Výpis blogu

Obsah článku

Firemní cloud: proč je základem digitální transformace

Firemní cloud je jedním z hlavních aspektů digitální transformace, kterou si bude muset v průběhu několika následujících let projít většina podniků. Jaké výhody může firmě přechod do cloudu přinést a jak si stojí firmy, které již tímto procesem prošly?

firemní cloud digitální transformace

Cloud jako budoucnost podnikání

Digitální transformace a digitalizace firem reagují na proměny trhu a požadavků zákazníků způsobené masivním rozvojem produktů informačních a komunikačních technologií. Rozšíření a cenová dostupnost některých služeb dávají prostor pro uchycení i menší podnikům či startupům, který ve výsledku vede k stále se zvyšující konkurenci.

S trochou nadsázky je tak možné říci, že každý den může vzniknout projekt, který z ničeho nic ohrozí původní stabilní postavení firmy na trhu. Je proto důležité nepodceňovat strategii pro další růst firmy a implementaci inovativních řešení, jako je umělá inteligence (AI) a další.

Cloud patří mezi základní stavební kameny, na kterých celá digitální transformace stojí. Dává prostor pro modernizaci stávajících systémů bez nutnosti vysokých investičních nákladů a přináší technologie nebo výkon, který si menší a střední firmy ve většině případů dříve nemohly dovolit.

Přechod z lokální infrastruktury na cloudovou je neodvratitelným vývojovým stádiem, kterému se z důvodu udržení konkurenceschopnosti bude muset podrobit většina firem. Čím dříve se tak do cloudu (a digitální transformace obecně) pustíte, tím spíš si vytvoříte náskok, jenž může mít existenciální vliv na další směřování firmy.

Cloud pro korporace, ale i malé a střední firmy

S cloudem jsme se v rámci pracovního nebo osobního života již pravděpodobně všichni setkali. Využívají ho sociální sítě LinkedIn, Twitter a Facebook, kde zprostředkovává ku příkladu chat. Využití lze ale nalézt i u dalších komunikačních platforem, jako je WhatsApp a Skype. Škálovatelnosti cloudu pak využívají také streamovací služby, mezi něž patří mimo jiné Netflix.

Nemusí se ovšem vždy jednat o mezinárodní produkty nebo korporace. Jak již bylo zmíněno, firemní cloud je užitečný i v menších a středních podnicích. Zpravidla se jedná o tři roviny:

  • IaaS – v rámci budování infrastruktury,
  • PaaS – určené zejména pro vývojáře aplikací,
  • SaaS – pro koncové aplikace a jejich uživatele.

cloud pro malé a střední firmy

Ve všech případech přechod ke cloudové architektuře přináší efektivní využívání hardwarových prostředků, dostupnost odkudkoli s připojením k internetu nebo vzdálenou podporu.

Proč přenést firmu do cloudu

Předchozí odstavce již zmínily jednu z hlavních výhod cloudu, kterou je škálovatelnost. Firemní cloud tak může představovat prostředek integrace dalších technologických trendů, mezi něž mimo AI dále patří strojové učení a IoT (Internet of Things).

AI v kombinaci s cloudem nabízí přístup k takřka neomezenému výpočetnímu výkonu, jenž lze využít například v rámci analýzy takzvaných „big data“ čili velkého množství interních i externích dat, která usnadňují plánování strategie pro další směřování firmy nebo vytvoření představy o požadavcích zákazníků a marketingové strategii.

Každá firma si sama zvolí, kolik prostředků potřebuje a platí pouze za to, co skutečně využívá. Firemní cloud tak nabízí možnost v rámci několika dní (někdy i několika hodin) reagovat na zvýšení sezónní poptávky na e-shopu. Stejně tak nic nebrání v dalším růstu podnikání, který by v minulosti musel být řešen změnou celé lokální infrastruktury.

Cloud je tak řešením pro implementaci celé řady inovací, jako je třeba integrace chatbota do webu, e-shopu nebo webové aplikace.

Přechod do cloudu rovněž odbourává nutnost dlouhodobých investic do IT sektoru v podobě nákupu vlastních serverů nebo financování zaměstnanců, kteří se starají o jejich správu. Snižují se tak nutné investice do kapitálu a přenášejí se do provozních nákladů.

Firemní cloud v praxi: jak si stojí firmy, které již do cloudu přešly

O cloudu i digitální transformaci či digitalizaci firmy se již nějakou dobu mluví jako o budoucnosti byznysu a nabízí se tak otázka, zda jejich integrace skutečně přináší kýžený výsledek. Odpověď na ni není a ani nemůže být zcela jednoznačná, jelikož je návrh i konkrétní realizace cloudu přímo závislá na podmínkách a zaměstnancích dané firmy.

Nicméně se přínos cloudu ve firmách stal předmětem celé řady průzkumů a studií, ať už tuzemské nebo mezinárodní povahy. Výsledky těchto analýz shledávají jako jeden z největších problémů určitou neinformovanost pracovníků, kteří nejsou na manipulaci s moderními technologiemi zvyklí a neumějí je dostatečně efektivně ovládat.

Svědčí o tom například průzkum společnosti Veeam, kde tento problém zaznamenalo na 44 % respondentů. Druhou stěžejní překážkou je problematika zastaralých technologií, které komplexní přechod do cloudu brzdí. S tímto faktorem se setkalo 40 % dotázaných.

Společnost Accenture se při svém dotazování soustředila na míru spokojenosti a očekávané výsledky přechodu do cloudu. Většina tázaných (96 %) po nějaké době fungování s cloudovým řešením shledává jeho implementací přínosnou. Pouze třetina z nich je ovšem spokojena s mírou tohoto přínosu.

firemní cloud v praxi

Více jak 50 % respondentů tak prozatím nezaznamenalo očekávané výsledky v plném rozsahu. Pouze 11 % však vyjádřilo svou nespokojenost s plánovanou finanční úsporou. Největší přízeň si zasloužil hybridní cloud (50 %), následován veřejným cloudem (47 %) a nakonec privátní cloud (35 %).

Stejně jako u ostatních technologických novinek se tak všechny výhody využívání firemního cloudu projeví až po nějaké době. Vedení by nemělo zanedbávat školení zaměstnanců, aby nových prostředků zvládli efektivně využívat a také zvolit vhodného partnera, který jim s přechodem do online světa pomůže.

Výhody a nevýhody cloud computingu

Firemní cloud a jeho výhody:

  • platba jen za skutečně využívané prostředky,
  • automatické zálohování (několik kopií dat v několika serverovnách po celém světě),
  • nezávislost na platformě,
  • sdílení počítačových technologií,
  • optimalizace provozu,
  • důraz na bezpečnost,
  • menší pravděpodobnost výpadku interního systému.

výhody a nevýhody cloud computingu

Největší nevýhodou a současně důvodem, proč řada firem s přechodem do cloudu stále váhá je bezpečnost dat. Data jsou totiž v případě využívání cloudu umístěna mimo firmu, na vzdálených serverech poskytovatele, přičemž nemusí být vždy zcela zajištěna jejich privátnost.

Jedná se ovšem o problematiku, která je v souvislosti s cloudem probírána již od počátku tohoto trendu a existuje tak řada řešení, která bezpečnost zajišťují. I dnes je však důležité pečlivě vybírat poskytovatele, který se o zabezpečení postará za vás. Mezi těmi největšími lze zmínit Amazon a AWS, Google Cloud nebo Azure od Microsoftu.

Za druhou nevýhodu může být považována určitá závislost na internetovém připojení, která je částečně řešena offline přístupností a kompenzována nezávislostí na platformě a místu. Což znamená, že se lze k firemnímu softwaru a datům dostat za pomoci počítače, mobilu nebo tabletu, prakticky odkudkoli.

Jak začít s firemním cloudem

Přechod do online fungování pak nemusí mít hned podobu přesunu celé infrastruktury. Komplexní firemní cloud může být budován po malých krůčcích, nejprve přechodem ke cloudovému e-mailovému řešení, jako je Exchange online nebo Gmail. Dále zřízením komunikační platformy, sdíleného úložiště a kancelářských aplikací, například iWork či Office 365.

K maximalizaci efektivity je však důležité dodržovat pravidlo propojenosti služeb a systémů, jež by spolu měly být schopné vzájemně komunikovat skrze API. Pokud se chystáte firemní cloud zřizovat, neváhejte využít naší bezplatné komunikace, kde můžeme společně připravit vhodné řešení na míru vašemu podnikání.
 

Související články

Více článků
Rascasone

Máte projekt nebo nápad?

Napište nám
CTA