Výpis blogu

Obsah článku

Co znamená Lean přístup a jak se liší od Agile?

Agile a Lean metodiky jsou specifickými přístupy k managementu firmy, řízení vztahů se zákazníky, výrobě a vývoji digitálních produktů, mezi něž patří například mobilní aplikace. Oba přístupy nabízejí prostor k navýšení produktivity či efektivity firmy a zákaznické spokojenosti, přičemž se v praxi mnohdy kombinují a překrývají. Dnes se společně podíváme, jaký je mezi nimi rozdíl.

Co je Lean přístup?

Lean přístup, někdy také filosofie či metodika, je soubor pravidel zaměřený na zvyšování přidané hodnoty pro zákazníka a snaha o co největší efektivitu výrobních a vývojových procesů. Jeho cílem je redukce veškerých zbytečných kroků a poučení se z chyb již v průběhu tvorby tak, abychom se vyhnuli opakování předešlých přešlapů a navýšili svou efektivitu.

co je lean

Jedná se o systém řízení a fungování procesů ve firmě, se kterým by se mělo ztotožnit nejen její vedení, ale i zaměstnanci. Lean přitom vychází z jednoduché myšlenky – udělat pouze tak málo a současně tak rychle, jak okolnosti dovolují, získat zpětnou vazbu a minimalizovat plýtvání časem i prostředky. 

Podobně jako agilní metodiky, využívané zejména při vývoji softwaru, jako jsou mobilní nebo webové aplikace je zde celý proces postaven na zpětné vazbě a souvisejících iteracích, které mají za úkol hodnotit předchozí činnosti a redukovat nadbytečné kroky.

Výhody Lean metodiky

Výše uvedená charakteristika již částečně vyzdvihla hlavní výhody, které s sebou Lean přístup přináší, jsou jimi:

 • zvýšení kvality digitálních produktů i běžné strojové výroby,
 • optimalizace interních firemních a výrobních procesů,
 • odstranění neefektivních částí procesu,
 • navýšení přidané hodnoty,
 • zvýšení schopnosti reakce na zákaznické požadavky.

Právě tyto body slouží jako hlavní motivátor pro firmy, které se nastíněné principy snaží implementovat do své strategie. Lean je typicky zmiňován v souvislosti se startupy, jelikož nebrzdí jejich rychlý růst a umožňuje okamžitou reakci na požadavky cílové skupiny, jež je obvykle teprve definována, spolu se samotným produktem. Stejně jako u začínajících firem však plní svou roli i v rámci zefektivňování stávajících procesů či při vývoji jednotlivých produktů.

Filosofie Lean a její zásady či principy

Základní stavebním kamenem Lean filosofie je poučka: přemýšlejte dopředu, rozdělte projekt na menší části, analyzujte efektivitu procesu a poučte se z chyb. Štíhlá metodika, jak bývá tento přístup někdy nazýván, tak využívá následující principy:

 • eliminace toho, co nemá přidanou hodnotu (zbytečných a neefektivních činnosti),
 • neustálé se učení bez opakování stejných chyb,
 • odkládání finálních rozhodnutí, dokud nemáme k dispozici dostatek dat,
 • krátké iterace,
 • přenesení více zodpovědnosti na jednotlivé členy týmu,
 • budování integrity a vnímání věci jako celku.

Díky eliminaci zbytečného neztrácíme čas nad tvorbou něčeho, co se ve výsledku stejně vyhodí nebo nabere úplně jinou podobu, než byl původní návrh. Příkladem může být tvorba webu či vývoj mobilních aplikací, kdy nemá smysl hned zákazníkovi předkládat hotové řešení – design na míru a vyřešenou funkcionalitu, bez zpětné vazby.

Řešením jsou zde zmíněné iterace čili menší části projektu, které jak tvůrcům, tak klientovi přinášejí představu o finální verzi produktu i aktuální fázi jeho vývoje. Vývojáři nebo webdesigneři tedy neztrácejí čas nad dokončením prvku, jenž nebude součástí výsledného webu a aplikace.

Druhá strana – klient zase přesně ví, co za své peníze dostane a může včas vnést námitky proti směru, jímž se proces tvorby ubírá. Z toho vyplývá důraz na učení a komunikaci mezi oběma protipóly.

Výsledná podoba aplikace a webu pak přesně odpovídá požadavkům, které však nemusely být v počátku zřejmé – zde se opět můžeme vrátit ke startupům, jež celkovou představu většinou na počátku procesu nemají.

Lean metodiky se dále pojí také s větší odpovědností jednotlivých členů týmu. Ti si sami volí činnosti, na kterých se budou podílet, díky čemuž se zvyšuje jejich motivace i produktivita, jelikož je jejich práce více zajímá a baví.

Jak probíhá Lean vývoj mobilních aplikací

Vývoj mobilních aplikací, ale i dalších digitálních produktů s využitím Lean přístupu se často pojí s tvorbou takzvaných MVP – Minimum Value Product. Minimální životaschopný produkt reflektuje pouze zásadní vlastnosti výsledku. Obsáhne to nejdůležitější, díky čemuž může být rychleji uveden na trh a následně nabídnut zákazníkům, kteří mu přidávají prvotní zpětnou vazbu.

Tvůrci mobilních aplikací a další tímto způsobem získávají přehled o požadavcích cílové skupiny ještě před finálním uvedením a současně testují původní funkcionalitu. Získané požadavky později využívají při integraci dalších nápadů i jako zdroj inspirace. Při tvorbě MVP i využívání Lean metodiky obecně je ovšem zásadní dodržovat výše uvedené zásady a každou fázi (iteraci) dotáhnout do konce.

Minimální životaschopný produkt zkrátka nemůže být zaměňován s odfláknutým produktem, stejně jako nemůže Lean existovat bez zpětné vazby nebo analýzy dosažené efektivity.

Agile vs. Lean aneb v čem je rozdíl

Důraz na zpětnou vazbu, kvalitu výrobku a jeho přidanou hodnotu, iterace či zvýšení odpovědnosti členů týmu je mimo Lean součástí také agilní metodiky. Pro oba přístupy je tedy typická rychlá přizpůsobivost, dodání produktu a samořízení. Agile je však typicky považován za podmnožinu Lean filosofie, která se specializuje na vývoj, provoz a údržbu softwaru či aplikací. Agilní vývoj tak využívají zejména developerské týmy.

Lean je oproti tomu vhodnější pro management, marketing, řízení vztahů se zákazníky, obchod, skladování, nákup nebo výrobu – zkrátka oblasti mimo tvorbu softwaru. Oproti Agile se více zaměřuje na definici hodnoty s cílem o její prezentaci veřejnosti. Jedná se o obecnější přístup, který se ovšem s agilní metodikou mnohdy kombinuje.

Pokud právě řešíte realizaci MVP či vás zaujal agilní a Lean vývoj, neváhejte využít naší bezplatné konzultace, kde s vámi rádi probereme váš nápad a následně pomůžeme s výběrem vhodných technologií i postupu. Zajistíme pro vás také kompletní vývoj, od původního návrhu až po nasazení.

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA