Zpět na výpis

React

React je open-source javascriptová knihovna určená k tvorbě uživatelských rozhraní (UI) webových stránek a aplikací. Představila ho společnost Meta v návaznosti na rychlý nárůst uživatelů a popularity sociální sítě Facebook.

Vývoj v Reactu je postavený na komponentách, které jsou základním stavebním kamenem celé stránky. Znovupoužitelné komponenty se následně poskládají do finální podoby uživatelského rozhraní. Tento přístup zkracuje délku vývoje a umožňuje tak rychlejší uvedení webu či aplikace na trh.

Mezi hlavní výhody Reactu patří tzv. virtuální DOM, který zvyšuje výkon aplikace a rychlost načítání stránek. Umožňuje totiž aktualizovat pouze část stránky, ve které proběhla změna a rychleji reagovat na uživatelské požadavky.

Právě udržitelnost webů a aplikací vytvořených v Reactu, stejně jako přívětivá uživatelská zkušenost vyzdvihly tuto knihovnu mezi nejpopulárnější front-endové vývojové technologie, a to mezi programátory i majiteli digitálních produktů.

Díky optimalizaci pro práci s rychle se měnícími daty je React vhodný pro vývoj single-page aplikací a interaktivních aplikací obecně. Je tedy jasnou volbou v případě, že chcete vytvořit sociální síť, aplikaci pro e-commerce, obsahový web, tiketovací systém nebo komunikační platformu.

V praxi se s ním můžete setkat při používání Facebooku, Instagramu nebo AirBnb, čtení The New York Times, zadávání úkolů do Trella či při komunikaci přes Discord.

Rascasone

Máte nápad na nový projekt?

Napište nám
CTA