Výpis blogu

Obsah článku

Podnikové informační systémy (EIS) a jejich funkce

Podnikové informační systémy (EIS) představují efektivní nástroj pro operativní řízení podniků i organizací. Svou povahou usnadňují a zpřehledňují veškeré interní procesy, díky čemuž šetří nejen čas, ale i peníze. Co si pod pojmem podnikový informační systém představit a jaké jsou jeho konkrétní funkce?

Co je podnikový informační systém (EIS)?

Podnikový informační systém, někdy též EIS z anglického Enterprise Information System, podporuje a zefektivňuje funkci či workflow podnikových procesů a je nedílnou součástí projektového managementu. Podnikové informační systémy v sobě schraňují veškerá podniková data, delegují je mezi další informační systémy a usnadňují správu veškerých informací, které podniky a organizace potřebují ke svému fungování.

EIS je tedy speciální typ informačního systému (IS), který je prioritně určen pro větší podniky skládající se z množství oddělení nebo pracovišť. Právě díky tomuto IS spolu jednotlivá oddělení mohou efektivně spolupracovat a vždy využívat všechna potřebná data nebo informace.

S růstem firmy se tak podnikový informační systém stává její stále potřebnější a nedílnou součástí. Současně nebrání dalšímu rozvoji ku příkladu v rámci expanze na mezinárodní trh. EIS vám zkrátka umožní zpracovat mnohem větší množství dat než klasické tabulky nebo tužka a papír.

co je podnikový informační systém

S tím se pojí zejména vyšší kvalita služeb a přehled nad všemi sklady, zaměstnanci i účetnictvím. Ke každému tomuto sektoru můžete využívat speciální informační systém (skladový, docházkový nebo fakturační) a ten propojit s podnikovým informačním systémem. Díky této integraci budete mít všechna data vždy pohromadě.

Vstup, respektive data, můžete do systému vkládat ručně i prostřednictvím automatizace. Tedy na základě zpracování předchozích dat nebo speciálních algoritmů zaměřených na zjednodušení práce, kterou byste za jiných okolností museli vykonávat ručně – třeba zpracování štítků na balíky.

Členění podnikových informačních systémů

Informační systém podniku se obecně člení do dvou větví, na ekonomickou a ERP. Na ty navazují i další informační systémy – každý zaměřený na nějakou specifickou oblast. Patří sem zmíněné docházkové a fakturační systémy, ale i HRM nebo CRM a mnoho, mnoho dalších.

ERP systémy přitom utváří jakýsi základ podnikové infrastruktury. V mnoha případech přitom bývají pokládány přímo za podnikový informační systém jako takový. ERP jsou ovšem již zaměřeny přímo na plánování lidských zdrojů a organizaci lidské práce.

Struktura EIS

Podnikové informační systémy jsou tvořeny čtyřmi základními prvky:

 • informační a komunikační technologie,
 • data a informace,
 • lidé (pracovníci a zákazníci),
 • procesy.

První bod označuje software a hardware, který potřebujete k tomu, abyste IS vůbec mohli spustit. Jedná se v podstatě o technické řešení problematiky. Jádrem podnikového informačního systému jsou data. Pokud nebudete mít k dispozici dostatek dat, tak v podstatě EIS ani nepotřebujete, jelikož pro něj nebudete mít využití a interní procesy zvládnete organizovat i bez něj.

Patří sem samozřejmě také lidé/pracovníci, kteří se systémem pracují. Vkládají do něj data, analyzují je či využívají k organizaci. Tito lidé, ať už přímo pracovníci nebo zákazníci, kteří například do eshopu zadají objednávku, jsou tedy nositelem informací, bez nichž by celý systém opět nemohl fungovat.

Posledním bodem jsou jednotlivé procesy a principy, na kterých je EIS postaven. Příkladem zde může být sběr, uchování a zpracování informací. Zajetý systém či postup, kteří pracovníci musí dodržovat k tomu, aby se dočkali kýženého výsledku. Zde je na místě zmínit i moderní technologie, jako je umělá inteligence a produkty IoT.

Umělá inteligence posouvá ještě o kousek dál možnosti analytiky a vytváří určitou konkurenční hodnotu. Prostřednictvím AI a strojového učení totiž budete schopni mnohem lépe odhadnout poptávku, případně zhodnotit efektivitu práce jednotlivých zaměstnanců.

Senzory Internetu věcí neboli IoT zase umožní analyzovat i místa, ke kterým byste za běžných okolností neměli přístup. Jedná se o další zdroj dat, která můžete dále rozebírat a zohlednit při reportování. Příkladem zde může být přehlednější správa firemních vozidel.

Funkce podnikových informačních systémů

Předchozí odstavce již zmínily řadu výhod, které implementace podnikových informačních systémů přináší. Mezi ty hlavní patří přehlednější a efektivnější práce s informacemi. S tím souvisí zvýšení konkurenceschopnosti a prostor pro další růst firmy.

Funkcionalita EIS se dále zabývá těmito obory:

 • sběr a uchování dat,
 • přenos dat,
 • zpracování dat (například stav skladu),
 • plánování docházky a dalších firemních procesů,
 • simulace a předvídání (například poptávky),
 • komunikace (napříč odděleními i mezi členy týmu),
 • poskytování dat (export reportů).

Podnikový informační systém na zakázku

Při výběru podnikového informačního systému byste měli zvážit řadu výběrových kritérií a seřadit si je podle důležitosti. Měli byste brát v potaz dosaženou úroveň firmy, povahu interních procesů, projekční metodologii, nároky na aplikační software a cenu za zhotovení.

Ta je u podnikových informačních systémů na zakázku typicky vyšší než u takzvaných krabicových řešení. Na druhou stranu se však tímto řešením vyhnete případné nestabilitě systému a zajistíte si maximální individualitu produktu.

S využitím nejmodernějších technologií se navíc tato cena může výrazně snížit, přičemž získáte architekturu, která bude již od začátku počítat se všemi vašimi požadavky, integrací nejmodernějších technologií a uživatelským rozhraním, které zapadne do firemního portfolia. Pokud o tvorbě podnikového informačního systému na zakázku uvažujete, tak nás neváhejte kontaktovat. Rádi s vámi celý koncept projdeme a navrhneme vhodné řešení.
 

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA