background design element dropbackground design element dropbackground design element drop

Co je to API a jaké jsou možnosti jeho využití?


Barbora Koďousková
Aktualizováno:13.04.2021· 5 min. čtení
Facebook iconTwitter iconLinkedIn icon

Application programming interface (API) je ucelený soubor procedur, funkcí, protokolů a knihoven, který je využíván programátory v rámci tvorby aplikací a softwaru. Volným překladem do češtiny se jedná o rozhraní sloužící k vývoji mobilních a webových aplikací. V praxi jednotlivá API slouží k rozšíření funkcionality webu a automatizaci určitých procedur. Dnes se na API podíváme trochu podrobněji.

Co je API?

API je rozhraní využívané při vývoji mobilních i webových aplikací a tvorbě internetových stránek. Co to ale znamená? Smyslem API je zajištění komunikace mezi dvěma platformami, které si vzájemně vyměňují data. Umožňují využívat již naprogramovaná řešení a integrovat je do vlastních webů či softwaru, díky čemuž šetří programátorský čas a tím i peníze.

V praxi se s integrací aplikačního rozhraní setkáváme třeba na stránkách zobrazujících polohu obchodu na Google Mapách. V takovém případě je využito API z Google Map, které volají vrstvu kódu, jež zobrazuje požadovaná data. Nemusí se ovšem jednat pouze o mapy.

API jsou využívány také čtečkami zpráv, kde umožňují výpis článků, nebo při přihlášení na webu a v mobilní aplikaci pomocí externího účtu (Facebook, LinkedIn atd.). Stejně tak umožňují přidávání komentářů například na sociální sítě.

co je API


Application programming interface využíváme i při automatizaci. Napojením na účetní software zvládne automaticky vygenerovat fakturu při nákupu z e-shopu a zapsat ji do databáze v účetnictví. Ze zmíněných příkladů vyplývá, že lze API využít k integraci celé řady vlastností. Limity v podstatě nejsou a závisí pouze na existenci konkrétních funkcí.

V případě, že se chystáme do webu implementovat konkrétní funkci, můžeme vytvořit také své vlastní rozhraní (vlastní API), případně si jej nechat vytvořit na míru. Pokud se k nasazení rozhraní chystáte, měli byste dbát na to, abyste využívali pouze řešení z bezpečných zdrojů. Ke kvalitnímu API by měla být zajištěna veřejná dokumentace usnadňující integraci a technická podpora, která by měla vyřešit problémy během vývoje.

Další příklady využití API

Na webu lze dnes nalézt desítky tisíc hotových API řešení. Mezi ty nejpopulárnější můžeme řadit:

  • YouTube API – umožňují vývojářům integrovat videa a další funkcionalitu této populární multimediální platformy. Rozhraní lze tedy využít například pro zobrazení streamů na webu nebo pro vložení playlistu.
  • Flickr API – nabízí přístup k databázi této populární sociální sítě na sdílení fotografií.
  • Twitter API – pro sdílení tweetů nebo využití dat z vyhledávání.
  • Amazon API – umožňují na webu zobrazovat produkty nabízené na stránkách Amazonu. Mohou tak být využity jako prostředek pro zpeněžení (monetizaci) stránek.

S jakými druhy API se můžeme setkat?

K implementaci API lze přistupovat třemi způsoby. Nejstarším prostředkem zůstává takzvaný Simple Object Access Protocol, zkráceně SOAP, určený pro volání procedur za využití XML. Jeho cílem je snazší sdílení informací různých aplikací, běžících v různých prostředích nebo v různých jazycích. Jedná se tedy o nástroj odstraňující bariéry mezi odlišnými platformami. Dnes je využíván převážně bankami a pojišťovnami.

V širším měřítku je ovšem vytlačován REST API (někdy RESTfull API). REST API je, na rozdíl od SOAP, architektura fungující na principu klient-server, kdy veškerá uživatelská data zůstávají uložena na straně klienta. Díky tomu by nemělo dojít k úniku citlivých dat. Jedná se o pravděpodobně nejpoužívanější řešení určené k tvorbě aplikačních rozhraní. Ke své funkci využívá HTTP protokol.

Následníkem RESTfull API je GRAPHQL, původně vyvíjené Facebookem, který ho také používá v rámci své sociální sítě. Časem se z něj stal open-source a může tak být bezplatně využíván širokou veřejností. GRAPHQL je jazyk dotazů, který běží na straně serveru. Umožňuje stahovat data z více zdrojů najednou, což znatelně ulehčuje práci programátorů. Nabízí větší rychlost zpracování než REST API, má bohatší škálu využití, není závislý na architektuře a lze ho implementovat i nad stávající REST API.

Volně dostupné API jsou součástí nabídky celé řady aplikací. Což je pochopitelné, jelikož se prostřednictvím integrace jednotlivých funkcí může k jejich používání dostat větší počet uživatelů. Pokud se i vy chystáte vytvořit vlastní API na míru, ať už pro veřejné či interní účely, měli byste se držet několika zásad pro tvorbu.

Prvním krokem je stanovení jasných cílů a požadavků na funkcionalitu. Měly by být také zajištěny potřebné přístupy. V případě, že chcete k vývoji vlastního řešení skutečně přistoupit, můžete využít naší bezplatné konzultace, radí vám s realizací pomůžeme.


Potřebujete poradit?