Výpis blogu

Obsah článku

Vue JS: výhody, nevýhody a možnosti využití

JavaScript během uplynulé dekády způsobil doslova revoluci v oblasti webového vývoje. Weby se staly dynamičtější a výkonnější. Proces zpracování kódu přestal být řešen pouze na straně serveru a v mnoha případech se přesunul do internetových prohlížečů. V důsledku toho se zhoršila čitelnost kódu a bylo stále složitější se v něm zorientovat.

Zde ovšem přišly na scénu frameworky jako Angular nebo novější knihovna ReactJS, aby situaci usnadnily. Obě zmíněné technologie se těší značné oblibě, stále ovšem přibývají nová řešení, která se jim snaží vyrovnat. Mezi ta nejpovedenější je obecně řazen VueJS, jenž počtem stažení za minulý rok již AngularJS překonal.

framework vue js výhody a nevýhody


Společnost Vue se do jisté míry inspirovala od své konkurence a představila řešení kombinující to nejlepší z Angularu a Reactu. Díky tomu usnadňuje práci vývojářům, jenž se mohou soustředit na složitější problematiku. Co tedy o této technologii víme?

Co je Vue JS

VueJS uvedla na trh stejnojmenná společnost v roce 2014. Díky svým vlastnostem je řazen mezi progresivní frameworky, což znamená, že umožňuje webovou aplikaci rozdělit na několik částí a ty pak vyvíjet nezávisle na sobě. Pokud tak chcete Vue použít v rámci již existující aplikace, nemusíte nutně znovu kódovat všechny stránky, případně komponenty aplikace.

Jedná se o univerzální a výkonné řešení, jež napomáhá udržování pořádku v kódu. Mezi jeho největší výhody patří právě jeho „čerstvost“. Pozdější uvedení na trh tvůrcům umožnilo začít s čistým štítem, poučit se z chyb či nedostatků předchozích řešení a reagovat na aktuální požadavky vývojářů i uživatelů.

Stejně jako Angular a React využívá model založený na komponentách, který usnadňuje použití často opakovaných částí aplikace, jako je například zápatí nebo navigační lišta. Toho se typicky využívá zejména u single-page aplikací (SPA). Single-page aplikace je tak s využitím VueJS vyvíjena rychleji a efektivněji.

Mezi další oblasti, kde Vue dominuje, patří animace. Ačkoli s nimi umí pracovat jak React, tak Angular, nenabízí žádný z nich natolik efektivní řešení jako právě Vue. S využitím knihoven třetích stran jej můžete využít k animování jednotlivých komponent a přechodů mezi nimi. Dostupnost hotových řešení dále napomáhá snížení množství kódu a udržování jeho přehlednosti. Díky čemuž je život programátora opět o něco snazší.

Vue a SEO (nejen) u single-page aplikace

Použití VueJS je také vhodné z hlediska SEO single-page aplikace, se kterou mohou mít některá řešení potíž. Umožňuje totiž vykreslování na straně serveru, jež je lépe přijímáno umělou inteligencí pro indexování stránek ve vyhledávačích. Díky tomu se SPA může dostat na nejvyšší příčky výsledků i s využitím JavaScriptu.

Navíc je tím usnadněno případné sdílení na sociálních sítích. Snižuje se také doba čekání a zvyšuje odolnost vůči vysokému provozu na webu, což posiluje uživatelský zážitek. Další výhodou je multiplatformnost v podobě nativního vykreslování.

Kód z původní webové aplikace lze použít také pro vytvoření aplikace mobilní. Vue v tomto ohledu spolupracuje s Weex, který umožňuje vývoj jak pro web, tak iOS a Android.

Vue JS vs. React

Knihovna ReactJS proslula zejména svou schopností okamžité reakce na požadavky uživatele. Vue ji v tomto ohledu napodobil a stejně jako zmíněná knihovna pro vykreslování využívá takzvaný virtuální DOM. Virtuální DOM ve zkratce umožňuje obnovovat pouze ty části stránky, ve kterých došlo aktivitou uživatele ke změně.

Nemusí se tedy znovu načítat celý obsah, což opět svědčí o rychlosti frameworku. Výše popsané vlastnosti (výhody) VueJS lze shrnout do několika následujících bodů:

  • využívá model založený na komponentách – umožňuje upravovat pouze vybrané části stránky,
  • usnadňuje použití animací a přechodů,
  • používá vykreslování na straně serveru a je tak přívětivý k SEO i pro jednostránkové aplikace,
  • usnadňuje vývoj mobilních aplikací díky nativnímu vykreslování,
  •  zaručuje rychlejší reakce na uživatelské úkony – využívá virtuální DOM.

Úvodní odstavce již nastínily jistou míru inspirace, jež tvůrci VueJS nalezli u starších řešení. Nejedná se ovšem pouze o inspiraci v oblasti funkcionality. VueJS je do jisté míry na Angular a React podobný také syntaxí. Pokud jste se tedy v minulosti se zmíněnými technologiemi dostali do styku, měl by pro vás být přechod k novějšímu řešení o to snazší.

To ovšem neznamená, že by Vue nebyl vhodný i pro začínající programátory. Ba naopak začínat právě s ním může být v mnoha ohledech snazší než kódování v Angular.

Pokud jste se v rámci vlastního vývoje setkali s problémem, můžete využít naší nezávazné konzultace, rádi vám pomůžeme nalézt řešení.
 

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA