Výpis blogu

Obsah článku

Co je podnikový software a proč byste o něm měli přemýšlet?

Informatika a moderní technologie každodenně ovlivňují osobní i pracovní život většiny současné populace. Postupně se integrují do všech oblastní či oborů a usnadňují širokou škálu běžných činností. Jedním takovým výdobytkem doby je i podnikový software, který podnikům usnadňuje jejich řízení a všechny související činnosti. Co si pod pojmem „podnikový software“ představit a proč byste o jeho implementaci měli přemýšlet?

Co je podnikový software?

Podnikový software, někdy též enterprise software, jsou stručně řečeno všechny programy a webové aplikace využívané v rámci firmy nebo společnosti, které podporují a zefektivňují řízení či fungování podniku. Podílejí se na řízení interních procesů, správě zdrojů, skladů nebo docházky, objednávek u dodavatelů či na přípravě mzdy.

Dobře zpracovaný podnikový software výrazně zvyšuje konkurenceschopnost podniku a vytváří zázemí pro jeho další růst. Enterprise software je zkrátka obecný termín, který zastřešuje řadu dalších subsystémů a informačních systémů, mezi něž patří:

  • Systémy pro správu lidských zdrojů (HR) se již podle názvu zabývají řízením veškerého lidského kapitálu v rámci firmy. Jejich integrace proto zefektivňuje analytiku produktivity zaměstnanců i celých oddělení. Usnadňují též přijímání nových zaměstnanců a správu jejich dalšího rozvoje.
  • LMS má za úkol usnadnit řízení a správu dalšího vzdělávání zaměstnanců, například organizaci školení nebo doplňování souvisejících znalostí a dovedností.
  • Docházkový systém je chytrou náhradou klasického docházkového systému ve formě tabulek nebo píchaček. Z toho vyplývá, že eliminuje potřebu ručního zapisování příchodů, odchodů a přestávek.
  • Fakturační systém je soubor nástrojů určených k tvorbě a správě faktur nebo daňových dokladů. Účetnictví je tak s fakturačním systémem mnohem přehlednější.
  • Mzdový informační systém, který slouží k efektivnějšímu zpracování mezd, přehlednějšímu přidělování odměn a finančním nebo nefinančním výhodám. Jedná se o efektivnější náhradu za ruční zadávání mezd.
  • Software pro projektové řízení je určený k plánování projektů a zdrojů. Přináší vždy aktuální stav plnění jednotlivých úkolů i finančních zdrojů. Můžete s ním také plánovat směny a přehledněji pracovat s volnými kapacitami v rámci týmu.
  • Nástroje pro automatizaci e-mail marketingu čili podnikový software specializující se na rozesílání a analytiku newsletterů a e-mailové komunikace obecně.

Podnikový software se tedy skládá z mnoha podkategorií, které dohromady vytváří informační systém podniku. Funkce řady z nich se prolíná a vzájemně doplňuje. Maximální přínos tak produkují až jako celek.

Využití podnikového softwaru

Využití podnikového softwaru spočívá právě v jeho integraci, která umožňuje efektivněji organizovat data a současně je analyzovat nebo exportovat do přehledných reportů. Všechny potřebné informace jsou přitom typicky dostupné online, což znamená, že k nim pověření pracovníci mají přístup odkudkoli a kdykoli.

co je podnikový software

Vhodně navržená architektura enterprise softwaru pracovníkům navíc usnadňuje sžití s interními procesy firmy a vytváří standardy pro práci s daty nebo dokumenty. Využití i výhody podnikového softwaru zkrátka spočívají  v usnadnění řízení podniku a správy jeho procesů.

Jak a podle čeho vybrat podnikový software?

Z výše uvedeného již vyplynulo, že by měl podnikový software zapadnout do komplexu programového vybavení firmy. Měl by opisovat potřeby firmy i její strategii a svou povahou pomoct naplnit krátkodobé i dlouhodobé cíle podniku. Jinými slovy by měl váš podnikový software splňovat individuální požadavky na funkcionalitu i bezpečnost dat.

Na trhu najdete řadu již připravených řešení, které můžete těmto požadavkům přizpůsobit, případně zvolit vlastní vývoj enterprise softwaru, který bude již od začátku vyvíjen podle vašich představ. Konkrétní volba záleží na vás a hlavně povaze vašeho podnikání. V případě, kdy využíváte standardizované postupy, pro vás pravděpodobně bude krabicové řešení dostačující.

V rámci moderních řešení můžete počítat i s výhodami, které přináší cloud computing, jako je škálovatelnost a úspora nákladů na provoz či údržbu infrastruktury. Při rozhodování berte v potaz také výdaje za školení zaměstnanců, jež může být zásadní pro efektivní manipulaci se softwarem.

Pokud máte zájem o tvorbu některé formy podnikového softwaru, tak nás neváhejte kontaktovat. Rádi se chopíme celého vývoje a navrhneme pro vás atraktivní řešení na míru tak, aby splňovalo všechny vaše požadavky a maximálně zefektivnilo řízení či správu podniku.
 

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA