Vue.js – lehký framework, ideální pro tvorbu webových komponent

Michaela Kadlecova, February 20, 2019
<p>Internetov&eacute; aplikace jsou dnes mimoř&aacute;dně sofistikovan&eacute; a komplikovan&eacute;. Pro jejich snadněj&scaron;&iacute; v&yacute;voj se použ&iacute;vaj&iacute; tzv. frameworky, kter&eacute; poskytuj&iacute; pro tvorbu webov&yacute;ch aplikac&iacute; dokonalou infrastrukturu. Vedl...

Weby a webové aplikace nově v Ruby on Rails verze 6

Vít Uličný, January 19, 2019
<p>Nově byla představena Ruby on Rails verze 6 beta1. Co tato nov&aacute; verze přin&aacute;&scaron;&iacute; a na co se můžeme tě&scaron;it?</p> <ul> </ul>

React.js pro svižné a moderní weby a aplikace

Michaela Kadlecová, December 17, 2018
<p>React.js nebo-li React se hod&iacute;, pokud přem&yacute;&scaron;l&iacute;te o v&yacute;voji velmi rychl&eacute;ho webu, webov&eacute; str&aacute;nky nebo mobiln&iacute; aplikace, kter&aacute; bude odr&aacute;žet posledn&iacute; uživatelsk&eacute; trendy, ale z&aacute;roveň bude uživatelsky př...

Vánoční Hackathon 2018 v Rascasone

Veronika Schiebertová , December 12, 2018
<p><em><b id="docs-internal-guid-791f0a3d-7fff-bded-e4f7-40f762ce59d3">&ldquo;I have two kinds of problems, the urgent and the important. The urgent are not important, and the important are never urgent.&quot;</b></em></p>

Změní technologie blockchain celý svět?

Michaela Kadlecová, December 1, 2018
<p>Technologie blockchain je najednou v&scaron;ude plno. Hovořit se o n&iacute; začalo hlavně v souvislosti s boomem obchodov&aacute;n&iacute; s kryptoměnami, ale nyn&iacute; se ukazuje, že jde o technologii, kterou lze uplatnit v libovoln&eacute;m počtu oborů, na libovoln&eacute;m počtu m&iacute...

Novinky z ReactiveConf 2016

Vit Uličný, November 1, 2016
Ahoj v&scaron;em, přin&aacute;&scaron;&iacute;m report z ned&aacute;vn&eacute; Reactive Conf 2016. Prvně &mdash; z&aacute;znam cel&eacute; konference najdete př&iacute;mo na str&aacute;nk&aacute;ch Reactive Conf anebo na Youtube. Chv&aacute;l&iacute;m pořadatele za sd&iacute;len&iacute;.

Active Explorer gem - jednodušší Ruby on Rails debugging

Marek Uličný, June 22, 2016
M&aacute;me nov&yacute; gem! Nazval jsem ho Active Explorer a dnes bych V&aacute;m o něm chtěl něco ř&iacute;ct &mdash; proč je dobr&yacute; a jak ho využ&iacute;t.

Migrace z Mandrill na SparkPost v Ruby on Rails aplikaci

Jan Zof, June 1, 2016
<p>Star&aacute;me se o aplikaci BusinessBooster, ve kter&eacute; si každ&yacute; ze z&aacute;kazn&iacute;ků spravuje sv&eacute; kontakty a může jim pos&iacute;lat různ&eacute; emaily od reklamn&iacute;ch sdělen&iacute;, kampan&iacute; až po automatick&eacute; gratulace k narozen&iacute;n&aacute;m...