Výpis blogu

Obsah článku

Linkbuilding v praxi: strategie získávání zpětných odkazů

Linkbuilding neboli získávání zpětných odkazů je hojně využívaná SEO technika určená ke zlepšování pozic ve výsledcích vyhledávání a s tím i zvyšování organické návštěvnosti webu. Pojďme si společně objasnit, co to vlastně ten linkbuilding je a představit některé jeho populární strategie.

Interní linkbuilding

Každá webová stránka se skládá z odkazů (anglicky links). Tyto odkazy mohou mít dvojí podobu – interní a externí. Interní odkazy slouží k propojení jednotlivých podstránek (kontakty, nabídka služeb, příspěvky na blogu, …) nebo multimédií v podobě ilustračních obrázků a videí.

Jsou tedy jakousi navigací, která nám, jakožto uživatelům, umožňuje pohodlně procházet veškerý obsah webu. Stejný smysl mají interní odkazy také pro crawlery, nástroje procházející webové stránky kvůli jejich indexaci – aby byly dohledatelné ve vyhledávačích, jako je Google, Bing nebo Seznam.

interní linkbuilding

Odkazy mezi jednotlivými stránkami by měly být relevantní, tedy utvářet cestu mezi místy, které se sebou nějakým způsobem souvisejí – navazují na sebe nebo se zabývají podobným tématem. Příkladem může být příspěvek na blogu o zdravé výživě, jenž odkazuje na doplňkový prodej.

Jednotlivé stránky přitom mají určitou hodnotu (link-juice), která se interními odkazy přenáší. Autorita jednoho příspěvku se tak může pozitivně projevit ve výsledcích vyhledávání (SERPu) u druhého.

Externí odkazy na rozdíl od interních vedou na stránky mimo vlastní doménu. Můžeme se s nimi setkat například na stránkách se seznamem referencí. Externí odkazy vedoucí z cizího webu na ten náš se pak označují jako zpětné (backlinks) a jsou jedním z nejdůležitějších off-page SEO faktorů.

Co je to linkbuilding

Linkbuilding je souhrnné označení pro techniky či nástroje zajišťující provázanost vlastního obsahu a zisk zpětných odkazů z jiných webových stránek. Právě backlinky přitom představují důležitý faktor, který ovlivňuje hodnotu (PageRank) jednotlivých stránek. Proč?

co je linkbuilding

Nahlížejme na backlinky jako na doporučení. Doporučení, které jsme od zdrojového webu obdrželi za kvalitní příspěvky nebo služby, jež nabízíme. Google zpětné odkazy bere jako určitý důkaz kvality, a proto jim přikládá takový význam při hodnocení webových stránek.

Snaží se tvůrce přimět ke kvalitnějšímu obsahu, který bude relevantní na uživatelské dotazy a přinese jim nějaký užitek. Přínosné příspěvky by tak dle jeho logiky měly být odměněny zpětnými odkazy z jiných webů a s tím i lepším umístěním v SERPu.

SEO a zpětné odkazy

Důraz na uživatelský zážitek ovšem v počátcích nepřinesl kýžený výsledek. Začaly vznikat weby (link farmy), které měly sloužit pouze pro umisťování zpětných odkazů a partnerství v podobě výměny odkazů mezi nesouvisejícími weby. I méně kvalitní stránky se tak mohly celkem snadno dostat na přední stránky výsledků vyhledávačů.

To se ovšem změnilo s příchodem roku 2012, kdy Google vydal aktualizaci Penguin, jež už tolik nehleděla na množství backlinků, jako spíš na jejich kvalitu. Začaly se rozlišovat takzvané přirozené a nepřirozené odkazy, přičemž bývá odhalení druhé zmíněné formy trestáno penalizací webu.

Dnešní linkbuilding by se tedy měl soustředit zejména na tematicky příbuzné weby s kvalitním obsahem. Získávání zpětných odkazů se v důsledku toho stalo skutečně časově náročnou disciplínou, která vyžaduje kreativitu a v mnoha případech také dost peněz. Rovněž úzce souvisí s content managementem, jež by měl zajistit právě přirozené sdílení.

Současně bychom se na linkbuilding neměli dívat pouze z pohledu SEO. Backlinky mohou přinést čtenáře z jiných webů a být dalším zdrojem přirozené (organické) návštěvnosti.

Při správné linkbuildingové strategii se tedy zvýší povědomí o webu a zlepší umístění v SERPu. Efektivitu svého počínání pak můžeme sledovat například v Google Analytics, kde by měla vzrůst návštěvnost ze segmentu referral.

Techniky a strategie pro linkbuilding

Výše uvedené odstavce již naznačily, že je linkbuilding dlouhodobý proces, který vyžaduje postupný rozvoj autority webu. Nemělo by se proto jednat o jednorázovou záležitost, kdy za měsíc získáme 50 nových zpětných odkazů.

Základem by měl být kvalitní obsah, ať už v podobě blogu, návodů nebo sekcí s často kladenými otázkami. Zkrátka je důležité, mít co nabídnout a následně začít budovat své odkazové portfolio. Užitečným nástrojem zde mohou být Google Alerts, které nás sami upozorní na nové články s potřebným klíčovým slovem a tím i na potenciální prostor pro umístění zpětných odkazů.

Prostřednictvím nástrojů jako je Ahrefs nebo MOZ je také možné se částečně inspirovat u konkurence a sledovat, jak s odkazy pracují oni, respektive zjistit, ze kterých stránek vedou jejich zpětné odkazy a tyto zdroje sami oslovit.

Strategie získávání zpětných odkazů

Mezi strategie či techniky linkbuildingu můžeme řadit:

  • Umístění do katalogů – avšak s rozvahou, není nutné být součástí všech dostupných (mnohdy pochybných) zdrojů.
  • Hostování na blogu – přičemž by se výběr blogu měl soustředit na exkluzivitu spolupráce. Obecně platí, že čím snazší je prostor pro publikování získat, tím menší přínos zpětný odkaz přinese.
  • Broken links – jedna z nejpopulárnějších technik linkbuildingu, která využívá nefunkčních odkazů. Ty je ovšem nutné vyhledat za pomoci nástrojů, jako je Screaming Frog nebo Xenu.
  • Ego baiting – neboli prokázání důvěry a úcty k činnosti druhého. Může mít formu rozhovoru nebo sdílení obsahu dotyčného, přičemž se tato dobrá vůle může rovněž vrátit formou zpětného odkazu.
  • Účastnění se diskuzí – tedy skutečná účast v diskuzi, založená na snaze pomoci s řešením problému či vyjádření se k problematice. Pouhé vložení odkazu pod článek nestačí. Aktivní účast může být rovněž prostředkem pro vytváření komunity a partnerství mezi podobně zaměřenými weby.
  • Podílení se na tvorbě Wikipedie – doplnění stávajícího obsahu a následné přidání odkazu na web do zdrojů.

linkbuilding strategie

Příležitosti k linkbuildingu lze ovšem nalézt i u partnerských webů, například s využitím sekce „spolupracujeme“. Je dobré také zkontrolovat, zda o webu neexistují zmínky bez odkazu. K čemuž lze využít například Social Mention. Podobně je to i s původními ilustracemi, které mohl někdo použít bez udání zdroje. Zde stačí použít klasické vyhledávání prostřednictvím obrázků na Googlu.

Odkazové portfolio aneb jak dělat linkbuilding

Ať už pro vytváření odkazového portfolia zvolíte jakoukoli strategii, měli byste vždy věnovat pozornost kvalitě těchto odkazů, která v tomto případě vždy vítězí nad kvantitou. Kvalitní odkaz by měl splňovat následující požadavky:

  • Zdroj i cíl odkazu by měly mít podobné zaměření. Zahradnictví tak pravděpodobně nebude odkazovat na kadeřnictví, ale například na e-shop se zahradní technikou.
  • Text odkazu (anchor) by měl mít podobu přirozeného textu, přičemž by ve všech případech neměl mít stejné znění.
  • U placených odkazů by měl být použit atribut nofollow, který přenáší pouze část autority webu.

Hodnota zpětného odkazu dále stoupá s jeho přirozeností a umístěním v obsahovém bloku. Odkazy přímo z textu jsou tak hodnoceny lépe než zmínky v patičce. Utvořenou síť backlinků je vhodné i nadále monitorovat, k čemuž lze využít nástroje jako Collabim, Google Search Console nebo Google Analytics.
 

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA