background design element dropbackground design element dropbackground design element drop

Vývoj jednostránkové web aplikace (SPA) s knihovnou ReactJS


Barbora Koďousková
Aktualizováno:15.11.2020· 4 min. čtení
Facebook iconTwitter iconLinkedIn icon

Moderní doba si vyžaduje moderní řešení. Pro vývojáře je proto, stejně jako pro designéry, důležité udržovat neustálý přehled o aktuálních webových trendech tak, aby mohli svým zákazníkům nabídnout vždy jen to nejlepší. Mezi takové trendy dnes dozajista patří jednostránkové aplikace čili single-page application, zkráceně SPA. Jejich popularita pramení zejména v rychlosti, kterou mohou svým uživatelům nabídnout a zprostředkovat tak svižný a spolehlivý chod nástroje. K vývoji lze využít několik různých technologií. Dnes se detailněji podíváme na knihovnu ReactJS.

Jednostránková aplikace s ReactJS: rychlost a efektivita

ReactJS patří mezi JavaScriptové knihovny, jejichž obecné využití lze najít v tvorbě webových aplikací. Na jejím vývoji se, mimo nezávislých vývojářů, podílí společnost Facebook, jenž ji implementovala i do stejnojmenné sociální sítě. Tento příklad již nastiňuje základní příčinu popularity Reactu a tou je schopnost okamžité reakce na požadavky uživatele (okamžitý náhled komentáře po jeho vložení). Knihovna je tedy vhodná pro práci s rychle se měnícími daty. Vyznačuje se však ještě dalšími vlastnostmi umožňující efektivní a rychlý vývoj:

  • Opakované využití komponent. React se od standardních frameworků odlišuje tím, že se jedná o knihovnu komponent. Pokud se tak jednostránková aplikace skládá ze stejných částí, může ReactJS, díky této vlastnosti, značně ušetřit čas strávený vývojem a udržovat přehledný kód s menším množstvím chyb.
  • Virtuální DOM. Standardně využívaný DOM, umístěný v prohlížeči, zpomaluje průběh zpracování. React proto využívá jeho virtuální podobu, jež umožňuje právě rychlejší reakci na uživatelské úkony. V praxi pak virtuální DOM uloží změny v datech, porovná je s daty uloženými v prohlížeči a obnovuje pouze změněné prvky. V podstatě se tak jedná o jistou formu vyrovnávací paměti.
  • Open-source knihovna. Přesto, že do vývoje vložil značné množství finančních prostředků Facebook, zůstává knihovna ReactJS bezplatným nástrojem a otevřenou zdrojovou knihovnou. Na jejím vylepšení se podílejí stovky, ne-li tisíce nadšenců. Zároveň ji díky tomu může kdokoli využívat a nahlédnout do kódu na GitHubu.
  • Vykreslování na straně serveru. Toto řešení napomáhá zejména v situacích, kdy je třeba u jednostránkové aplikace dbát na SEO. V případě, kdy vykreslování probíhá až u klienta si totiž AI roboti neumí moc dobře poradit s obsahem stránky a ta se v důsledku zobrazuje na nižších příčkách vyhledávání. Zároveň je tímto způsobem do jisté míry vyřešena problematika nekompatibility prohlížečů.
  • Snadné testování. Způsob, jakým je ReactJS navržen usnadňuje testování a následné ladění kódu. Široký výběr externích knihoven navíc umožňuje ihned používat další potřebné funkce. Kladem je i sada vývojových nástrojů, jež umožňuje spravovat jednotlivé komponenty spolu s jejich vlastnostmi a stavy.
  • Čitelný a snadno udržovatelný kód SPA. Knihovna využívá jasně stanovenou hierarchii komponent. Díky tomu se zvyšuje čitelnost kódu a také usnadňuje údržba webové aplikace (ať už jednostránkové nebo vícestránkové).

Mezi další výhody lze řadit také možnost změny hodnot u dědičných struktur, aniž by to ovlivnilo jejich rodiče a kompatibilita s další JavaScriptovou knihovnou Redux.
Předchozí výčet vlastností je jen dokladem toho, jaký potenciál v sobě ReactJS skrývá. Pokud je tak vaším cílem jednostránková webová aplikace nebo mobilní aplikace, která dokáže okamžitě reagovat na požadavky uživatele, stojí jistě jeho využití za zvážení. V případě, že jste se v průběhu psaní kódu setkali s problémem, nebo se do vývoje nechcete pouštět sami, napište nám a můžeme váš projekt nezávazně probrat a poradit.


Potřebujete poradit?