Zpět na výpis

Agilní vývoj

Agile (též agilní metodiky) je soubor postupů a technik moderního přístupu k tvorbě digitálních produktů a projektovému řízení.

Práce na projektu je rozdělena do menších úseků (iterací), v rámci kterých je nutné digitální produkt rozšířit o další část – vybudovat novou funkcionalitu, vylepšit tu stávající nebo řešit nastalé problémy.

Každá iterace je zakončena zpětnou vazbou od zákazníka či uživatelů. Díky tomu jsou produkty vyvíjeny přesně dle jejich požadavků, efektivněji, rychleji a často i s nižšími náklady.

Rascasone

Máte nápad na nový projekt?

Napište nám
CTA