background design element dropbackground design element dropbackground design element drop

Co je to API a jaké jsou možnosti jeho využití?


Barbora Koďousková
Aktualizováno:08.06.2020· 5 min
Počet zobrazení:16379
Facebook iconTwitter iconLinkedIn iconBookmark icon
Obsah článku
Facebook iconTwitter iconLinkedIn iconBookmark icon

Application programming interface (API) je ucelený soubor procedur, funkcí, protokolů a knihoven, který je využíván programátory v rámci tvorby aplikací a softwaru. Volným překladem do češtiny se tedy jedná o rozhraní sloužící k programování aplikací. V praxi jednotlivá API slouží k rozšíření funkcionality webu a automatizaci určitých procedur. Pojďme se nyní podívat na to, co to vlastně API je a jakým způsobem může napomoci v podnikání.

application programming interface

Co je API?

Úvodní odstavec již zmínil, že API je rozhraní pro programování aplikací, co to ale znamená? Smyslem API je zajištění komunikace mezi dvěma aplikacemi, které si vzájemně vyměňují data. Umožňují tedy využívat již naprogramovaná řešení a integrovat je do vlastních webů či softwaru. Šetří tak programátorský čas a tím i peníze. V praxi jsme se s touto integrací mohli všichni setkat například na internetových stránkách zobrazujících určitou polohu na Google Mapách. V takovém případě je využito API z Google Map, které volají určitou vrstvu kódu, jenž zobrazuje požadovaná data. Nemusí se ovšem jednat pouze o mapy, API jsou využívány také nejrůznějšími čtečkami zpráv, kde umožňují výpis článků. Dalším využitím pak může být přihlášení na webu nebo v aplikaci pomocí externího účtu (Facebook, LinkedIn…), stejně jako možnost přidávání komentářů na Facebook atd.


Application programming interface může napomoci také při automatizaci. Napojením na účetní software zvládne automaticky vygenerovat fakturu při nákupu z e-shopu a zapsat ji do databáze v účetnictví. Ze zmíněných příkladů vyplývá, že lze API využít k integraci celé řady funkcí. Limity v podstatě nejsou a jsou závislé pouze na existenci konkrétních funkcí. V případě, že se chystáte do webu implementovat konkrétní funkci, můžete vytvořit také  své vlastní rozhraní (vlastní API), případně si jej nechat vytvořit na míru. Pokud se k nasazení rozhraní chystáte svépomocí, měli byste dbát na to, abyste využívali pouze řešení z bezpečných zdrojů. Ke kvalitnímu API by měla být zajištěna veřejně dostupná dokumentace napomáhající integraci a technická podpora, jejímž cílem je pomoc při řešení případných problémů během programování.

Další příklady využití API

Na webu lze dnes nalézt desítky tisíc hotových API řešení. Mezi ty nejpopulárnější můžeme řadit:

  • YouTube API – umožňují vývojářům integrovat videa a další funkcionalitu této populární multimediální platformy. Rozhraní lze tedy využít například pro zobrazení streamů na webu nebo pro vložení playlistu.
  • Flickr API – nabízí přístup k databázi této populární sociální sítě na sdílení fotografií.
  • Twitter API – pro sdílení tweetů nebo využití dat z vyhledávání nebo trendů.
  • Amazon API – umožňují na webu zobrazovat produkty nabízené na stránkách Amazonu. Mohou tak být určeny jako prostředek pro zpeněžení stránek.

S jakými druhy API se můžeme setkat?

K implementaci API lze přistupovat třemi způsoby. Nejstarším prostředkem zůstává takzvaný Simple Object Access Protocol, zkráceně SOAP. Jedná se o protokol určený pro volání procedur za využití XML. Jeho cílem je usnadnění sdílení informací různých aplikací běžících v různých prostředích nebo v různých jazycích. Jedná se tedy v podstatě o nástroj odstraňující bariéry mezi různými platformami. Dnes je využíván převážně konzervativnějšími institucemi, jako jsou banky a pojišťovny. V širším měřítku je ovšem vytlačován REST API (někdy Restfull API). REST API je, na rozdíl od SOAP, architektura fungující na principu klient-server, přičemž veškerá uživatelská data zůstávají uložena na straně klienta. Díky tomu by nemělo dojít k úniku citlivých dat. Jedná se o, pravděpodobně, nejpoužívanější řešení, jenž k funkci využívá HTTP protokol.


Následníkem RESTfull API je GRAPHQL, původně vyvíjené Facebookem, jenž ho také používá v rámci své sociální sítě. Časem se z něj ovšem stal open-source a může tak být bezplatně využíván širokou veřejností. GRAPHQL je jazyk dotazů, který běží na straně serveru a umožňuje stahovat data z více zdrojů najednou, což znatelně ulehčuje práci programátorů. Nabízí větší rychlost zpracování, než REST API a má také bohatší škálu využití. Není závislý na architektuře, lze jej tedy implementovat i nad stávající REST API.


Volně dostupné API jsou součástí nabídky celé řady aplikací. Což je pochopitelné, jelikož se prostřednictvím integrace jednotlivých funkcí k jejich používání může dostat větší počet uživatelů. Pokud se i vy chystáte vytvořit vlastní API na míru, ať už pro veřejné či interní účely, měli byste se držet několika zásad pro tvorbu. Prvním krokem je stanovení jasných cílů a požadavků na funkcionalitu. Měly by být také zajištěny potřebné přístupy. V případě, že chcete k vývoji vlastního řešení skutečně přistoupit, můžete využít naší bezplatné konzultace.
 


Přihlaste se k odběru našeho newsletteru


Potřebujete poradit? Kontaktujte nás.