Výpis blogu

Obsah článku

Co je LMS a jaké výhody může přinést do vaší firmy?

E-learning a související systémy pro správu vzdělávání jsou efektivní náhradou klasické prezenční výuky i školení nebo kurzů. Stávají se proto stále častěji nedílnou součástí informačního systému firmy a doplňkem běžného vyučování. Co vše může LMS nabídnout a jaké výhody jeho integrace do firmy přináší?

Co je LMS?

LMS, z anglického Learning Management System, mají za úkol usnadnit řízení a správu výuky či jiné formy vzdělávání. K tomuto účelu využívají řadu integrovaných nástrojů, které slouží nejen ke komunikaci, ale i správě jednotlivých kurzů, vkládání výukových materiálů nebo organizaci lekcí.

LMS patří mezi základní nástroje elektronického vzdělávání, pročež bývají mnohdy označovány také jako e-learningové systémy. Mimo čistě distanční vzdělávání přitom efektivně napomáhají také během prezenční výuky, kde mohou být využity jako zdroj výukových materiálů či prostředek pro testování znalostí.

co je lms

Řada LMS systémů je volně k dispozici. Může je tak bezplatně využívat v podstatě kdokoli. Příkladem takového systému pro řízení výuky je Moodle. Mezi další LMS pak patří Blackboard či Fronter. S podobným výsledkem se ovšem dají využít i dnes populární MS Teams a Google Classroom.

Co umí LMS?

LMS tedy zprostředkovávají elektronickou formu vzdělávání, nezávisle na tom, zda se jedná o firmu nebo o školu či organizaci. Nabídnou přehlednou evidenci žáků účastníků kurzu, katalog výukových kurzů nebo správu studijních plánů.

Další vzdělávání zaměstnanců nebo studentů je tak díky LMS možné řídit a organizovat z jednoho místa. Získáte tak přehled nad jejich studijními plány, včetně hodnocení výsledků. Stejně tak LMS zprostředkovávají komunikaci mezi lektorem a účastníkem kurzu, čímž se eliminuje nutnost používání různých platforem.

Každému uživateli lze přidělit specifická práva. Snadno tak můžete vytvářet kurzy pro jednotlivá oddělení a následně k nim přiřadit pouze ty uživatele nebo pracovníky, kterých se dané školení týká. Zaměstnanci a žáci z druhé strany získávají ucelený přehled o tom, kdy se který kurz koná a co vše je třeba vykonat do další hodiny.

Díky tomu, že jsou LMS postaveny na webovém řešení máte navíc k těmto informacím přístup odkudkoli. Můžete si tak zkontrolovat výsledek testu či připomenout související termíny z počítače, mobilu, tabletu, domova nebo kanceláře.

Jaké výhody přináší integrace LMS do firmy?

Předchozí odstavce již zmínily, že jsou LMS přínosem pro firmy stejně jako pro školy. Připravené kurzy mohou nahradit úvodní školení zaměstnanců nebo testování znalostí BOZP. Daný kurz či virtuální učebna přitom stačí vytvořit pouze jednou a následně ji aktualizovat dle potřeby.

Tím se šetří náklady za lektora nebo čas zkušenějšího zaměstnance, který by nováčka musel zacvičovat. Do úspor je možné započítat i náklady za dopravu na školení. Díky tomu, že jsou LMS zprostředkovány online totiž zaměstnanci nemusí nikam jezdit a lekci zhlédnout podle svých časových dispozic.

Mezi výhody LMS tedy patří:

  • snížení náročnosti organizace jednotlivých kurzů,
  • úspora nákladů za lektora a cestování,
  • automatické vyhodnocování vzdělávacích plánů,
  • přehlednější správa kurzů i výsledků jednotlivých zaměstnanců,
  • neustálý přístup odkudkoli.

Systémy pro správu vzdělávání tedy obdobě jako ostatní informační systémy zvyšují efektivitu interních procesů a usnadňují další růst firmy. Každý pracovník i manažer přitom mají vždy přehled o tom, kdy se které školení koná a mohou tak lépe plánovat směny nebo si rozvrhnout čas při práci na projektu.

Pokud o zřízení vlastního LMS uvažujete, tak nás neváhejte kontaktovat. Rádi s vámi probereme koncept a navrhneme celý systém tak, aby plně korespondoval s vašimi interními procesy nebo standardy. 
 

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA