Výpis blogu

Obsah článku

Využití umělé inteligence (nejen) v podnikání

Artificial Intelligence (AI), česky umělá inteligence, je souhrnný název pro stroje a systémy vytvořené za účelem efektivního provádění úkolů a usnadnění lidské práce. Principem fungování napodobuje funkci lidské inteligence a umožňuje tak strojům samostatně přemýšlet a rozhodovat.

Potenciál umělé inteligence je takřka neomezený, své využití proto nalezne v nejrůznějších oblastech života, ať už ve zdravotnictví, podnikání nebo v mobilních telefonech. Následující řádky se pokusí objasnit, co termín umělá inteligence znamená a uvést příklady jejího využití.

Umělá inteligence se postupem času stala běžnou součástí našich životů. Na ní postavené technologie využíváme takřka každý den, ať už v rámci práce s e-mailovým klientem Gmail, který AI využívá pro rozpoznávání spamu, nebo při fotografování mobilním telefonem. Řada uživatelů si proto ani neuvědomuje, jak moc mu její produkty usnadňují život. Svou povahou tvoří základní stavební kámen inovací, jelikož její využití může v mnohých případech přinést zcela nové hledisko na danou problematiku. Jak tedy umělá inteligence pomáhá?

co je umělá inteligence

Co je umělá inteligence (AI)

Pojem umělá inteligence zastřešuje obor informatiky, který se zabývá tvorbou strojů a vývojem systémů pro řešení komplexních úloh nejrůznější povahy. Vychází z principů lidské inteligence a, stejně jako člověk, má potenciál pro další zlepšování a zefektivnění činnosti. K tomuto účelu využívá, podobně jako lidé, informace, se kterými pracuje. Jinými slovy se učí ze svého vlastního plnění úkolů a tyto poznatky dále uplatňuje v následujících zadáních.

Příkladem mohou být chatboti na e-shopech, kteří dnes stále častěji nahrazují zákaznickou podporu řízenou lidmi. Díky AI mohou vést plynulou konverzaci se zákazníkem, a to v podstatě 24/7. To zajišťuje nepřetržitý servis a maximální péči o klienty. Chatbot ovšem není jediným příkladem využití umělé inteligence. AI pohání také virtuální asistenty jako je Siri, Alexa nebo Asistent Google.

Co dalšího umělá inteligence umí? Hraje důležitou roli při zpracování velkých objemů dat, se kterými zvládne pracovat nejen rychleji, ale i v takovém množství, které by člověk za normálních okolností nebyl schopen pojmout. To může znamenat zásadní konkurenční výhodu například z hlediska předpovědi vývoje trhu prostřednictvím obchodních analýz. Využití AI dále souvisí s logistikou, robotikou a zpracováním přirozeného jazyka umožňující funkci tlumočníků a překladačů.

Umí ovšem pracovat také s obrázky. Prostřednictvím Google Lens dokáže najít relevantní návrhy k nahranému snímku nebo na Facebooku rozpoznat jednotlivé části fotografií. Z uvedeného již tedy vyplývá hlavní smysl umělé inteligence, kterým není ovládnutí světa, jež bývá předmětem řady scifi románů, nýbrž usnadnění plnění úkolů. Nevýhodou ovšem může být výpočetní náročnost při využívání klasické firemní infrastruktury, tedy bez využití cloudu. Překážkou může být také složitost sestavení, ke kterému je vhodné využít služeb profesionálů.

Využití umělé inteligence

Po zodpovězení otázky, co pojem umělá inteligence znamená, je nyní na místě uvést příklady jejího využití. V obecné rovině může AI pomoci zejména u opakovaných činností (automatizace), například při plánování schůzek, nebo při vyřizování e-mailů. Její největší výhodou je schopnost rychlého zpracování a pochopení většího množství dat, ve kterých dokáže nalézt opakující se vzorce.

Díky tomu dokáže předpovídat vývoj událostí, ku příkladu nadcházející útraty zákazníků. Využití umělé inteligence v podnikání tak přináší určitou konkurenční výhodu. O efektivitě tohoto řešení vypovídá i využití AI velkými hráči na trhu. Třeba Netflix ji používá k individuální nabídkám pro svém klienty, jeho tržby díky tomu stouply o 25 %.

Umělá inteligence tak v e-shopech a dalších formách podnikání může pomoci s optimalizací nabídky a cen na základě aktuální poptávky zákazníka. Umožňuje rozpoznávat hlas, nebo obličej. Může ovšem také posloužit jako prostředek pro tvorbu virtuální reality.

Průzkum z roku 2017 pak využití umělé inteligence zaznamenal zejména v následujících úkolech:

  • při detekci či odstranění narušení zabezpečení,
  • při řešení problémů uživatelů s technologiemi (zákaznická podpora),
  • zefektivnění řízení výroby,
  • kontrola dodržování interních postupů.

Hlavní výhoda umělé inteligence pak spočívá v cenové dostupnosti výkonného systému. V kombinaci s cloudem tak nabízí takřka neomezené výpočetní prostředky, které jsou cenově dostupné i pro začínající podnikatele a startupy. Marketing a byznys ovšem nejsou jediné oblasti, kde může umělá inteligence pomoci. Jejích služeb často využívají také zdravotníci a farmaceuti. AI zde napomáhá rozpoznání rakoviny, stejně jako efektivnější léčbě. 

Pokud i vy uvažujete o začlenění prostředků umělé inteligence do svého podnikání, nebo projektu, zkuste využít naší bezplatné konzultace, kde můžeme probrat konkrétní AI řešení, šité vám na míru a následně pomoci s jeho realizací.

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA