Výpis blogu

Obsah článku

Který JS framework zvolit pro vývoj single-page webové aplikace

Vývoj webových aplikací svou multiplatformností úspěšně atakuje původní monopol desktopového softwaru. Trend přechodu do cloudu a digitální transformace pak klade mnohem větší nároky na vývojáře, kteří si již ani zdaleka nevystačí se znalostí HTML a CSS. Stále častěji se tak ke slovu dostává JavaScript a jeho frameworky. Poradíme vám, který JS framework zvolit pro vývoj (nejen) single-page webových aplikací i k tvorbě webu.

Co je JavaScript?

JavaScript (JS) je jedním z interpretovaných, skriptovacích jazyků. Jeho chování je řízeno uživatelskými událostmi, jako je například stisknutí tlačítka pro odeslání formuláře k registraci a skripty, jejichž cílem je automatizace daných úloh či snazší zpracování informací.

Právě javascriptové skripty jsou pak základem tvorby dynamických webových stránek, které jsou typické například animovanými prvky a interaktivnějším obsahem. Dynamika webu souvisí s principem fungování JS. Z větší části působí na straně klienta a není tak závislý na rychlosti odpovědi serveru. Webové aplikace jsou díky tomu svižnější - dokladem mohou být SPA (single-page aplikace).

JavaScript je rovněž jazyk objektově orientovaný, což usnadňuje práci vývojářům. Vývoj webových aplikací pod taktovkou JavaScriptu je tedy výhodný pro obě strany - zákazník získává moderní webovou aplikaci a programátoři mohou vyvíjet rychleji.

Co jsou javascriptové (JS) frameworky?

Javascriptové (JS) frameworky jsou doplňkovým rozšířením JavaScriptu. Jejich cílem je usnadnit a zefektivnit vývoj webových aplikací. K tomuto účelu využívají integrované funkce nebo knihovny třetích stran.

SPA JavaScript Frameworky
SPA JavaScript Frameworky

Vývojáři a designéři se tak nemusí zabývat řešením určitého problému, jelikož je daná část programu již součástí frameworku. Výsledkem je pak čitelnější, přehlednější kód a zrychlení celého vývojového procesu i zpříjemnění používání webové aplikace nebo webových stránek.

Jak vybrat JS framework pro vývoj (single-page) webových aplikací?

JS frameworků existuje celá řada a nelze obecně určit, který bude pro vývoj webové aplikace nejvhodnější. Každý digitální produkt má svá specifika, která je nutná při výběru zohlednit. Podle požadavků je pak třeba hledat javascriptový framework, který oplývá vlastnostmi, které budou pro tvorbu aplikace důležité. Může se jednat například o tyto pojmy:

  • šablonovací systém – front-end neboli část kódu, která určuje vzhled webové aplikace,
  •  MVC architektura – rozdělení aplikace na více nezávislých vrstev, každá z nich se může obnovovat nezávisle na zbytku aplikace, případně přenášet mezi projekty,
  • databinding – zajištění detekce změny proměnné, pokud se na základě času nebo aktivity uživatele změní stav aplikace (stisknutí tlačítka pro přechod k dalšímu kroku), odstraňuje nutnost ruční aktualizace DOM při změně proměnné.

Například využívání takzvaných virtuálních DOM a vázání dat zprostředkovává mnohem efektivnější vývoj webové aplikace. Tvůrce určí provázanost dat a ta se automaticky synchronizují s aktuálním stavem. Důležitým parametrem pro výběr frameworku je také jeho velikost a doba inicializace, které ovlivňují rychlost načtení stránek a s tím i uživatelský zážitek.

Javascriptové frameworky pro vývoj single-page webových aplikací

JS frameworky jsou kromě dynamických webových stránek také páteří single-page webových aplikací (SPA). Existuje mnoho frameworků, které se pro jejich tvorbu hodí. Patří mezi ně například: 

Všechny zmíněné technologie jsou open-source projekty. Při jejich použití tak máte k dispozici zdrojový kód a můžete se podílet na jejich dalším rozvoji. Jsou postaveny na MVC konceptu (stejně jako například Ruby on Rails) a podporují směrování i události.

Angular JS a Ember.js mají zároveň integrovaný šablonovací systém. Ten je v případě Backbone.js možné použít pouze za využití knihoven třetích stran. Na druhou stranu se ovšem jedná o jednoduchý framework, s malým datovým objemem. Výhodou je proto jeho rychlá implementace. Veškeré složitější operace však musí řešit vývojář.

Angular JS oproti tomu práci vývojářům nejvíce usnadňuje, implementuje v sobě většinu nutných vlastností. Úplatou za to je ale větší datová náročnost. Tento framework je spravován Googlem a je kolem něj utvářena široká komunita vývojářů.

Ember.js, stejně jako AngularJS, nabízí dvoucestnou synchronizaci dat, jež umožňuje práci na vstupu i výstupu. Jeho nevýhodou je však častá změna v API, která může snadno zapříčinit nefunkčnost stávající aplikace.

React a Vue.js jako budoucnost tvorby SPA

Mezi další populární řešení patří knihovna React vyvíjená Facebookem. Jedná se o platformu, na které jsou postaveny sociální sítě Facebook a Instagram. Podporuje ovšem pouze základní funkce, jež mohou být doplněny knihovnami třetích stran. Výhodou je zde opět snadná realizace.

Závěrem je vhodné zmínit také framework Knockout.js, dříve hojně využívané řešení. Postupem času ovšem začal za konkurencí ztrácet a stává se tak pro vývoj webových aplikací méně atraktivním nástrojem. Protikladem toho je Vue, jeden z nejmladších JS frameworků, vhodný pro vývoj single-page aplikací. Tato technologie na své plnohodnotné využití teprve čeká, ale už nyní je přímým konkurentem mnoha jiných nástrojů.

Jestliže vás tvorba dynamických webových stránek nebo vývoj webových aplikací s využitím JS frameworků zaujal, tak nás neváhejte kontaktovat. Postaráme se o kompletní realizaci, od výběru technologie, přes návrh designu až po realizaci a nasazení na produkci.

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA