Výpis blogu

Obsah článku

Jaké podklady potřebujete pro bezstarostný vývoj mobilních aplikací?

Vývoj mobilních aplikací je finančně i časově náročný proces. Vývojáři i zadavatelé se proto snaží, aby byl jeho průběh co možná nejjednodušší a obešel se bez zbytečných nákladů navíc. Nejsnazší způsob, jak toho docílit, je příprava zadávací dokumentace, kde popíšete svou představu o aplikaci a shrnete tak svůj záměr. Jak zadávací dokumentaci k tvorbě vlastní aplikace vytvořit a co vše by měla obsahovat?

Proč se vývoj mobilních aplikací neobejde bez zadávací dokumentace

Vývoj mobilních aplikací je stejně jako tvorba webu, eshopu nebo třeba realizace grafických podkladů postaven na interakci mezi zadavatelem – vámi a dodavatelem – vývojářem/grafikem. Vy, jakožto zadavatel, jistě máte v hlavě vytvořenou nějakou základní představu o tom, jak by měl výsledný produkt vypadat. Uděláte si tedy průzkum trhu, najdete si partnera/dodavatele a pošlete mu poptávku.

Poptávka, například na zmíněnou tvorbu aplikace nebo grafických podkladů, však mnohdy vypadá nějak takto: Dobrý den, měl bych zájem o vývoj mobilní aplikace pro svou firmu, která se zabývá rozvozem jídla… nebo Dobrý den, chtěl bych navrhnout webdesign stránek pro svou kadeřnickou firmu. Typicky pak následuje žádost o kalkulaci, případně ještě další obecné specifikace projektu, například Chtěl bych, aby stránky měly moderní design

zadávací dokumentace vývoj mobilních aplikací

Zde ovšem nastává kámen úrazu, vývojář nebo grafik, si pod takto obecnou specifikací může představit desítky, ne-li stovky variant řešení. Na základě svého uvážení vybere tu možná nejvhodnější a po první iteraci vám ji představí.

Vy se na výstup podíváte a zjistíte, že vypadá úplně jinak, než jaká byla vaše představa. Proč? Protože jste dostatečně nespecifikovali to, co vlastně chcete. Vývoj mobilních aplikací, tvorba webu nebo grafických podkladů se zkrátka neobejde bez toho, aniž byste dodavateli řekli, co vlastně chcete.

Co je zadávací dokumentace?

A přesně k tomu slouží zadávací dokumentace neboli písemné podklady pro realizaci. V podkladech detailně popíšete svůj záměr, včetně popisu firmy, cílové skupiny, požadavků na obsah apod., díky čemuž již vývojář nebo grafik ví, čeho se má držet a připraví řešení, které bude více odpovídat tomu, co jste si vlastně objednali.

Zadávací dokumentace tedy eliminuje vznik případných nedorozumění a zajistí to, že bude mobilní aplikace či jakýkoli jiný produkt vytvořený na míru vašemu projektu, zvýší šance na zaujetí vaší cílové skupiny a že se vyhnete zbytečnému prodlužování celého procesu. Navíc tímto způsobem snížíte cenu za výstup a ušetříte svoje nervy.

Zadávací dokumentace (podklady) pro vývoj mobilních aplikací

Nejzákladnější částí obsahu zadávací dokumentace pro vývoj mobilních aplikací a tvorbu jakéhokoli jiného (nejen) digitálního produktu je popis vaší firmy. Popis můžete strukturovat například zodpovězením těchto otázek:

 • Jakému oboru se vaše společnost věnuje?
 • Jaké jsou vaše cíle a představa pro další růst?
 • Kdo je vaše konkurence?
 • Kdo je vaše cílová skupina?

Dále by mezi podklady pro tvorbu aplikace neměl chybět logomanuál, případně nástin firemní identity. Jmenovitě sem patří kupříkladu firemní barvy, standardy vizuální identity, grafická podoba loga nebo marketingová strategie.

Proč, jak a pro koho chcete mobilní aplikaci vyvíjet

Druhá část zadávací dokumentace by se již měla blíže zabývat samotnou tvorbou aplikace. Cílem této sekce je co možná nejlépe popsat, jakou aplikaci si představujete a stanovit cíle, které by měla plnit. Opět se můžete inspirovat následujícími otázkami:

 • Kdo bude mobilní aplikaci používat?
 • Jaký je smysl aplikace? V čem uživatelům pomůže?
 • Pro jaké platformy bude appka dostupná?
 • Proč by aplikaci měli chtít uživatelé používat?
 • Čím se mobilní aplikace bude lišit od ostatních?
 • Jaký bude obsah mobilní aplikace?
 • Jaké funkce či vylepšení plánujete do budoucna?
 • Kdo bude zajišťovat komunikaci s dodavatelem?

Odpovědi na uvedené a jim podobné otázky vývojáři pomohou zvolit vhodné technologie a metodiku tvorby mobilní aplikace. Probere s vámi vaše možnosti a v rámci konzultace rozhodnete, zda pro vás bude lepší multiplatformní, nebo nativní vývoj.

Domluvíte se, jestli bude vhodnější agilní přístup, nebo tradiční rigorózní metodiky. V případě startupů a větších projektů se pak řeší také struktura MVP, který je dalším prostředkem k úspoře nákladů.

Vývoj mobilních aplikací a propagace

Kromě zmíněného by zadávací dokumentace měla obsahovat i další aspekty projektu, jako je propagační strategie. Ještě před tím, než svou představu zašlete vývojáři, tedy zhodnoťte, jakými prostředky budete mobilní aplikaci propagovat, případně monetizovat.

Měli byste zde uvést, zda bude zapotřebí k projektu vytvořit speciální landing page, propagační video nebo jinou formu reklamy a současně uvést, dokdy bude nutné tyto podklady vyhotovit, případně, kdy budou k dispozici.

V případě monetizace je pak nutné uvést, jaké techniky bude aplikace využívat, aby s nimi designer i tvůrci počítali už od začátku a vymezili na ně prostor.

Cena za vývoj mobilní aplikace

Častým bodem poptávky na vývoj mobilní aplikace je požadavek na přibližný odhad finální ceny. Také v tomto bodě může zadávací dokumentace ušetřit spoustu starostí, jelikož díky bližší specifikaci projektu vývojáři získávají lepší představu o náročnosti jeho realizace.

Cena za vývoj mobilní aplikace pak může být buď fixní – vycházející z uvedeného rozpočtu, orientační – vytvořená na základě popsané funkcionality nebo agilní – průběžná úprava částky na základě aktuálních požadavků i stavu projektu.

Při tvorbě zadávací dokumentace k vývoji vlastní mobilní aplikace pak nezapomeňte zmínit ani všechny důležité termíny. Vyhnete se tak zbytečným prodlevám. Jestliže máte o vývoj mobilní aplikace zájem, tak nás neváhejte kontaktovat. Rádi s vámi vaši představu přeměníme v úspěšný produkt.

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA