Výpis blogu

Obsah článku

Co je marketingový informační systém a proč ho nasadit

Jednadvacáté století se nese ve znamení moderních technologií a pokročilé analytiky dat. Informace či data se tak postupem času staly cennou měnou i nástrojem k udržení konkurenceschopnosti firmy nebo jejího dalšího růstu. Jedním z prostředků, jak můžete s informacemi efektivně nakládat je implementace informačních systémů. Jedním takovým je pak marketingový informační systém, na který se dnes podíváme blíže.

Co je marketingový informační systém?

Marketingový informační systém, zkráceně MIS, je šikovný pomocník marketérů a dalších pracovníků, určený k usnadnění marketingových rozhodnutí, tvorbě marketingových plánů či jejich implementaci a kontrole dosažení stanovených cílů. Je součástí podnikového informačního systému, kde slouží jako pomyslný most mezi marketingem firmy, zákazníkem, konkurencí a trhem.

Smyslem nasazení marketingového informačního systému je vytváření informací a jejich shromáždění na jedno místo. Dále pak zpracování či správa informací pro potřeby managementu a zprostředkování těchto informací napříč všemi odděleními. Zaměstnanci zde tak na základě přístupových práv získávají přístup k datům ze všech propojených informačních systémů, jako je například fakturační nebo docházkový.

co je marketingový informační systém

Marketingový informační systém je tedy ucelenou strukturou lidí a produktů ICT, které spolu vzájemně komunikují. Tato struktura je dále členěna do tří částí:

  • interní informační systém – přináší informace o výsledcích interních procesů (objednávkách, cenách, skladových zásobách či pohledávkách), je základem MIS a prezentuje interní informace,
  • marketingový zpravodajský systém – přináší informace o událostech, je souborem výstupů z informačních zdrojů získávaných o vývoji v tržním prostředí, orientuje se tedy spíš na budoucnost a predikci vývoje,
  • marketingový výzkum – analytická část struktury, která určuje, shromažďuje a vyhodnocuje informace kolem nějakého specifického problému.

Z uvedeného vyplývá, že marketingový informační systém zefektivňuje práci s interními i externími daty a zjednodušuje jejich další zpracování. Umožňuje pružněji reagovat na negativní dopady vývoje trhu a současně utváří příležitosti k dalšímu rozvoji firmy. Zaměřuje se tak na zisk, třídění a analýzu nebo vyhodnocení a distribucí informací.

Využití a výhody MIS

Výhody či využití marketingového informačního systému najdete zejména během plánování a řízení propagace. Dále během tvorby cenové a prodejní strategie nebo vytváření distribuční sítě, kde můžete využít zpracování informací o aktuální situaci napříč nejrůznějšími segmenty trhu. Mezi další využití MIS patří distribuce informačních materiálů a pomoc během organizace eventů. Obecně se pak jedná o:

  • monitorování s vyhodnocování výsledků prodejů, nákladů apod.,
  • podporu zákazníka,
  • automatizaci interních procesů,
  • personalizaci obsahu,
  • prognózy a předcházení potenciálním problémům,
  • propagaci a podporu prodeje.

Jak vybrat marketingový informační systém

Pokud jste se již pro nasazení marketingového informačního systému rozhodli, tak pravděpodobně stojíte před otázkou, který ze široké nabídky vybrat. Měli byste se rozhodovat zejména na základě vybavenosti firmy, počítačové gramotnosti zaměstnanců a také jejich počtu, respektive velikosti společnosti.

Konkrétní architektura MIS by měla být přizpůsobena typu rozhodnutí, které musejí marketingoví pracovníci vykonávat a přinášet jim přesně ten typ informací, jež potřebují ke své práci. Během tvorby zadávací dokumentace se tedy zaměřte na popis typu informací, který dostáváte a jejich frekvenci.

Za zvážení stojí také cloudové řešení marketingového informačního systému a integrace umělé inteligence, jež podporují další růst firmy a přinášejí nové možnosti do analytiky a práce s big data. Další volba se pak zabývá krabicovým řešením a řešením vytvořeným na míru konkrétním požadavkům, které ocení zejména větší firmy, jež nechtějí dělat kompromisy v podobě konkrétní funkcionality.

Pokud o tvorbě marketingového informačního systému uvažujete, tak nás neváhejte kontaktovat. Rádi pro vás navrhneme architekturu, která zapadne do struktury vašeho enterprise softwaru a splní všechny vaše požadavky.

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA