Výpis blogu

Obsah článku

Vývoj hybridní aplikace pro podnikání, srovnáme pro a proti

Mobilní aplikace patří mezi největší trendy jednadvacátého století. Pro miliardy lidí se staly nedílnou součástí každodenního života a postupně si vybudovaly pevné místo i v podnikatelském světě. Dnes jsou mobilní aplikace pro iOS i Android hojně využívány nejen k zefektivnění interních firemních procesů, ale také jako elegantní nástroj pro propagaci byznysu.

Pokud jste se i vy rozhodli pro vývoj vlastní aplikace pro podnikání, budete dříve či později postaveni před otázku, kterou formu aplikace zvolit. Dnes si společně posvítíme na takzvané hybridní aplikace, podíváme se na jejich klady a zápory a porovnáme je s dalšími možnostmi.

co je hybridni aplikace podnikani

Co jsou hybridní aplikace?

Hybridní aplikace představují mezistupeň mezi nativní mobilní aplikací a webovou aplikací, a proto je nejprve nutné pochopit, v čem se tyto dvě formy liší.

Nativní mobilní aplikace

Pojem nativní aplikace označuje software, který je vyvíjený pouze pro jednu platformu (v tomto případě operační systém) a jsou kódované prostřednictvím daného programovacího jazyka.

Pokud tedy například chcete vyvíjet nativní aplikaci pro Android, potřebujete vývojáře, který ovládá jazyk Java (případně další jazyky, které nativní vývoj umožňují). V případě, že chcete vytvořit aplikaci pro iOS (iPhone) pak potřebujete vývojáře, který ovládá jazyk Objective-C.

Z toho vyplývá, že pokud potřebujete aplikaci zpřístupnit uživatelům obou operačních systémů, je nutné pro každý systém vytvořit aplikaci zvlášť. To znamená, že máte dvojnásobné náklady – platíte 2x za návrh UI/UX designu, 2x za vývoj, 2x za údržbu atd.

Webové aplikace

Právě vyšší náklady pak řeší webové aplikace, které jsou multiplatformní – můžete je spustit na jakémkoli zařízení s webovým prohlížečem a připojením k internetu, přičemž platíte pouze jeden vývoj.

Objektivně je však nutné zmínit také fakt, že webové aplikace oproti nativním aplikacím uživatelům nepřináší takový výkon a rychlost odezvy. To může mít záporný vliv na uživatelský zážitek a odradit zákazníky.

Hybridní aplikace

Hybridní aplikace jsou ideální volbou, pokud hledáte kompromis mezi oběma řešeními. Stejně jako v případě webových aplikací jsou zde využívány technologie jako HTML, CSS a JavaScript. Ty pak doplňuje takzvané WebView, komponenta, která umožňuje zobrazovat webový obsah uvnitř mobilní aplikace.

Právě díky WebView tak můžete v mobilní aplikaci zobrazovat obsah z internetu a současně využívat nativní funkce systému (přístup k fotoaparátu, GPS, notifikace, ...) – kterými webové aplikace neoplývají.

Kód je v tomto případě napsán pouze jednou a následně konvertován pro všechny platformy. Náklady jsou tedy nižší než v případě vývoje nativní mobilní aplikace, ale výkon i související funkce zůstávají částečně zachovány.

Díky tomu, že aplikace vypadá a funguje na všech zařízeních stejně, je navíc usnadněn přechod mezi tabletem, počítačem nebo smartphonem. Uživatel si tak nemusí zvykat na odchylky v prostředí.

Zároveň je tím odstraněna problematika volby, pro který operační systém aplikace vyvíjet, s hybridní variantou můžete jednoduše vyvíjet pro všechny a nabídnout svůj nástroj všem, ať už fungují na jablečné platformě, nebo Androidu.

Výhody hybridních aplikací

Hybridní aplikace je tedy kombinací toho nejlepšího z webové a nativní varianty. Jejich vývoj snižuje nejen nároky na čas (a tím i peníze), ale i na znalosti tvůrců aplikací, jelikož se nemusí učit nativní jazyk pro každou platformu.

Oproti nativním aplikacím je tedy jejich vývoj mnohem levnější, výkonově jsou ovšem výše než aplikace webové. Hybridní aplikace mohou být, stejně jako standardní mobilní aplikace, distribuovány pomocí obchodů jako je Google Play a AppStore, díky čemuž mohou oslovit větší počet uživatelů. Mezi další výhody hybridní aplikace můžeme řadit:

 • současný vývoj pro všechny platformy,
 • snazší údržba a testování,
 • nutnost pouze jednoho vývojového týmu,
 • stejný obsah pro aplikace i web,
 • stejné funkce na různých operačních systémech,
 • ušetřený čas může být využit pro zavádění nových a vylepšování původních funkcí,
 • nižší náklady na vývoj.

Nevýhody hybridní aplikací

I zde ovšem existuje řada úskalí, která mohou naopak od vývoje hybridní aplikace odradit. Patří mezi ně:

 • pomalejší zpracování složitějších dotazů – jsou přesunuty na server,
 • hybridní aplikace nemají přímý přístup k hardwaru zařízení, jsou tedy závislé na pluginech,
 • nižší míra personalizace – hybridní aplikace se složitěji přizpůsobují designovým požadavkům různých platforem,
 • vývojové technologie (knihovny a frameworky), musí být kompatibilní s aktuální verzí OS.

Největším problémem, spojeným s vývojem hybridní aplikace, tak zůstává fakt, že takto vytvářený nástroj nemá přímý přístup k hardwaru (například fotoaparát, čtečka otisku prstu). Pokud tedy neexistuje plugin, který by toto spojení zprostředkoval, není šance, že by aplikace mohla danou funkci využívat.

Jak funguje hybridní aplikace?

Předchozí odstavce již nastínily, jak hybridní aplikace fungují. K jejich vývoji jsou využívány webové technologie, mezi které patří JavaScript, HTML či CSS. To vše jsou ovšem nástroje, se kterými mobilní systém neumí sám od sebe pracovat.

Musí být, proto proloženy mezivrstvou, jež je přeloží do nativního jazyka iOS nebo Androidu. Samotná hybridní aplikace potom běží v takzvaném WebView a díky připojeným pluginům využívá nativní funkce zařízení.

Na rozdíl od webové aplikace tak dokáže využívat většinu hardwarových komponent. Umožňuje proto ovládání fotoaparátu apod.

vývoj aplikace podnikání
Struktura hybridní aplikace - zdroj

Příklady hybridních aplikací

Výhody hybridních aplikací již v minulosti ocenilo mnoho úspěšných firem a projektů. Proto se s příklady fungování této formy softwaru můžete setkat i v praxi. Mezi nejvýznamnější hybridní aplikace patří:

 • Instagram,
 • Evernote,
 • Uber,
 • Trello,
 • Basecamp.

Technologie a frameworky pro vývoj hybridních aplikací

K nejvýznamnějším technologiím, určeným k vývoji hybridních aplikací bezpochyby patří React Native, framework vyvinutý společností Facebook (Meta), který slouží k vytváření hybridních aplikací pomocí JavaScriptu a komponent založených na knihovně React.

Dalším hojně užívaným nástrojem je Ionic, open-source framework postavený na HTML, CSS a JavaScriptu. Využívá framework Angular a Apache Cordova, přičemž Apache hraje roli prostředníka při zobrazení aplikace v komponentě WebView.

Je vaše aplikace vhodná pro hybridní vývoj?

Každá aplikace, ať už nativní, webová či hybridní má své klady a zápory. Nabízí se tedy otázka, kterou variantu, ke kterým cílům zvolit. Určitou nápovědou mohou být již nastíněné kladné a záporné stránky hybridní aplikace. Z nich vyplývá, že se jedná o řešení vhodné pro aplikace:

 • bez složitého vykreslování grafiky (například 3D modely a hry),
 • bez velkého množství položek (záleží na typu, ale obecně v řádech desetitisíců),
 • na focení a odesílaní obrázků,
 • sloužící k jednoduché komunikaci,
 • ovládající SmartHome.

Jsou také vhodné pro jednoduché, nenáročné hry. Naopak problém může nastat v případě složitých her, 3D grafiky, většího množství položek bez připojení k internetu, nebo při nahrávání a střihu videa.

Pokud si stále nejste jisti, že je pro vás hybridní aplikace ta nejvhodnější varianta pro vlastní vývoj, zkuste využít naši bezplatnou konzultaci, v rámci níž vám s výběrem i celým řešením rádi pomůžeme.

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA