméno, které požadujete stále volné – k tomuto účelu můžete využít databázi WHOIS.

Jakmile máte doménu vymyšlenou a ověřenou její dostupnost, můžete kontaktovat vybraný webhosting čili zajistit si prostor pro ukládání dat a jednotlivých HTML souborů.

Dalším způsobem, jak doménu získat, je odkoupení již existujícího jména, od původního majitele nebo ve chvíli, kdy ji původní majitel již nechce využívat či za ni nezaplatí příslušný poplatek. To může být výhodné z hlediska SEO, jelikož historií domény, respektive jejím stářím, můžete získat plusové body při hodnocení vyhledávačem.

Doména 1. řádu

Doména se dělí na tři části neboli řády. Jednotlivé řády jsou oddělené tečkou, například www.rascasone.com, přičemž se při jejich pojmenování postupuje odzadu. Doména prvního řádu je tedy v tomto případě com, druhého řádu rascasone a prvního řádu www.

doména 1 řádu

Doménová jména 1. řádu, někdy též Top Level Domain (TLD) jsou spravována organizací ICANN, IANA a NIC, v případě České republiky konkrétně CZ NIC. Mezi nejčastější domény prvního řádu patří takzvané národní domény, například .cz, .sk, .de. Řadí se sem ovšem i další označení, jako je .com, .edu nebo .org. Původním smyslem TLD bylo odlišení tematiky obsahu (.com pro komeční, .edu pro vzdělávací organizace, .org pro nevládní organizace) a jazyka stránky. Dnes se již toto členění v podstatě nepoužívá.

Obecně byste se tak při výběru měli řídit povahou vašeho digitálního projektu, v případě, kdy chcete cílit pouze na český trh vám bohatě poslouží TLD .cz. Pokud se chystáte expandovat mezinárodně, stojí za zvážení .com.

Doména 2. řádu a jak vybrat doménové jméno?

Ve středu zájmu byste měli mít zejména doménu druhé úrovně, která představuje hlavní část adresy. Měla by stručně charakterizovat služby, které nabízíte, případně obsahovat název firmy kvůli budování brandingu. Hraje také největší roli při optimalizaci pro vyhledávače (SEO). Nabízí se tedy otázka, jak vybrat správné doménové jméno?

Doménu vybírejte tak, aby byla snadno zapamatovatelná a výstižná k vašemu podnikání. Přestože můžete využít až 63 znaků, se držte při zemi, aby uživatelé neměli problém při ručním zadávání adresy. Doménové jméno by tak mělo být co možná nejvíc jedinečné, aby nedošlo k záměně s konkurencí, s níž sdílíte cílovou skupinu nebo trh obecně. Originalitu svého nápadu na doménu si můžete ověřit na stránkách s databází WHO IS.

Využívat můžete znaky anglické abecedy (tedy bez diakritiky), pomlčky a čísla. Pomlčka ovšem nemůže být na konci ani na začátku doménového jména. Nezáleží přitom na velikosti písmen – URL www.rascasone.com zobrazí stejnou stránku jako www.RASCASONE.com.

Doména 3. úrovně

Dalším typem domény, se kterým se můžete setkat, je takzvaná subdoména neboli doména třetí úrovně. Příkladem je nejen již zmíněné www, ale také například adresa typu blog.rascasone.com, kde slovo blog figuruje právě na pozici třetí úrovně.

Subdoména rozšiřuje doménové jméno o další úroveň a slouží k bližší specifikaci obsahu webu. Lze ji ovšem též použít pro rozšíření jazykových mutací: cs.rascasone.com nebo jako nástroj úspory za další hosting. V případě zájmu můžete vytvořit i čtyř řádové doménové jméno: cs.blog.rascasone.com. V praxi se však obvykle zůstává u zmíněných tří.

Uvedené odstavce jen potvrdily, že jsou doménová jména nedílnou součástí tvorby webu. Pokud o vytvoření internetových stránek nebo úpravě těch stávajících uvažujete, nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám pomůžeme celý projekt zrealizovat, včetně vhodného stanovení domény.

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA