Výpis blogu

Obsah článku

Co je WebView a jaký je rozdíl mezi hybridní aplikací a PWA?

Svět webového a mobilního vývoje nabízí mnoho technologií i přístupů k vývoji. Pojí se proto se spoustou pojmů, které mohou být pro nezasvěceného velice matoucí. Cílem dnešního příspěvku je některé z těchto pojmů osvětlit. Prozradíme vám, co je WebView i v čem spočívá rozdíl mezi hybridní a progresivní webovou aplikací (PWA).

Co je WebView?

WebView je speciální komponenta mobilních aplikací. Dokáže přímo v aplikaci zobrazovat webový obsah, aniž byste museli přecházet do prohlížeče.

V souvislosti s WebView se můžete setkat také s pojmem „prohlížečová komponenta“, jelikož v podstatě nahrazuje funkci webového prohlížeče. Na rozdíl od prohlížeče je však přirozenou součástí uživatelského rozhraní aplikace – je mu přizpůsobena.

V praxi se hojně využívá v kombinaci s nativními mobilními aplikacemi. Obsah WebView zde však přesto běží v HTML, CSS a JavaScriptu – tedy s využitím webových technologií. Díky tomu mají aplikace přímý přístup i k textům či obrázkům, které nejsou uložené na serveru aplikace.

Využití WebView

Odpověď na otázku, co je WebView, již částečně odhalila možnosti využití této komponenty. Dobrým příkladem z praxe jsou zde sociální sítě. Když na Facebooku nebo Twitteru kliknete na odkaz u některého z příspěvků, tak na vás vzápětí vyskočí okno s daným článkem nebo webem. Odkaz se neotevře ve webovém prohlížeči, který běžně používáte, nýbrž přímo v aplikaci Facebooku/Twitteru.

hybridní aplikace vs. pwa

Díky WebView tak můžete svým uživatelům a návštěvníkům zobrazovat webový obsah, aniž by museli opustit vaši aplikaci.

Pro své vlastnosti se pak WebView hojně používá také jako prostředek k zobrazení reklam. Mnohem zajímavější je ovšem jeho nejkomplexnější využití, a sice vývoj takzvaných hybridních aplikací.

Vývoj hybridních aplikací a WebView

Hybridní aplikace stojí na pomezí mezi webovými stránkami a mobilní aplikací. Jejich základem je technologie WebView. Veškerý svůj obsah tedy načítají z webu, avšak chovají se jako běžná nativní aplikace.

Výhodou vývoje hybridních aplikací je bezpochyby cena, jelikož WebView můžete použít i na stávající web. Odpadají tedy náklady za vývoj.

Co je PWA?

Výše uvedená výhoda v podobě úspory  nákladů na vývoj mobilních aplikací pak nesouvisí pouze s WebView a hybridními aplikacemi, ale i s PWA neboli progresivními webovými aplikacemi.

PWA podobně jako hybridní aplikace slouží jako alternativa k nativním aplikacím. Jedná se o specifickou technologii, která z webu dělá mobilní aplikaci – není zde zapotřebí WebView komponenta. PWA zkrátka načte data z původního webu, uloží si je a dál už běží jako klasická aplikace. Podobně jako nativní aplikace tedy umožňuje práci bez připojení k internetu a je zpřístupněna prostřednictvím ikony na ploše.

Největší výhodou PWA je bezpochyby zmíněná úspora nákladů – platíte totiž pouze za jeden vývoj pro všechna zařízení (telefony, tablety nebo počítače). Kromě toho nabídne rychlejší načítání než klasický web a pro její spuštění nemusíte nic stahovat z Google Play ani App Store.

Vývoj progresivních webových aplikací vs. hybridní aplikace

Progresivní webové aplikace a WebView mají mnohé společného. Stejně tak se ovšem v mnohém liší. Zatímco PWA patří mezi nejmodernější technologie, které mají zálusk na majoritní postavení nativních aplikací, WebView figuruje na pozici šikovného řešení pro prezentaci webového obsahu i jako prostředek k rychlému vytvoření mobilní aplikace.

Jeden z rozdílů mezi PWA a hybridními aplikacemi spočívá v principu tvorby. Hybridní aplikaci můžete vytvořit jako nadstavbu na stávající web. Není tedy nezbytně nutné měnit kód webu, případně webové aplikace. Progresivní webové aplikace oproti tomu musíte v případě přechodu psát celé znovu. To se logicky pojí s vyššími náklady.

PWA jsou však na druhou stranu svižnější a podobnější klasickým mobilním aplikacím. Navíc fungují všude stejně. Díky tomu, že pro všechny platformy použijete stejný kód, nemusíte doplňovat mobilní funkce, jako je tomu u WebView a hybridních aplikací.

Konečná volba formy samozřejmě záleží na vás a vašem projektu. Pokud potřebujete s výběrem vhodné technologie a realizací aplikace pomoct, tak nás neváhejte kontaktovat. Probereme s vámi váš koncept a postaráme se o celý vývoj.

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA