Výpis blogu

Obsah článku

Kdy a proč zvolit informační systémy pro řízení výroby?

Efektivní řízení výroby či výrobních procesů je komplexní činnost, která vyžaduje zpracování a analýzu hromady dat. Jen málokdo pak dosáhne kýženého výsledku bez informačního systému, který řízení výroby alespoň minimálně automatizuje. Pokud vás tato myšlenka zaujala, tak si pročtěte náš přehled, jak může informační systém pro řízení výroby pomoci i ve vaší firmě.

Proč zvolit informační systém pro řízení výroby?

Cílem a smyslem informačních systémů pro řízení výroby je usnadnit vytváření strategie plánování a řízení výroby nebo výrobních procesů. Toto plánování může být krátkodobé i dlouhodobé s možností vytváření prognóz pro další vývoj společnosti nebo volných kapacit pro nové zakázky.

Informační systém pro řízení výroby tedy určuje směr dalšího rozvoje společnosti a vytváří prostor pro budoucí expanzi. Pracují s ním zaměstnanci napříč celou hierarchií, od marketérů, přes výrobního manažera až po běžné pracovníky, kteří jej využívají v rámci vykazování své činnosti.

Komplexní propojení všech informačních systémů podniku

Z toho vyplývá, že tento enterprise software úzce spolupracuje s dalšími systémy, například personálním, docházkovým nebo fakturačním. Předkládá přehled o rozpracované výrobě, podklady k řízení nákupu potřebného materiálu a komunikuje se systémy dodavatelů, díky čemuž zajišťuje plynulý chod výroby.

Informační systém pro řízení výroby tak představuje jakýsi most mezi podnikovým informačním systémem a technologickými či interními procesy, mezi něž patří ku příkladu zmíněná fakturace či reportování aktuálního stavu jednotlivých pracovních postupů.

informační systémy pro řízení výroby

Všichni, kdo do něj mají přístup, tak doslova na pár kliknutí získávají přehled o aktuálním dění na pracovišti, a to v reálném čase. Přístupy k datům přitom můžete rozdělit do přehledné hierarchie a zajistit si tak, že se k citlivým informacím dostanou pouze povolané osoby.

Díky pravidelnému monitorování můžete všechny probíhající procesy optimalizovat ještě v jejich průběhu a vyhnout se například nedodržení termínu nebo snížit případné náklady, s nimiž se v základu nepočítalo. Současně tímto způsobem automatizujete řadu pracných, respektive časově náročných činností a získáte prostor k využití kapacit příslušných zaměstnanců na jiných, zásadnějších úkolech.

Výhody a využití informačních systémů pro řízení výroby

Informační systémy pro řízení výroby můžete využít k:

  • analýze okolního prostředí,
  • analýze vnitřních zdrojů a znalostí,
  • analýze konkurence.

Máte tak vždy po ruce všechny potřebné informace k tomu, abyste mohli zhodnotit nejen aktuální stav výrobních procesů, efektivitu výrobních postupů a své postavení na trhu. Mimo informace v reálném čase systémy pro řízení výroby umožňují také zpětný monitoring, jenž usnadní porovnání napříč uplynulými kvartály a podobně.

S implementací tohoto systému tak získáte:

  • plnohodnotné využívání potenciálu výroby,
  • maximální kontrolu nad průběhem výroby,
  • snížení chybovosti výroby,
  • přehled nad vytížeností strojů,
  • prostor pro efektivnější plánování zakázek.

Díky tomu zrychlíte výrobní procesy a budete mít neustálý přehled nad potenciálem jednotlivých výrobků – zda jsou spíše prodělečné nebo výdělečné. V kombinaci s moderními technologiemi, jako je například IoT nebo umělá inteligence navíc též příležitost ke sledování strojů a procesů, k nimž jste v minulosti neměli dostatek dat nebo prostředky pro jejich zpracování.

Pokud vás informační systémy pro řízení výroby zaujaly, tak nás neváhejte kontaktovat. Rádi s vámi probereme celý koncept a navrhneme řešení, které bude přesně opisovat interní požadavky vaší firmy.
 

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA