Výpis blogu

Obsah článku

Co je JAMstack a proč je budoucností webového vývoje?

Pojem JAMstack zastřešuje moderní přístup k vývoji webových aplikací a tvorbě internetových stránek. Je tedy alternativou k tradičnímu pojetí webového vývoje, využívajícímu servery a databáze. Co si pod spojením JAMstack představit, jaké jsou výhody jeho použití a jak to celé funguje?

Co je JAMstack?

JAMstack je architektura sloužící k tvorbě rychlejších a bezpečnějších webových aplikací nebo webů.  Neváže se na žádné konkrétní technologie, díky čemuž si mohou developeři vybírat ze široké nabídky frameworků a dalších vývojářských nástrojů. 

JAMstack přináší, podobně jako tradiční přístupy k vývoji webových aplikací, dynamický obsah. Využívá k tomu ovšem statickou podobu stránek a statický hosting – což se pozitivně projevuje na nákladech.

co je jamstack

Architektura JAMstack je postavena na třech základních prvcích: JavaScript, API a Markup, z čehož je odvozen i její název. JAMstack přesouvá funkcionalitu z backendu na frontend a nevyžaduje komunikaci přes server. Distribuci v tomto případě zajišťují CDN a cloudová řešení, například Azure nebo AWS.

Architektura JAMstacku aneb jak to celé funguje

Úvodní charakteristika, co je JAMstack, již nakousla pojem architektura. Architektura JAMstacku se skládá ze čtyř prvků:

Generátory mají na starosti tvorbu statických stránek, které jsou přes CDN posílány do prohlížeče uživatele. Díky tomu, že je JAMstack nezávislý, můžete na toto místo dosadit celou řadu technologií, například Next.js, Hugo, Gatsby, Jekyll nebo Nuxt. Podobné je to i v případě CMS, kde můžete sáhnout kupříkladu po Strapi, Netlify či Webiny.

Frontendové frameworky úzce souvisí s JavaScriptem z názvu architektury. Řeší dynamickou funkčnost webu, skriptování na stránce a komunikaci s API. Figurují na straně klienta, kde se vykresluje dynamický obsah. Díky tomu jsou weby a webové aplikace postavené na architektuře JAMstack rychlejší a s tím i uživatelsky přívětivější. Příkladem frontendových frameworků může být Vue JS, knihovna React nebo Angular.

API neboli aplikační rozhraní má na starosti komunikaci mezi jednotlivými komponentami a slouží jako náhrada za backendovou část aplikací. Zajišťují například obsluhu formulářů nebo otázky bezpečnosti. Každý vývojář má možnost napsat vlastní rozhraní nebo využít již připravená řešení třetích stran.

Poslední částí architektury je Markup čili značkovací jazyk. Jedná se o obsahovou část, tvořenou HTML, CSS a JavaScriptem, která je v podstatě prezentační vrstva webu či aplikace.

Proč zvolit JAMstack pro vývoj webových aplikací a tvorbu webu

Vývoj webových aplikací a tvorba webu s architekturou JAMstack přináší následující výhody:

  • vyšší výkon díky statickému generování obsahu,
  • lepší zabezpečení díky absenci databází nebo pluginů na straně serveru,
  • méně nákladný vývoj díky eliminaci backendu,
  • vyšší škálovatelnost,
  • lepší výsledky SEO,
  • široký výběr jazyků i vývojářských nástrojů,
  • lepší uživatelský i vývojářský zážitek.

JAMstack vs. WordPress a další CMS

Tradiční CMS, jako je například WordPress nebo Drupal, jsou známé rychlou a snadnou tvorbou webu. Obsluhovat takový systém pro správu obsahu je snadné a v mnoha případech se při ní obejdete i bez znalosti programování.

Platíte za to ale obrovskou daň v podobě bezpečnostního rizika a pomalejšího načítání stránek. Stejně tak například v případě WordPressu musíte počítat s vyššími náklady na hosting nebo správu stránek.

Pokud se rozhodnete pro JAMStack, bude vývoj o poznání pomalejší. Webové aplikace a weby však budou reagovat rychleji, s čímž se zákonitě pojí o vyšší uživatelský zážitek. Absence databáze a komunikace se serverem pak také pozitivně ovlivňují zmíněnou bezpečnost.

Kdy zvolit JAMStack pro vývoj webových aplikací a tvorbu webu

JAMStack se příliš nehodí pro tvorbu velkých a složitých webů. Docházelo by ke generování mnoha stránek, které by se negativně projevilo na výkonu. Výborně ovšem poslouží v případě blogů, menších eshopů, osobních stránek či prezentačních webů společností a organizací.

Pokud vás JAMStack zaujal a máte o vývoj webových aplikací nebo tvorbu webu zájem, tak nás neváhejte kontaktovat. Zajistíme pro vás kompletní vývoj, od prvního návrhu až po nasazení.
 

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA